Sämitiggevaaljah 2019

Sämmilij parlament ađai Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan, mii oovdâst sämmilijd aalmuglijn já aalmugijkoskâsijn ohtâvuođâin.

Sämitige 21 jesânid já nelji värijeessân väljejuvvojeh jyehi niäljád ive olášuttum vaaljâin. Jyehi sämmilij päikkikuávlu kieldâst väljejuvvojeh ucemustáá kulmâ ovdâsteijee.

Vaaljâin jienâvuoigâdvuođâliih láá sämmiliih, kiäh láá merkkejum sämitige valjâluvâttâlmân. Jienâvuoigâdvuođâliih sämmiliih láá meid valjâtoháliih já pyehtih asâttuđ vaaljâin iävtukkâssân.

31.12.2018 ovdil tme 16 Valjâluvâttâlmân ucâlume nohá
28.2.2019 Válgalávdegoddi nanne válgalogahallama
4.3.2019 Almmuhankoarttat postejuvvojit jietnavuoigadahtton olbmuide
18.-29.3.2019 Válgalogahallan ásahuvvo oaidnin láhkai
12.4.2019 ovdal dmu 16 Njulgengáibádus válgalávdegoddái válgalogahallamis
2.8.2019 ovdal dmu 16 Evttohasa ásaheapmi nohká
2.9.-30.9.2019 Válggaid doaimmaheapmi
2.10.2019 Válgalávdegoddi nanne válggaid bohtosa

Valjâluvâttâlmân ucâlume

Valjâlävdikodde merkkee ive 2019 valjâluvâttâlmân taid sämmilijd, kiäh lijjii jienâvuoigâdvuođâliih Sämitige vaaljâin 2015. Puoh iärráseh kalgeh ucâluđ valjâluvâttâlmân majemustáá 31.12.2018 ovdil tme 16.

Valjâluvâttâlmân puáhtá ucâluđ sämitiggelaavâ 3 § 1 moomeent 1, 2 já 3 saje já 21 § vuáđuld:

  1. Tun lah jieš tâi aainâs ohtâ tuu vanhim tâi ákku tâi äijih lii oppâm sämikielâ vuossâmuš kiellân.
  2. Tun lah taggaar ulmuu maajeeldpuáttee, kote lii merkkejum tuoddâr-, mecci- tâi kuálásteijeelappalâžžân eennâm-, viärukyeddim- tâi jieggâkirjeest.
  3. Ohtâ tuu vanhimijn lii merkkejum tâi ličij puáhtám merkkejuđ jienâvuoigâdvuotâlâžžân säämi parlament tâi Sämitige vaaljâin.
Nuorah

Meid jienâvuoigâdvuotâahan šoddâm nuorah kalgeh ucâluđ valjâluvâttâlmân tevdimáin uuccâmluámáttuv. Ive 2019 vaaljâin jienâvuoigâdvuotâahasâš lii nuorâ, kote lii tiävdám 18 ihheed majemustáá vaaljâi majemuš peeivi 30.9.2019. Maaccât vuáláčallum luámáttuv tienuuvt, ete tot lii valjâlävdikoddeest majemustáá 31.12.2018 ovdil tijme 16.

Uuccâmluámáttâh

Luámáttuv puáhtá printtiđ Sämitige nettisiijđoin čujottâsâst www.samediggi.fi/vaaljah-2019 tâi tun finniih tom ko pivdáh valjâlävdikode toimâttuvvâst. Maaccât vuáláčallum luámáttuv tienuuvt, ete tot lii valjâlävdikoddeest majemustáá 31.12.2018 ovdil tijme 16.

Almottâs jienâvuoigâdvuođâst

Valjâluvâttâlmân merkkejum sämmiliih finnejeh almottâs jienâvuoigâdvuođâstis, valjâluvâttâllâm uáinimnááláorroom ääigist já soojijn já eres vaaljâi tooimâtmân lohtâseijee aašijn poostâ peht njuhčâmáánust 2019.

