Saamelaiskäräjien vaalien toimittaminen 2023

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Äänioikeutettu voi äänestää joko postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon 18.-29.9.2023. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueella laitoksessa ja kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan.

Vaalilautakunta huolehtii siitä, että vaaliasiakirjoja säilytetään vaalisalaisuuden turvaavalla tavalla. Vaalilautakunnan työntekijät vastaanottavat vaaliasiakirjat. Palautuskuoret säilytetään avaamattomina ääntenlaskennan aloittamiseen saakka.

Vaalitoimituksen aloittaminen ja vaaliasiakirjat

Vaaliasiakirjat on postitettu kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle maanantaina 4.9.2023. Kirjattu kirje on arvopostia ja äänestäjän tulee noutaa se omasta postitoimipaikastaan saatuaan ilmoituksen postista. Vaaliasiakirjoja ovat vaalilautakunnan leimalla varustettu äänestyslippu, vaalikuori, lähetekirje, lähetekuori, ehdokasluettelo ja äänestysohje.

Äänestäminen postin välityksellä

Äänioikeutettu voi käyttää äänioikeuttaan saatuaan vaaliasiakirjat. Äänestäminen on suoritettu, kun äänioikeutettu on jättänyt äänestyslipun sisältävän suljetun vaalikuoren ja allekirjoittamansa lähetekirjeen lähetekuoreen suljettuna postin kuljetettavaksi kirjattuna lähetyksenä siten, että vaaliasiakirjat ehtivät perille Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalle viimeistään 2.10.2023 kello 18.00.

Katso ohje!

Äänestäminen palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon

Äänioikeutettu voi palauttaa vaaliasiakirjat henkilökohtaisesti myös vaalilautakunnan toimistoon 18.-29.9.2023. Äänestäminen on suoritettu, kun äänioikeutettu on saanut kuitin vaaliasiakirjojen jättämisestä.

Äänestys hoitolaitoksessa ja kotona

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevassa laitoksessa hoidettavat henkilöt sekä ne kotiseutualueella kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan.

Hoitopaikassa äänestystä varten vaalilautakunta määrää kyseistä kuntaa vaalilautakunnassa edustavan jäsenen ja varajäsenen vaalitoimitsijaksi ja hänen varamiehekseen.

Hoitopaikassa äänestettäessä äänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava mukana äänestäjän valitsema tai hyväksymä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon äänioikeutetuksi merkitty henkilö.

Asiasta tulee ottaa yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

+358 40 530 9513 / +358 10 839 3155
+358 40 530 5686 / +358 10 839 3138

vaalit(at)samediggi.fi

Vaalilautakunnalle voi lähettää suojatun sähköpostin osoitteesta: https://secmail.com/send/vMJaNprX.

Äänestäminen tuomioistuimen päätöksen perusteella

Henkilölle, joka ennen ääntenlaskennan aloittamista esittää vaalilautakunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää. Vaalilautakunta aloittaa ääntenlaskennan maanantaina 2.10.2023 kello 18 Sajoksessa Inarissa.

Henkilö on velvollinen luovuttamaan vaalilautakunnalle tai vastaavasti vaalitoimikunnalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää merkintää varten.

Ota yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon!

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Inari

+358 40 530 9513 / +358 10 839 3155
+358 40 530 5686 / +358 10 839 3138

vaalit(at)samediggi.fi

Vaalilautakunnalle voi lähettää suojatun sähköpostin osoitteesta: https://secmail.com/send/vMJaNprX.