Sääʹmteʹǧǧvaal 2019

Säʹmmlai parlameʹntt leʹbe Sääʹmteʹǧǧ lij Lääʹddjânnam säʹmmlai ââʹlmõs poliittlaž orgaan, kååʹtt eeʹttkâstt säʹmmlaid meerlaž da meeraikõskksaž õhttvuõđin.

Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla vaʹlljeet vaalin, koid piijât tueiʹmme juõʹǩǩ neelljad eeʹjj. Juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest vaʹlljeet uuʹccmõsân kolmm eʹtǩǩeei.

Vaalin jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ lie säʹmmla, ǩeäk lie mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõđla säʹmmla lie še vaalââʹnteei da vuäiʹtte äʹlǧǧed vaalin võboršeʹǩǩen.

Äiʹǧǧtaull
31.12.2018 ouddâl čiâss 16 Vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš poott
28.2.2019 Vaal-luʹvddkåʹdd raavad vaal-loǥstõõǥǥ
4.3.2019 Iʹlmmtõskoortid vuõltteet pååʹštest jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid
18.-29.3.2019 Vaal-loǥstõõǥǥ piijât vueiʹnnemnalla
12.4.2019 ouddâl čiâss 16 Vuõiǥeemkaiʹbbjõs vaal-luʹvddkådda vaal-loǥstõõǥǥâst
2.8.2019 ouddâl čiâss 16 Võboršiiʹǩǩi piijjmõš poott
2.9.-30.9.2019 Vaali tuåimtummuš
2.10.2019 Vaal-luʹvddkåʹdd raavad vaali puåđõõzz

Ääiʹjpoddsaž

Statistikk saaʹmi lååkkmeäʹrest eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaalin vaalmštõõvvâm

Saaʹmi lååkkmeäʹrest eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaal…

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs

Sääʹmteʹǧǧvaali vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbreʹstes 1.10.2019…

Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam…

Jiõnstemvuäʹpstõs Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Tobdstõõđ tärkka jiõnstemvuäʹpstõʹsse!   …

Sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2.9.-30.9.2019 jiõnstummuš

Vaaläʹššǩeeʹrj lie vuõlttuum pååʹšt mieʹldd rekisterõsttum…

Sääʹmteʹǧǧvaal 2.9.–30.9.2019

Vaaläʹššǩiiʹrjid  pååʹštʼtet ǩeʹrjjuum vuõlttõssân…