Sämitige vaaljâi toimâttem

Sämitige vaaljah toimâttuvvojeh 2.9.-30.9.2019. Jienâvuoigâdvuođâlâš puáhtá jienâstiđ jo-uv poostâ peht tâi nuuvt, ete maaccât valjâäššikiirjijd valjâlävdikode toimâttâhân 16.-27.9.2019. Toos lasseen sämmilij päikkikuávlu lájádâsâin já pääihist tipšomnáál ulmuuh, kiäh iä mudoi pastaččii jienâstiđ merettes vaigâdvuođâittáá, uážžuh jienâstiđ tipšosajestis.

Valjâlävdikodde huolât tast, ete valjâäššikirjeh siäiluttuvvojeh tienuuvt, ete valjâsyeligâsvuotâ turvâstuvvoo. Valjâlävdikode pargeeh väldih vuástá valjâäššikiirjijd. Macâttemkoverteh siäiluttuvvojeh leehâsthánnáá jienâirekistem aalgâtmân räi.

Valjâtoimâttâs algâttem já valjâäššikirjeh

Valjâäššikirjeh láá postâdum kirjejum reivân jyehi jienâvuoigâdvuođâlâžân vuossaargâ 2.9.2019. Kirjejum reivâ lii árvupostâ já jienâsteijee kalga viežžâđ tom jieijâs postâtoimâsaajeest, ko lii finnim almottâs poostâst. Valjâäššikirjeh láá jienâstemlippu, mast lii valjâlävdikode stemppâl, valjâkooveert, vuolgâttâsreivâ, vuolgâttâskooveert, iävtukkâsluvâttâllâm já jienâstemraavâ.

Jienâstem poostâ peht

Jienâvuoigâdvuođâlâš puáhtá kevttiđ jienâvuoigâdvuođâs, ko sun lii finnim valjâäššikiirjijd. Jienâstem lii tohhum, ko jienâvuoigâdvuođâlâš lii kuáđđám toppum vuolgâttâskooveert, mii ana sistees  jienâstemliipu siskeldeijee toppum valjâkooveert já suu vuáláčäällim vuolgâttâsreeivâ, poostâ jođettemnáál kirjejum vuolgâttâssân tienuuvt, ete valjâäššikirjeh láá Sämitige valjâlävdikoddeest majemustáá 30.9.2019 tme 18.00.

Keejâ ravvuu!

Jienâstem nuuvt, ete maaccât valjâäššikiirjijd valjâlävdikode toimâttâhân

Jienâvuoigâdvuođâlâš puáhtá macâttiđ valjâäššikiirjijd persovnlávt meid valjâlävdikode toimâttâhân 16.-27.9.2019. Jienâstem lii tohhum, ko jienâvuoigâdvuođâlâš lii finnim kuuitâ valjâäššikiirjij kyeđđimist.

Jienâstem tipšolájádâsâst já pääihist

Sämmilij päikkikuávlust orroo lájádâsâst tipšomnáál orroo ulmuuh sehe toh päikkikuávlust pääihist tipšomnáál ulmuuh, kiäh iä mudoi pastaččii jienâstiđ merettes vaigâdvuođâittáá, uážžuh jienâstiđ tipšosajestis.

Tipšosaajeest jienâstem várás valjâlävdikodde meerrid koččâmušâst orroo kieldâ valjâlävdikoddeest ovdâsteijee jeessân já värijeessân valjâtoimâolmožin já suu väriolmožin.

Ko jienâst tipšosaajeest, te jienâstmist kalga jienâsteijee já valjâtoimâulmuu lasseen leđe mieldi jienâsteijee valjim tâi tuhhiittem sämitige valjâluvâttâlmân jienâvuoigâdvuođâlâžžân merkkejum olmooš.

Ääšist kalga väldiđ ohtâvuođâ valjâlävdikode toimâttâhân jo-uv puhelin tâi šleđgâpoostâ peht.

Sämitige valjâlävdikodde
+358 10 839 3120, +358 10 839 3127
vaalit(at)samediggi.fi