Saamelaiskäräjien uutiset ja tiedotteet

Tilaa Saamelaiskäräjien tiedotteet sähköpostiisi

Saamelaiskäräjät kertoo toiminnastaan medialle ja muille aiheistamme kiinnostuneille muun muassa tiedotteilla. Voit tilata Saamelaiskäräjien tiedotteet sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet 

Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu

Saamen kielten etäopetuksen kevätlukukausi alkoi 10.1.2022 – Seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen avataan helmikuussa

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Saamelaiskäräjät neuvotteli kaivoslain uudistuksesta – huoli saamelaisten oikeuksien sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta on suuri

Saamelaiskäräjät esittää ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käynnistämistä tulevan talven porotuhojen välttämiseksi

Kela ja saamelaiskäräjät uudistavat yhteistyösopimuksensa – sopimuksella linjataan Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämistä

Saamelaisopetuksen pohjoismaisen foorumin ohjelma julkaistu – ilmoittautua voi perjantaihin 19.11. asti

Saamelaiskäräjät osallistui YK:n ilmastokonferenssiin – alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa

Puheenjohtajan puheenvuoro konferenssissa Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän

Saamelaismatkailuhanke tähtää vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun yhteistyöverkoston rakentamiseen

Tervetuloa konferenssiin Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta 11.11.2021

Opetus- ja kasvatusalan tietovajeita saamelaisista paikkaava ihmisoikeuskasvatusmateriaali julkaistu!

Saamen kielten etäopettajat pitävät avoimia näytetunteja Euroopan kielten päivänä 1.10.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin

Pohjoismainen webinaari 31.8.–1.9: Alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeudet ja kulttuurisensitiiviset palvelut

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisiä ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä – kartoituskyselyyn voi vastata elokuun loppuun saakka

Kulttuurien koulu käynnistyy: Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia kouluttavat opettajia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen

Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisen ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä

Saamelaiskäräjät jatkaa määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän hakuaikaa 31.8.2021 saakka

Suomen arktisen politiikan strategia julkaistu – saamelaisten osallistuminen arktiseen yhteistyöhön on tärkeää

Puheenjohtaja Juuso: Utsjoen porotilojen yhteismetsän päätös suojella vanhaa ikimetsää osoittaa, että hakkuille on vaihtoehtoja

Päivitetty PEFC-standardi ei turvaa riittävällä tavalla metsätalouden kestävyyttä saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaiskäräjät tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava valmisteluun

Tervetuloa seuraamaan Saamelaisnuorten taidetapahtumaa verkossa 18.5. kello 10

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju ja Sunna Nousuniemi taidetapahtuman tuomareiksi – tapahtuman ohjelma julkaistu

Saamen kielten opettajaopiskelijat harjoittelivat ensimmäistä kertaa etäyhteyksin – ”Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa”

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi musiikkikeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön suunnittelijan viransijaisuuden

Hallitus linjasi puoliväliriihessä saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin ja saamelaiskäräjälain rahoitustarpeista

Puheenjohtaja Juuso: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut osoittavat, että tarvitaan saamelaiskäräjälain uudistus

”Saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisopetuksen ja saamenkielisten koulutuspolkujen vahvistaminen saa nyt uutta vauhtia”

Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä julkaistu

Saamelaiskäräjät julkaisee painetun version digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen Saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 22 000 euroa Sámi Duodji yhdistyksen Saamelaiskulttuuri taiteena Utsjoen hoitolaitoksiin -hankkeelle

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto antoi julkilausuman tuulivoiman tuotannosta saamelaisalueilla – Hankkeilla tulee olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus

Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -musiikkituokiot 2.-4.2. – Tutustu ohjaajiin ja osallistumisohjeisiin

Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla

Toimintavuonna 2021 työn alla useita saamelaisyhteiskunnan ja saamelaisten oikeuksien kannalta merkittäviä hankkeita

Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Hyvää itsenäisyyspäivää 6.12.2020

Saamelaiskäräjien ja saamelaisasioista vastaavien ministerien kokouksessa esillä saamelaissopimus ja Saamen Kielikaltion rahoitus

Kokki Sajokseen

STM palautti poronhoitajien sijaisaputuntien tason ennalleen – Saamelaiskäräjät esittänyt sijaisaputuntien määrän nostamista nykyistä tarvetta vastaavalle tasolle

Lastensuojelussa keskeistä on kuunteleminen, puhuminen ja ymmärtäminen – yhteisen kielen merkitys ja perheen kulttuuriin perehtyminen on olennaisen tärkeää

Saamelaisessa sosiaalityössä luottamusta ja asiakaslähtöisyyttä rakennetaan yhteisen kielen, ymmärryksen ja yhteisten kulttuuristen arvojen kautta

Palvelujen viidakossa – Erityislapset ja kielen ja kulttuuritaustan merkitys sote-palveluissa 

Saamelaisuuden merkitys mielenterveystyössä – kieli, kulttuuri, identiteetti ja sote-uudistus 

Sote-uudistuksen tulisi tarkoittaa palveluiden parantumista – ei riittämättömyyteen tyytymistä 

Saamen kielen ja kulttuurin tuntemus luo turvallisuuden tunnetta saamelaispotilaan arkeen vuodeosastolla

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on huolissaan koronaviruspandemian vaikutuksista saamalaisyhteisöön

Saamelaiskäräjät lausui sote-uudistuksesta: Nykytilan vahvistaminen ei ole riittävä tavoite saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

Saamelaiskäräjät aloittaa Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjan julkaisun syksyn 2020 aikana

Saamen kielten ja kulttuurin osaamisesta pulaa sote-alalla – kyselyllä selvitetään täydennyskoulutuksen tarvetta

Saamelaiskäräjät vetoaa ministeri Kiuruun poronhoitajien loppuvuoden 2019 maksamatta olevien sijaisapukorvausten maksamiseksi

Saamelaiskäräjät tapaa ministeri Kiurun sote-asioissa – palvelujen nykytilan turvaaminen ei riittävä tavoite

Juuso, Nuorgam, Näkkäläjärvi, Scheinin ja Varis edustajiksi saamelaiskäräjälain muuttamista valmistelevaan toimikuntaan

Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2019