Valjâluvâttâllâm lii uáinimnáál 18.-29.3.2019. Soojijn almotteh almos kulluuttâssáin.

Valjâluvâttâllâm njuolgimvátámâš kalga toohâđ 12.4.2019 tme 16 räi valjâlävdikoodán.  Tun puávtáh vaattâđ njuolgim, jis tun anah, ete tun lah kuođđum vuoigâdvuođâittáá meddâl valjâluvâttâlmist tâi tunjin kyeskee merkkim valjâluvâttâlmist lii puástu.

Njuolgimlattimravvuuh 2019 PDF

Iävtukkâs asâttem

Iävtukkâs sämitiggevaljáid puáhtá asâttiđ kuulmâ sämmilii vuáđudem väljejeijeeservi. Iävtukkâs aasâtmist tieđetteh almos kulluuttâssáin.

Iävtukkâsasâttem várás tiävdoo valjâlävdikode nanodem luámáttâh já tot toimâttuvvoo valjâlävdikode toimâttâhân majemustáá 2.8.2019 ovdil tme 16.

Luámáttâh almostittoo Sämitige nettisiijđoin siämmáá ääigi kulluuttâssáin já tom puáhtá printtiđ siijđoin tâi tom puáhtá pivdeđ valjâlävdikode toimâttuvvâst.

Valjâlävdikodde kieđâvuš iävtukkâsâi valjâtohálâšvuođâ, ráhtá já naanood sijjân kyeskee iävtukkâsluvâttâllâm já almostit tom ájáttâlhánnáá.

Vaaljâi toimâttem

Sämitiggevaaljah toimâttuvvojeh 2.9.-30.9.2019. Valjâäššikirjeh toimâttuvvojeh jienâvuoigâdvuođâláid čohčâmáánu aalgâst poostâ peht kirjettum reivân.

Jienâstem poostâ peht

Jienâstem tábáhtuvá maacâtmáin valjâäššikiirjijd valjâlävdikoodán kirjettum vuolgâttâssân tienuuvt, ete toh láá valjâlävdikoddeest majemustáá 30.9.2019 ovdil tme 18.

Jienâstem maacâtmáin valjâäššikiirjijd valjâlävdikode toimâttâhân

Jienâstem tábáhtuvá maacâtmáin valjâäššikiirjijd persovnlávt valjâlävdikode toimâttâhân tâi eres toimâsoojijd 16.9.-27.9.2019.

Valjâpeeivi jienâstem

Valjâlävdikodde tieđeet sierâ valjâpeeivi jienâstem orniimist.

Jienâstem tipšolájádâsâst já pääihist

Jienâstem uárnejuvvoo sämmilij päikkikuávlu tipšolájádâsâin tâi pääihist tipšomnáál ulmuid, jis toos lii tárbu (SKL 32 §).

Sämitige valjâlävdikodde

Sämitige valjâlävdikodde olášut vaaljâid Sämitiggeest adelum laavâ 4 lovo já riehtiministeriö valjâmonâttâlmist adelum asâttâs miäldásávt.

Sämitige valjâlävdikodde
Sämikulttuurkuávdáš Sajos
Menesjärventie 2A
99870 AANAAR

+358 10 839 3120
vaalit@samediggi.fi

www.samediggi.fi

Luámáttuvah

Valjáid lohtâseijee luámáttuvâid tun puávtáh printtiđ Sämitige nettisiijđoin čujottâsâst www.samediggi.fi/vaaljah-2019 tâi tun finniih taid ko pivdáh valjâlävdikode toimâttuvvâst.

Vaaljâin tieđettem

Valjâlävdikodde tieđeet vaaljâi joođoost almos kulluuttâssáin Helsingin Sanomat- aavisist, Kalevast já sämmilij päikkikuávlu aavisijn sehe Sämitige nettisiijđoin.