Sámedikki válggaid doaimmaheapmi

Sámedikki válggat doaimmahuvvojit 2.9.-30.9.2019. Jietnavuoigadahtton sáhttá jienastit juoga poastta bokte dahje máhcahemiin válgaáššegirjjiid válgalávdegottit doaimmahahkii 16.-27.9.2019. Dasa lassin olbmot, geat leat divššus lágádusas dahje ruovttus sápmelaččaid ruovttuguovllus ja eai muđuid sáhtášii jienastit almmá badjelmeare váttisvuođaid, ožžot jienastit dikšunbáikkistis.

Válgalávdegoddi fuolaha das, ahte válgaáššegirjjit seailluhuvvojit vugiin, mii sihkkarastá válgasuollemasvuođa. Válgalávdegotti bargit vuostáiváldet válgaáššegirjjiid. Máhcahankonfeluhtat seailluhuvvojit rabakeahttá jienaidrehkenastima álggaheami rádjái.

Válgadoaimmahusa álggaheapmi ja válgaáššegirjjit

Válgaáššegirjjit leat sáddejuvvon poastta mielde girjejuvvon reiven juohkehaš jietnavuoigadahtton olbmui vuossárgga 2.9.2019. Girjejuvvon reive lea árvopoasta ja jienasteaddji ferte viežžat dan iežas poastadoaibmabáikkis, go lea ožžon almmuhusa poasttas. Válgaáššegirjjit leat válgalávdegotti steampalastin jienastanlihppo, válgakonfeluhtta, sáttareivve, sáttakonfeluhtta, evttohaslistu ja jienastanráva.

Jienasteapmi poastta bokte

Jietnavuoigadahtton olmmoš sáhttá geavahit iežas jietnavuoigatvuođa, go lea ožžon válgaáššegirjjiid. Jienasteapmi lea čađahuvvon, go jietnavuoigadahtton olmmoš lea guođđán jienastanlihpo sisttisdoalli válgakonfeluhta ja su vuolláičállin ja sáttakonfeluhttii biddjon sáttareivve postii jođihanláhkái girjejuvvon sáttan nu, ahte válgaáššegirjjit ollejit Sámedikki válgalávdegoddái maŋimuštá 30.9.2019 dmu. 18.00.

Geahča rávvaga!

Jienasteapmi máhcahemiin válgaáššegirjjiid válgalávdegotti doaimmahahkii

Jietnavuoigadahtton olmmoš sáhttá máhcahit válgaáššegirjjiid persovnnalaččat maiddái válgalávdegotti doaimmahahkii 16.–27.9.2019. Jienasteapmi lea čađahuvvon, go jietnavuoigadahtton olmmoš lea ožžon kuitte válgaáššegirjjiid guođđimis.

Jienasteapmi dikšunlágádusas ja ruovttus

Sápmelaččaid ruovttuguovllus leahkki lágádusain divššuvuloš olbmot ja maiddái dat ruovttus leahkki divššuvuloš olbmot, geat eai muđui sáhtášii jienastit almmá badjelmeare váttisvuođaid, ožžot jienastit dikšunbáikkistis.

Dikšunbáikkis jienasteami várás válgalávdegotti mearrida iežas lahtu ja várrelahtu, geat ovddastit válgalávdegottis gažaldatvuloš gieldda, doaibmat válgaáššeolbmon ja su várreáššeolbmon.

Dikšunbáikkis jienastettiin jienasteamis ferte jienasteaddji ja válgaáššeolbmo lassin leat mielde jienasteaddji válljen dahje dohkkehan sámedikki válgalogahallamii merkejuvvon jietnavuoigadahtton olmmoš.

Áššis ferte váldit oktavuođa válgalávdegotti doaimmahahkii juoga telefovnnain dahje šleađgapoasttain.

Sámedikki válgalávdegoddi
+358 10 839 3120, +358 10 839 3127
vaalit(at)samediggi.fi