Uutisia opetuksesta ja oppimateriaaleista

Álgu tuotteen kansikuva

Uusia oppimateriaaleja pohjoissaamenkieliseen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen

Saamelaiskäräjät julkaisee kolme uutta osioita digitaaliseen Álgu-materiaaliin. Álgu sisältää monipuolista oppimateriaalia pohjoissaamenkielisen alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta varten. Osa materiaaleista voi sopia myös muille luokkatasoille. Álgu-tuotteeseen kuuluu seitsemän Aura Mari […]

Saamen kielten etäopetushankkeen kuudes lukuvuosi käynnistyi – mukana jo 180 oppilasta

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen kuudennen lukuvuoden opetus alkoi maanantaina 21.8., ja saamen opetuksessa aloitti ennätykselliset noin 180 oppilasta ja opiskelijaa 118 eri koulusta ja yli 40 kunnasta ympäri […]

Uudet alkuopetuksen inarinsaamenkieliset oikeinkirjoitusjulisteet on julkaistu

Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet ovat nyt ilmestyneet digitaalisessa muodossa. Julisteet ovat myös tulostettavissa. Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet vahvistavat oppilaan inarinsaamenkielen oikeinkirjoitusta ja julisteita voidaan käyttää luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Tämä lisämateriaali on suunniteltu äidinkielen […]

Uusi koltansaamen kielen kevään työkirja on julkaistu

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 2. luokan työkirjan. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on koltansaamen perusopetuksen toisen luokan vieraan kielen opetuksen kevätlukukauden työkirja. Työkirja on koltansaamen kulttuuriin sovellettu […]

Uusi koltansaamenkielinen alkuopetuksen oppimateriaalipaketti ilmestyi

Algg (Alku) -digimateriaali ja Ǩeeʹrjet bukvaid! (Kirjoita kirjaimia!) -vihko ilmestyivät. 1) Algg (Alku) on digimateriaalipaketti alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta varten. Materiaalipaketti voi myös olla hyödyllinen eri luokkien opetuksessa, kuten […]

Vállje sámegiela! 8 -oppikirja ilmestynyt

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uutta oppimateriaalia, Vállje sámegiela! 8 čakča- oppikirjan. Kirja on 8. luokan B2-kielen syyslukukauden oppikirja ja uuden kirjasarjan ensimmäinen osa. Kirjan tekijä on Risten Mustonen […]

Kutsu keskustelutilaisuuteen saamen kielten opetuksen tilanteesta Helsingin seudulla

Saamelaiskäräjät kutsuu Helsingin seudun vanhempia keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudessa keskustellaan Helsingin seudun saamen kielten opetuksen tilanteesta sekä muista ajankohtaisista ja esille nousevista aiheista. Paikalla ovat Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja koulutussihteeri […]

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa kehitetään tapahtumakyselyn pohjalta

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023, että saamelaisnuorten taidetapahtuma jatkaa osana Nuori Kulttuuri–konseptia ja on mukana vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtumassa. Päätös tehtiin saamelaisnuorten taidetapahtumakyselyyn tulleiden vastausten perusteella. […]

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Giellaleaika – äidinkielen oppikirjojen sanaristikoiden vastaukset on julkaistu

Saamelaiskäräjät on julkaissut toisen luokan pohjoissaamen äidinkielen syksy- ja kevätkirjan sanaristikoiden vastaukset Saamelaiskäräjien digimateriaalialustalle. Giellaleaika -kirjojen sanaristikoiden vastaukset on koottu yhteistyössä Inarin koulun opettajan ja Saamelaiskäräjien työntekijöiden kanssa. Vastaukset on […]

Näyttökuva Loga fal! -oppimateriaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät

Uusi äidinkielen tekstikokoelma Loga fal! julkaistu

Uusi äidinkielen tekstikokoelma Loga fal! (su. Lue vaan!) on julkaistu Saamelaiskäräjien digimateriaalialustalla. Loga fal! on suunnattu pohjoissaamen äidinkielisten opetukseen perusopetuksessa. Opettaja voi itse valita, miten käyttää tekstejä opetuksessaan. Tekstikokoelman sisältö: […]

Saamelaiskäräjät järjestää kyselyn Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämisestä

Saamelaiskäräjät järjestää webropol-kyselyn liittyen Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämiseen. Lapsille ja nuorille on oma kyselylomakkeensa. Muille viiteryhmille, kuten rehtoreille, opettajille ja huoltajille kysely on laajempi. Saamelaisnuorten taidetapahtuma on perinteikäs tapahtuma, jossa on […]

Saamelaiskäräjät hakee etäopetuksen koordinaattoria

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän. Työ alkaa 1.8.2023 ja kestää 31.7.2024 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa […]

