Saamelaiskäräjien vaalien toimittaminen

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 2.9.-30.9.2019. Äänioikeutettu voi äänestää joko postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon 16.-27.9.2019. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueella laitoksessa ja kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan.

Vaalilautakunta huolehtii siitä, että vaaliasiakirjoja säilytetään vaalisalaisuuden turvaavalla tavalla. Vaalilautakunnan työntekijät vastaanottavat vaaliasiakirjat. Palautuskuoret säilytetään avaamattomina ääntenlaskennan aloittamiseen saakka.

Vaalitoimituksen aloittaminen ja vaaliasiakirjat

Vaaliasiakirjat on postitettu kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle maanantaina 2.9.2019. Kirjattu kirje on arvopostia ja äänestäjän tulee noutaa se omasta postitoimipaikastaan saatuaan ilmoituksen postista. Vaaliasiakirjoja ovat vaalilautakunnan leimalla varustettu äänestyslippu, vaalikuori, lähetekirje, lähetekuori, ehdokasluettelo ja äänestysohje.

Äänestäminen postin välityksellä

Äänioikeutettu voi käyttää äänioikeuttaan saatuaan vaaliasiakirjat. Äänestäminen on suoritettu, kun äänioikeutettu on jättänyt äänestyslipun sisältävän suljetun vaalikuoren ja allekirjoittamansa lähetekirjeen lähetekuoreen suljettuna postin kuljetettavaksi kirjattuna lähetyksenä siten, että vaaliasiakirjat ehtivät perille Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalle viimeistään 30.9.2019 kello 18.00.

Katso ohje!

Äänestäminen palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon

Äänioikeutettu voi palauttaa vaaliasiakirjat henkilökohtaisesti myös vaalilautakunnan toimistoon 16.-27.9.2019. Äänestäminen on suoritettu, kun äänioikeutettu on saanut kuitin vaaliasiakirjojen jättämisestä.

Äänestys hoitolaitoksessa ja kotona

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevassa laitoksessa hoidettavat henkilöt sekä ne kotiseutualueella kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan.

Hoitopaikassa äänestystä varten vaalilautakunta määrää kyseistä kuntaa vaalilautakunnassa edustavan jäsenen ja varajäsenen vaalitoimitsijaksi ja hänen varamiehekseen.

Hoitopaikassa äänestettäessä äänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava mukana äänestäjän valitsema tai hyväksymä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon äänioikeutetuksi merkitty henkilö.

Asiasta tulee ottaa yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
+358 10 839 3120, +358 10 839 3127
vaalit(at)samediggi.fi