Vaal-luʹvddkååʹdd teâđtõõzz

Ooʒʒõõttmõš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe poott 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm lomaakkid eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž vääras

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaalplaaneei mieʹrräiggsaž tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 15.5.2022 räjja

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâj