Vaalilautakunnan tiedotteet

Hakeutuminen vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon päättyy 31.12.2022 ennen klo 16

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on vahvistanut lomakkeet vuoden 2023 vaaliluetteloon hakeutumista varten

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – hakuaikaa jatkettu 15.5.2022 saakka