Saamelaiskäräjävaalit 2019

Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi.

Aikataulu
31.12.2018 ennen klo 16 Vaaliluetteloon hakeutuminen päättyy
28.2.2019 Vaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon
4.3.2019 Ilmoituskortit postitetaan äänioikeutetuille
18.-29.3.2019 Vaaliluettelo asetetaan nähtäville
12.4.2019 ennen klo 16 Oikaisuvaatimus vaalilautakunnalle vaaliluettelosta
2.8.2019 ennen klo 16 Ehdokkaan asettaminen päättyy
2.9.-30.9.2019 Vaalien toimittaminen
2.10.2019 Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen