Sääʹmteʹǧǧvaal 2023

Sääʹmteʹǧǧvaalid tuåimtet 4.9.-2.10.2023.

Vaalin jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ lie säʹmmla, ǩeäk lie mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõđla säʹmmla lie še vaalââʹnteei da vuäiʹtte äʹlǧǧed vaalin võboršeʹǩǩen.

Säʹmmlai parlameʹntt leʹbe Sääʹmteʹǧǧ lij Lääʹddjânnam säʹmmlai ââʹlmõs poliittlaž orgaan, kååʹtt eeʹttkâstt säʹmmlaid meerlaž da meeraikõskksaž õhttvuõđin. Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla vaʹlljeet vaalin, koid piijât tueiʹmme juõʹǩǩ neelljad eeʹjj. Juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest vaʹlljeet uuʹccmõsân kolmm eʹtǩǩeei.

Äiʹǧǧtaull
31.12.2022 ouddâl čiâss 16 Vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš poott
28.2.2023Vaal-luʹvddkåʹdd raavad vaal-loǥstõõǥǥ
1.3.2023 Iʹlmmtõskoortid vuõltteet pååʹštest jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid
20.-31.3.2023 Vaal-loǥstõõǥǥ piijât vueiʹnnemnalla
14.4.2023 ouddâl čiâss 16 Vuõiǥeemkaiʹbbjõs vaal-luʹvddkådda vaal-loǥstõõǥǥâst
4.8.2023 ouddâl čiâss 16 Võboršiiʹǩǩi piijjmõš poott
4.9.-2.10.2023 Vaali tuåimtummuš
4.10.2023Vaal-luʹvddkåʹdd raavad vaali puåđõõzz