Válgalogahallamii ohcan

Válgalávdegoddi merke jagi 2023 válgalogahallamii daid sápmelaččaid, geat ledje jietnavuoigadahtton Sámediggeválggain 2019. Buot earát galget ohcat válgalogahallamii maŋimustá 31.12.2022 ovdal dmu 16.

Válgalogahallamii sáhttá ohcat sámediggelága 3 §:a 1 momeantta 1, 2 ja 3 čuoggá ja 21 §:a vuođul:

  1. Leat ieš dahje goittotge okta vánhemiin dahje áhkuin dahje ádjáin lea oahppan sámegiela vuosttas giellan.
  2. Leat dakkár olbmo maŋisboahtti, guhte lea merkejuvvon duottar-, vuovde- dahje guolásteaddjilappalažžan eana-, vearroguoddin- dahje heaggagirjjis.
  3. Nubbi vánhemiin lea merkejuvvon dahje su livččii sáhttán merket jietnavuoigadahtton olmmožin Sámi parlameantta dahje Sámediggeválggain.

Nuorat

Maiddái jienastanvuoigatvuođaahkái boahtán nuorat galget ohcat válgalogahallamii deavdimiin ohcanskovi. Jienastanvuoigatvuođaahkásaš lea nuorra, guhte lea deavdán 18 jagi maŋimustá válggaid maŋimuš beaivve 2.10.2023. Máhcat vuolláičállon skovi válgalávdegoddái poastta mielde nu, ahte dat olle válgalávdegotti doaimmahahkii 31.12.2022 diibmu 16.00 rádjai. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköisiä lomakkeita.

Ohcanskovvi

Ohcanskovit jagi 2023 sámediggeválggaid válgalogahallamii galget leat válgalávdegotti doaimmahagas 31.12.2022 ovdal dmu 16. Ohcanskovi sáhttá doaimmahit elektrovnnalaččat, poastta fárus dahje juo doaimmahit ohcanskovi Sámedikki válgalávdegotti doaimmahahkii. Mii ávžžuhit geavahit vuosttaš sajis elektrovnnalaš skoviid. 

Elektrovnnalaš ohcanskovvi

Gávnnat elektrovnnalaš skovi Sámedikki neahttasiidduin. Elektrovnnalaš skovit gávdnojit davvisámegillii, nuortalašgillii, anárašgillii ja suomagillii.

Ohcanskovi doaimmaheapmi poastta fárus

Printe ohcanskovi Sámedikki neahttasiidduin dahje bivdde dan válgalávdegotti doaimmahagas. Sádde vuollái čállojuvvon ohcanskovi mildosiiguin poastta fárus čujuhussii:

Sámedikki válgalávdegoddi
Sámekulturguovddáš Sajos
Menesjärventie 2A
99870 ANÁR

Lassidieđuid ohcama birra sáhtát dihtoštallat suddjejuvvon šleađgapoastta bokte.

Suddjejuvvon šleađgapoasta: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vuostáiváldi: vaalit@samediggi.fi