Ohjeita tilaajalle

Ohjeita tulkkauksen tilaamiseen

 • Saamen kielten tulkkeja on suhteellisen vähän, joten tulkkauksen järjestäminen on hyvä aloittaa ajoissa. Tulkkeja voi olla vaikea saada lyhyellä varoitusajalla.  
 • Tulkkausta tilattaessa on hyvä selvittää tilaajan yhteystiedot, tulkkauskieli, ajankohta ja paikka, tulkkauksen suoritustapa, tulkkauksen aihe ja kesto mahdollisimman tarkasti, jotta tulkki voi valmistautua etukäteen.  
 • Selvitä montako tulkkia tilaisuuteen tarvitaan. Tulkkien määrä riippuu tilaisuuden kestosta ja tulkattavien kielten määrästä. 
 • Muista varmistaa, minkä saamen kielen tulkkia tarvitset: pohjois-, inarin- vai koltansaamenkielistä. 
 • Tulkkauksesta on hyvä sopia etukäteen työn ehdot, työaika, maksettava palkkio ja peruutusehdot.  
 • Tulkin kanssa on hyvä sopia etukäteen myös siitä, kuuluuko sopimukseen mahdollinen majoitus, matkakorvaus, ateriakorvaus tai päivärahan maksaminen. 
 • Tulkilla on tekijänoikeus omaan tulkkaukseensa, ja tulkkauksen tallentamisen ehdoista on sovittava etukäteen. 
 • Jos tulkkaus järjestetään etäyhteyksin, tulee siitä sopia etukäteen tulkin kanssa sekä selvittää, mitä teknisiä järjestelyjä tulkkaus vaatii. 
 • Selvitä mikä tulkkausmenetelmä sopii parhaiten tilaisuuteen ja tarvitseeko tulkkaukseen erillistä tekniikkaa. 
 • Asioimistulkkaus voi tapahtua lähitulkkauksena paikan päällä tai etätulkkauksena esimerkiksi puhelimen tai videotulkkauslaitteiden välityksellä. 
 • Yleisötilaisuuden tulkkaus voi tapahtua konsekutiivisti tai simultaanisti, sekä kuiskaten.  
 • Konsekutiivitulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Konsekutiivitulkkaus ei vaadi erillistä tulkkauslaitteistoa, vaan se voidaan järjestää samalla äänentoistolla kuin muukin tilaisuus. 
 • Simultaanitulkkauksessa puhe tulkataan samanaikaisesti toiselle kielelle. Simultaanitulkkaus vaatii tulkkauslaitteiston. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tulkkauslaitteiston järjestämisestä. 
 • Kun tulkkaus järjestetään etänä, on hyvä sopia etätulkkauksen testi ennen kokousta. 

Tulkkaustekniikkaa voi tiedustella Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta. Yhteystiedot löytyvät Sajoksen verkkosivuilta 

 • Tulkkauksen tausta-aineistot on toimitettava tulkille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tulkki pystyy valmistautua kunnolla tulkkaustilanteeseen. Taustamateriaaleja ovat esimerkiksi tilaisuuden ohjelma, osallistujalista, käsiteltävät asiakirjat tai puheenvuoroihin liittyvät tausta-aineistot. 
 • Muista toimittaa myös ajan myötä päivitetyt versiot sekä juuri ennen tilaisuutta saadut materiaalit tulkeille mahdollisimman pian. 
 • Sovi tulkkien kanssa, kuinka paljon ennen tilaisuuden alkamista on oltava paikalla. 
 • Tulkkien kanssa on hyvä sopia siitä, kuka toimii tilaisuudessa tulkkien yhteyshenkilönä, jotta tulkit saavat tarvittaessa yhteyden tilaisuuden järjestäjään. 

Ohjeita käännösten tilaamiseen

 1. Lähetä käännöspyyntö osoitteeseen anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi tai suoraan kääntäjille:
  • Pohjoissaame: irma.laiti(at)samediggi.fi 
  • Inarinsaame: tanja.kyro(at)samediggi.fi 
  • Koltansaame: merja.fofonoff(at)samediggi.fi 
 2. Ilmoita selkeästi mille saamen kielelle pyydät käännöstä
 3. Ilmoita aina toivottu toimituspäivä
 4. Ilmoita lähtötekstin merkkimäärä, ilman välimerkkejä 
 5. Ilmoita laskutusosoite ja mahdollinen viite 
 6. Liitä lähtöteksti sähköpostiin aina word-tiedostona 

Tilauksen vastaanottanut kääntäjä lähettää tilaajalle kuittauksen ja ilmoittaa onko toimitusaikataulu mahdollinen.  

Teksti käännetään lähtötekstin päälle ja siksi on välttämätöntä, että lähtöteksti on word-tiedostona ja valmiiksi muotoiltu. Kääntäjät eivät tee tekstinkäsittelyä tilaajan puolesta. 

Hinnat 

Saamen kielen toimiston antamasta käännöksestä peritään palkkiota kieliparista suomi – saame (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) taikka päinvastoin 85 euroa/sivu ja sivulla 1 560 merkkiä välilyönteineen. 

Jos käännettävä teksti on tavanomaista vaikeampi, käännöspalkkiota voidaan periä enintään 50 %:lla korotettuna samoin kuin kiireellisen työn käännöspalkkiota voidaan korottaa enintään 50%:lla. Jos käännös sisältää päivittämistä olemassa olevaan käännökseen voidaan vastaavasti hinnasta vähentää 50 % tai käyttää vähimmäisveloitusta. 

Käännöksien vähimmäisveloitus on 25 euroa. 

Lue lisää: https://www.samediggi.fi/kaannospalvelut/  

 • Voit hakea freelancer-kääntäjiä Saamelaiskäräjien kääntäjien ja tulkkien hakupalvelusta
 • Tee tarjous käännöspalvelusta
 • Käännöstä tilattaessa on hyvä tuoda esiin ainakin nämä asiat
  • Käännöksen lähtökieli ja kohdekieli
  • Tekstin aihealue ja sisältö
  • Tekstin pituus, kääntäjät voivat laskuttaa merkkimäärän, sivumäärän tai rivihinnan mukaan
  • Milloin materiaalit voidaan toimittaa kääntäjälle
  • Käännöksen aikataulu
  • Missä muodossa teksti on saatavilla
 • Muista ilmoittaa selkeästi mille saamen kielelle pyydät käännöstä
 • Sovi käännöksen hinnasta ja laskutuksesta etukäteen
 • Sovi kuuluuko oikoluku hintaan. Jos kyse on painettavasta tekstistä, voi kääntäjän kanssa sopia, että hän tarkistaa vielä taittovalmiin tuotteen kieliasun.
 • Käännöksestä voi tehdä myös ennakkotiedustelun, jos käännettävä teksti ei ole valmis, mutta tiedät suunnilleen valmistumisajankohdan.

Saamelaiskäräjien hinnastoa voi pitää suuntaa antavana, mutta freelancer-kääntäjät veloittavat oman hinnastonsa mukaan. Freelancer-kääntäjien käännöshintoja kannattaa tiedustella suoraan freelancer-kääntäjiltä.