Saamelaiskäräjävaalit 2019

Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi.

Aikataulu

31.12.2018 ennen klo 16 Vaaliluetteloon hakeutuminen päättyy
28.2.2019 Vaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon
4.3.2019 Ilmoituskortit postitetaan äänioikeutetuille
18.-29.3.2019 Vaaliluettelo asetetaan nähtäville
12.4.2019 ennen klo 16 Oikaisuvaatimus vaalilautakunnalle vaaliluettelosta
2.8.2019 ennen klo 16 Ehdokkaan asettaminen päättyy
2.9.-30.9.2019 Vaalien toimittaminen
2.10.2019 Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen

Vaalien toimittaminen

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 2.9.-30.9.2019. Äänioikeutettu voi äänestää joko postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon 16.-27.9.2019. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueella laitoksessa ja kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saavat äänestää hoitopaikassaan.  

Vaalien ääntenlaskenta

Vaalilautakunta aloittaa ääntenlaskennan vaalitoimituksen jälkeisenä maanantaina 30.9.2019 kello 18 Sajoksessa Inarissa. Ääntenlaskennan aloittamisen jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään avaamattomina huomioon ottamatta. Toimituksessa pidetään pöytäkirjaa. 

Valitsijayhdistyksen asiamiehellä tai vara-asiamiehellä on oikeus olla läsnä ääntenlaskennassa. 

Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

Saamelaiskäräjien vaalien vaaliasiakirjat ja muu vaaleissa käytetty aineisto tulee säilyttää siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjojen säilyttämisestä pysyvästi säädetään arkistolain (831/1994) 8 §:ssä. Muut asiakirjat säilytetään, kunnes seuraavat vaalit on toimitettu, lupahakemukset ja niihin saadut vastaukset sekä määräyskirjat kuitenkin vaalilautakunnan päättämän määräajan. 

Vaalien tuloksen määräytyminen

Saamelaiskäräjien jäseniksi tulevat valituiksi 21 eniten ääniä saanutta ehdokasta, edellyttäen, että heidän joukossaan on vähintään kolme ehdokasta kustakin saamelaisten kotiseutualueen kunnasta. Jos jostakin näistä kunnista ei ole tässä joukossa kolmea ehdokasta, tulevat tästä kunnasta olevista ehdokkaista valituiksi eniten ääniä saaneet kolme ehdokasta. 

Ajankohtaista

Tilasto saamelaisten lukumäärästä vuoden 2019 Saamelaiskäräjien vaaleissa valmistunut

Saamelaisten lukumäärä vuoden 2019 Saamelaiskäräjien va…

Saamelaiskäräjävaalien alustava tulos

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on kokouksessaan 1.10.2019…

KHO:n virheellisistä päätöksistä jälleen uusi kantelu

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta joutui kantelemaan vielä…

Kirjatut vaaliasiakirjat ovat taas noudettavissa Utsjoella

Kirjatut vaaliasiakirjat ovat taas noudettavissa keskiviikkona…

Vaalilautakunta tiedottaa

Posti säilyttää kirjattuja vaaliasiakirjeitä Pohjois-Suomen…

Äänestysohje Saamelaiskäräjien vaaleissa

Tutustu huolellisesti äänestysohjeeseen!   …