Äänestäminen tuomioistuimen päätöksen perusteella

Henkilölle, joka ennen ääntenlaskennan aloittamista esittää vaalilautakunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää. Vaalilautakunta aloittaa ääntenlaskennan maanantaina 30.9.2019 kello 18 Sajoksessa Inarissa.

Henkilö on velvollinen luovuttamaan vaalilautakunnalle tai vastaavasti vaalitoimikunnalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää merkintää varten.  

Ota yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon! 

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Inari 

+358 40 660 3702 / +358 10 839 3120
+358 40 542 2066 / +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi 

 

Lähde: Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974