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Kaksi uutta koltansaamen kielen työkirjaa on julkaistu 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 1. luokan ja 2. luokan työkirjat. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on perusopetuksen ensimmäisen luokan vieraan kielen opetuksen kevätlukukauden työkirja. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu

Suuren osallistujamäärän vuoksi Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu. Tapahtuma alkaa klo 9:30 ja kestää klo 15:30 asti. Uuden aikataulun mukainen ohjelma on seuraava klo 9:30 Tapahtuma alkaa klo 12–13:00 Ruokailu […]

Uusi Nigá 1 – DigiBargobihtát julkaistu

Nigá 1 – DigiBargobihtát (su. DigiTehtävät) on oppimateriaali, jonka tarkoituksena on johdattaa oppilaat lukemisen maailmaan erilaisten tehtävien avulla. DigiBargobihtát pohjautuu Jávrri-Juhán Niillaksen taikka Niilo Aikion kirjoittamaan Nigá novellikokoelmaan 1. Kirjan […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma lähestyy – esityksien ilmoittaminen sekä osallistuminen työpajoihin on nyt auki

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi nyt ilmoittaa esitykset sekä osallistumisen työpajoihin. Ilmoittautumisaika esityksiin ja työpajoihin on 4.-12.4.2023 ja käsityöosioon 4.-19.4.2023.  Ilmoittautuminen tehdään Webropol- ohjelman kautta (linkit alla). Tarkat ohjeet esityksiin ja käsityösarjaan […]

“Álgu” – oppimateriaalit

Saamelaiskäräjät julkaisee uusia oppimateriaaleja pohjoissaamenkielisen alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta varten. Oppimateriaalit sopivat myös etäopetukseen. Materiaalit on kehittänyt Aura Mari Pieski. Álgu -materiaaliin ilmestyy vuoden 2023 aikana vähitellen lisää osia. […]

Saamen kielten etäopetushankkeelle jatkoa – OKM sitoutuu kolmen vuoden hankeaikaan

Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on saanut jatkorahoituksen lukuvuodelle 2023–2024. Hankkeen rahoittaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, on kuitenkin sitoutunut kolmen vuoden hankeaikaan eli vuoteen […]

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 24.–31.3.2023 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta. Ilmoittautumislomake kuljetuksia ja majoituksia varten lähetetään saamelaisalueen kuntien kouluille 24.3.2023. Muut voivat tiedustella lomaketta osoitteesta sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Ilmoittautuminen taidetapahtuman lavaesityksiin, käsityöosioon ja […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuman säännöt 2023

Vuoden 2023 saamelaisnuorten taidetapahtuman säännöt ovat nyt valmiit. Aiemmin alkuvuodesta taidetapahtuman ikärajaa oli ilmoitettu nostettavan. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kuitenkin kokouksessaan 17.3.2023 ohjeistaa Saamelaisnuorten taidetapahtumaa muuttamaan tapahtuman ikärajoja niin, […]

Saamelaiskäräjien koulutussihteeriksi Bigga-Helena Magga

Saamelaiskäräjien täyskokous valitsi kokouksessaan 24.2.2023 koulutussihteerin virkaan Bigga-Helena Maggan. Magga on toiminut koulutussihteerin viransijaisena vuoden 2023 alusta alkaen. Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä sekä koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja […]

Ilmoita oppilas saamen kielten etäopetukseen lukuvuodelle 2023–2024!

Ilmoita oppilas Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen lukuvuoden 2023–2024 opetukseen 31.3.2023 mennessä. Ilmoittautuminen koskee sekä uusia että hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoita oppilas opetukseen Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Mikä opetus ja kenelle? […]

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta myös tänä vuonna ikärajaton – Saamelaiskäräjien hallitus myönsi lisärahoituksen 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023, että se varaa kertaluonteisen 15 000 euron lisäyksen vuoden 2023 Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen. Hallitus ohjeistaa, että taidetapahtuma järjestettäisiin tänäkin vuonna ikärajattomasti aiempien vuosien tapaan. Koulutus- […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.5.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että taidetapahtuman rahoitus myönnetään esityksen mukaisesti. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja […]

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj

Uusi koltansaamenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 2. luokan oppikirjan. Oppikirja on koltansaamen kieleen käännetty pohjoissaamen kielen GEA 2 -kirjasta. Kirjan tekijät ovat Oona Länsman, kuvituksen tekijä Nora Bäck, taitto […]

Muu suuhâ, muu sokkân, mu sohka, minun sukuni – virtuaaliset oppitunnit saamelaisten kansallispäivän kunniaksi 7.–9.2.2023

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää ja järjestää virtuaaliset oppitunnit 7.–9.2.2023. Oppitunteja on yhteensä kolme, ja niiden aiheena on suku. Oppitunneilla selviää, miten suku ilmenee […]

