Saamelaiskäräjien uutiset ja tiedotteet

Tilaa Saamelaiskäräjien tiedotteet sähköpostiisi

Saamelaiskäräjät kertoo toiminnastaan medialle ja muille aiheistamme kiinnostuneille muun muassa tiedotteilla. Voit tilata Saamelaiskäräjien tiedotteet sähköpostiisi.

Ilmoita oppilas saamen kielten etäopetuksen lukuvuoteen 2022–2023 viimeistään 31.3. – etäoppitunneille voi tulla tutustumaan jo nyt!

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijän tehtävän

Saamelaiskäräjät vetoaa maa- ja metsätalousministeriin porokuolemien ennaltaehkäisemiseksi ja porovahinkolain mukaisen menettelyn käynnistämiseksi

Elämän värit esillä Inarissa 22.2.-31.5.2022                                 

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön määräaikaisen suunnittelijan tehtävän

Maa- ja metsätalousministeriöltä ei tukea porokuolemien ennaltaehkäisyyn eikä porovahinkolain soveltamiseen kuluvan talven osalta – osassa paliskunnista tilanne on katastrofaalinen

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi osa-aikaisen erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän 50 % työajalla