Saamelaiskäräjät lausui sote-uudistuksesta: Nykytilan vahvistaminen ei ole riittävä tavoite saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

Saamelaiskäräjät aloittaa Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjan julkaisun syksyn 2020 aikana

Saamen kielten ja kulttuurin osaamisesta pulaa sote-alalla – kyselyllä selvitetään täydennyskoulutuksen tarvetta

Saamelaiskäräjät vetoaa ministeri Kiuruun poronhoitajien loppuvuoden 2019 maksamatta olevien sijaisapukorvausten maksamiseksi

Saamelaiskäräjät tapaa ministeri Kiurun sote-asioissa – palvelujen nykytilan turvaaminen ei riittävä tavoite

Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2019

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi musiikkikeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu

Saamelaiskäräjät odottaa ilolla Muumilaakso-sarjan pohjoissaamenkielisten jaksojen julkaisua ja valmistautuu tukemaan yhä koltan- ja inarinsaamenkielisiä tuotantoja

Saamelaiskäräjät vetoaa maa- ja metsätalousministeriin vaikean lumitilanteen selvittämiseksi – poronhoitoon kohdistuneet vahingot merkittäviä

Saamelaiskäräjät pyytää esityksiä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen avautui – etäopetuksen infotilaisuudet Rovaniemellä ja Oulussa

Miten huomioida saamelaisten kansallispäivä?

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. 

Haittaavatko valtionrajat yhteistyötä?

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjät järjestää koulutusta osana Muumilaakso-sarjan saamen kielten dubbaustuotantoa

Saamelaiskäräjät haluaa pitkäaikaisia ratkaisuja kielipesätoiminnan turvaamiseksi – ei ota kielipesätoimintaa järjestettäväksi

Saamelaiskäräjät jatkaa hakuaikaa: saamen kielen toimisto hakee pohjoissaamen kääntäjän sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Saamelaiskäräjien hallitus esittää kannanottoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista Saamelaiskäräjien kokoukselle

Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Õõutveäkka – yhdessä!

Alle kouluikäisten lastenmateriaalihankkeen päätösjuhla ja materiaalien julkistamistilaisuus Sajoksessa 20.11.

Saamelaiskäräjät hyväksyi toimintamallin Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä yhteistyössä

Duddjonmiella! 8.11. Hetassa

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2020 järjestetään Inarin Sajoksessa ja Riutulan Vasatokassa

Saamelaiskäräjät nosti esille EU:n Arktisessa Foorumissa alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuudet EU:ssa

Norjan Saamelaiskäräjät ojensi kielikampanjan “Puhu saamea minulle” Suomen Saamelaiskäräjille 24.8.2019 Sevettijärvellä

Sanila-Aikio iloitsee kielen ja kulttuurin merkityksestä nuorille sukupolville kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlassa 

Saamelaiskäräjät vaatii Suomea EU:n puheenjohtajamaana reagoimaan Brasiliassa tapahtuneeseen alkuperäiskansajohtaja Emyra Wajãpin murhaan ja alkuperäiskansojen oikeuksiin kohdistuviin loukkauksiin

Saamelaiskäräjät nimesi neljä kielilähettilästä ”Sámásteaddji – Säämsteei – Sámásteijee”

Kouluvierailijahaku on taas auki!

”Kirkkotuvilla tapahtuu” elokuussa

Varapuheenjohtaja Juuso peräänkuuluttaa rakentavaa dialogia – Suomen valtiolla aikaa heinäkuun loppuun raportoida YK:n ihmisoikeuskomitealle

Saamelaiskäräjät osallistuu 15.-19.7.2019 Genevessä pidettävään Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (EMRIP) 12. istuntoon

KHO hylkäsi Saamelaiskäräjien hallituksen purkuhakemuksen – ei kuitenkaan kyseenalaista YK:n ihmisoikeuskomitean tulkintaa oikeudenloukkauksesta

Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät järjestävät yhteisen kieliseminaarin tulkeille, kääntäjille ja muille kielityöntekijöille

Saamelaiskäräjien hallitus esittää täyskokoukselle saamelaiskäräjien vaalien ajankohdan muuttamista 

Saamelaiskäräjät kerää tietoa saamelaisesta kouluyhteistyöstä – pyydämme vastaamaan!

Puheenjohtaja Sanila-Aikio osallistuu Venetsian 58. kansainväliseen taidebiennaalliin (La Biennale di Venezia)

Alle kouluikäisten lasten materiaalihanke on edennyt puoliväliin – tekeillä kaksi mobiilipeliä, kaksi digikirjaa, lautapeli ja irtokirjaimet

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi Duodji-akatemia Enontekiölle kehittämishankkeen projektikoordinaattorin tehtävän

Saamelaisten kalastusasian käräjäoikeudessa voittanut juristi Anne Nuorgam on valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi

Čearpmahat lähtee edustamaan saamelaisnuoria valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso ja Heli Huovinen taidetapahtuman tuomareiksi – tapahtuman ohjelma julkaistiin

Saamelaiskäräjät esitti useita muutoksia Pohjois-Lapin maakuntakaavaan

Saamelainen kielineuvola 21.2.2019 klo 18-20 – saamelainen varhaiskasvatus- ja kielikylpypedagogiikka

Saamelaisten itsemurhien ehkäisyyn lisää työkaluja – poliittista tahtoa, tietoisuutta ja osaamista tarvitaan lisää

Ministeriö ja Opetushallitus suosittelevat saamelaisten kansallispäivän huomioimista opetuksessa

YK:n ihmisoikeuskomitea: KHO:n päätökset vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelosta loukkasivat ihmisoikeuksia

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi esiselvityshankkeen suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Saamelaiskäräjät jatkaa hakuaikaa vastaavan varhaiskasvatusohjaajan määräaikaiseen tehtävään

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi vastaavan varhaiskasvatusohjaajan määräaikaisen tehtävän

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2019 järjestetään Sajoksessa Karigasniemen koulun sisätilaongelmien takia

Sámi Giellagáldun toiminta jatkuu täysimääräisenä – työntekijät aloittavat tammikuun aikana

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Lapin maakunnan tulee varata riittävät resurssit saamenkielisten palvelujen järjestämiseen

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!