Saamelaiskäräjien uutiset ja tiedotteet

Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Hyvää itsenäisyyspäivää 6.12.2020

Saamelaiskäräjien ja saamelaisasioista vastaavien ministerien kokouksessa esillä saamelaissopimus ja Saamen Kielikaltion rahoitus

Kokki Sajokseen

STM palautti poronhoitajien sijaisaputuntien tason ennalleen – Saamelaiskäräjät esittänyt sijaisaputuntien määrän nostamista nykyistä tarvetta vastaavalle tasolle

Lastensuojelussa keskeistä on kuunteleminen, puhuminen ja ymmärtäminen – yhteisen kielen merkitys ja perheen kulttuuriin perehtyminen on olennaisen tärkeää

Saamelaisessa sosiaalityössä luottamusta ja asiakaslähtöisyyttä rakennetaan yhteisen kielen, ymmärryksen ja yhteisten kulttuuristen arvojen kautta

Palvelujen viidakossa – Erityislapset ja kielen ja kulttuuritaustan merkitys sote-palveluissa 

Saamelaisuuden merkitys mielenterveystyössä – kieli, kulttuuri, identiteetti ja sote-uudistus 

Sote-uudistuksen tulisi tarkoittaa palveluiden parantumista – ei riittämättömyyteen tyytymistä 

Saamen kielen ja kulttuurin tuntemus luo turvallisuuden tunnetta saamelaispotilaan arkeen vuodeosastolla

Saamelaiskäräjät lausui sote-uudistuksesta: Nykytilan vahvistaminen ei ole riittävä tavoite saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

Saamelaiskäräjät aloittaa Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjan julkaisun syksyn 2020 aikana

Saamen kielten ja kulttuurin osaamisesta pulaa sote-alalla – kyselyllä selvitetään täydennyskoulutuksen tarvetta

Saamelaiskäräjät vetoaa ministeri Kiuruun poronhoitajien loppuvuoden 2019 maksamatta olevien sijaisapukorvausten maksamiseksi

Saamelaiskäräjät tapaa ministeri Kiurun sote-asioissa – palvelujen nykytilan turvaaminen ei riittävä tavoite

Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2019

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi musiikkikeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu

Saamelaiskäräjät odottaa ilolla Muumilaakso-sarjan pohjoissaamenkielisten jaksojen julkaisua ja valmistautuu tukemaan yhä koltan- ja inarinsaamenkielisiä tuotantoja

Saamelaiskäräjät vetoaa maa- ja metsätalousministeriin vaikean lumitilanteen selvittämiseksi – poronhoitoon kohdistuneet vahingot merkittäviä

Saamelaiskäräjät pyytää esityksiä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen avautui – etäopetuksen infotilaisuudet Rovaniemellä ja Oulussa

Miten huomioida saamelaisten kansallispäivä?

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. 

Haittaavatko valtionrajat yhteistyötä?

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjät järjestää koulutusta osana Muumilaakso-sarjan saamen kielten dubbaustuotantoa

Saamelaiskäräjät haluaa pitkäaikaisia ratkaisuja kielipesätoiminnan turvaamiseksi – ei ota kielipesätoimintaa järjestettäväksi

Saamelaiskäräjät jatkaa hakuaikaa: saamen kielen toimisto hakee pohjoissaamen kääntäjän sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Saamelaiskäräjien hallitus esittää kannanottoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista Saamelaiskäräjien kokoukselle

Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Õõutveäkka – yhdessä!

Alle kouluikäisten lastenmateriaalihankkeen päätösjuhla ja materiaalien julkistamistilaisuus Sajoksessa 20.11.

Saamelaiskäräjät hyväksyi toimintamallin Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä yhteistyössä

Duddjonmiella! 8.11. Hetassa

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2020 järjestetään Inarin Sajoksessa ja Riutulan Vasatokassa

Saamelaiskäräjät nosti esille EU:n Arktisessa Foorumissa alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuudet EU:ssa

Norjan Saamelaiskäräjät ojensi kielikampanjan “Puhu saamea minulle” Suomen Saamelaiskäräjille 24.8.2019 Sevettijärvellä

Sanila-Aikio iloitsee kielen ja kulttuurin merkityksestä nuorille sukupolville kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlassa 

Saamelaiskäräjät vaatii Suomea EU:n puheenjohtajamaana reagoimaan Brasiliassa tapahtuneeseen alkuperäiskansajohtaja Emyra Wajãpin murhaan ja alkuperäiskansojen oikeuksiin kohdistuviin loukkauksiin

Saamelaiskäräjät nimesi neljä kielilähettilästä ”Sámásteaddji – Säämsteei – Sámásteijee”

Kouluvierailijahaku on taas auki!

”Kirkkotuvilla tapahtuu” elokuussa

Varapuheenjohtaja Juuso peräänkuuluttaa rakentavaa dialogia – Suomen valtiolla aikaa heinäkuun loppuun raportoida YK:n ihmisoikeuskomitealle

Saamelaiskäräjät osallistuu 15.-19.7.2019 Genevessä pidettävään Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (EMRIP) 12. istuntoon

KHO hylkäsi Saamelaiskäräjien hallituksen purkuhakemuksen – ei kuitenkaan kyseenalaista YK:n ihmisoikeuskomitean tulkintaa oikeudenloukkauksesta

Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät järjestävät yhteisen kieliseminaarin tulkeille, kääntäjille ja muille kielityöntekijöille

Saamelaiskäräjien hallitus esittää täyskokoukselle saamelaiskäräjien vaalien ajankohdan muuttamista 

Saamelaiskäräjät kerää tietoa saamelaisesta kouluyhteistyöstä – pyydämme vastaamaan!

Puheenjohtaja Sanila-Aikio osallistuu Venetsian 58. kansainväliseen taidebiennaalliin (La Biennale di Venezia)

Alle kouluikäisten lasten materiaalihanke on edennyt puoliväliin – tekeillä kaksi mobiilipeliä, kaksi digikirjaa, lautapeli ja irtokirjaimet

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi Duodji-akatemia Enontekiölle kehittämishankkeen projektikoordinaattorin tehtävän