Saamen kielten etäopetus vahvistaa saamelaisoppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeella on voitu parantaa saamelaisoppilaiden mahdollisuuksia opiskella saamen kieliä, vahvistaa saamelaisuuttaan ja siten saamen kielten ja kulttuurin säilymistä ja elpymistä maassamme, todetaan tuoreessa arviointiraportissa. Kansallinen […]

Uusi koltansaamenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 3. luokan oppikirjan. VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 on koltansaamen oppikirja perusopetuksen kolmannen luokan äidinkielen lukijoiden opetukseen. Oppikirja on koltansaamen kieleen käännetty inarinsaamen kielen Virkkuuvääri 3 […]

Uusi inarinsaamenkielinen oppikirja on julkaistu

Virkkuuvääri 5 -kirja on julkaistu. Kirja on tarkoitettu 5.lk äidinkielen- ja kirjallisuuden opetukseen. Kirjassa on uusi Petter Morottajan kirjoittama jatkotarina, jossa nyt viidesluokkalaiset Täiđee, Kuávsui ja Čiiŋâs ratkaisevat uuden mysteerin […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 26.-27.4.2023

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa, Sajoksessa 26.-27.4.2023. Teemana on tänä vuonna esittävät taiteet ja erityisteemana saamelainen käsityö. Saamelaiskäräjät järjestää saamelaisnuorten taidetapahtuman Inarissa, saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 26.-27.4.2023.  Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri-tapahtuma on uudistunut ja […]

Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi valmistunut – tulosten julkistamistilaisuus järjestetään Utsjoella 18.1.2023

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen toimintamallin arviointi on valmistunut, ja tulosten julkistamistilaisuus järjestetään 18.1.2023 Utsjoella. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, on toteuttanut saamen kielten (pohjoissaame, […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koulutussihteerin viran

Työ alkaisi 1.3.2023. Koulutussihteerin toimipaikka sijaitsee sihteeristön päätoimipaikassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä, koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Koulutussihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 39 […]

Pikku kirjat -sarja ilmestyi inarin- ja pohjoissaameksi

Uʹcc ǩeerja (Pikku kirjat) koltansaamenkielinen digikirjasarja on ilmestynyt inarin- ja pohjoissaameksi. Kirjat opastavat tavallisiin saamen kielen sanoihin, kuten kulkemisverbeihin ja väreihin, ja vaatteiden ja ruokien nimityksiin. Kirjat edistävät samalla kielioppiasioita […]

Kuvassa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston julkaisemat KEI 1 inarinsaamen oppikirja ja syksyn harjoituskirja.

Saamelaiskäräjät julkaisi KEI 1 inarinsaamen oppikirjan ja syksyn harjoituskirjan

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut KEI 1 inarinsaamen oppikirjan ja syksyn harjoituskirjan. KEI 1 Kollemecci on tarkoitettu peruskoulun ensimmäisen luokan inarinsaame vieraana kielenä opetukseen. Oppikirja on käännetty ja sovitettu […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koulutussihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy 28.2.2023. Saamelaiskäräjät tulee julistamaan koulutussihteerin viran haettavaksi viransijaisuuden aikana. Koulutussihteerin toimipaikka sijaitsee sihteeristön päätoimipaikassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston […]

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA-kirjasarjaan. Uusin työkirja GEA 4 bargogirji čakčii on tarkoitettu peruskoulun neljännen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia syyslukukaudelle. […]

Talvinen tunturimaisema. Aurinko kurkistaa tunturin takaa.

Saamelaiskäräjien stipendi kolmelle korkeakouluopiskelijalle

Senja Aikio, Joanna Saijets ja Ibbá Lauhamaa saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun 1000 euron stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti syyskuun 27. päivänä haettavaksi stipendit, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen […]

Sarja koltansaamenkielisiä pieniä digikirjoja ilmestyi

Uʹcc ǩeerja (Pikku kirjat) –sarja koltansaamenkielisiä pieniä digikirjoja on ilmestynyt. Kirjat opastavat tavallisiin koltansaamen kielen sanoihin, kuten kulkemisverbeihin ja väreihin, ja vaatteiden ja ruokien nimityksiin. Kirjat edistävät samalla kielioppiasioita ja […]

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc mättǩeʹrjj nuõrttsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllân

Uusi koltansaamen kielen oppikirja ja syksyn työkirja ilmestyivät

Koulutus-ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 1. luokan luku- ja työkirjan. ǨIÕČČ 1 on koltansaamen oppikirja perussopetuksen ensimmäisen luokan vieraan kielen lukijoiden opetukseen. Kirjaan kuuluvat syksyn- ja kevään työkirjat. Oppikirja […]

Inarinsaamea löylyissä, koltansaamea kammarissa ja pohjoissaamea padan ääressä – avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää myös tänä vuonna kaikille avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla 43! Oppituntien teemana on koti ja ympäristö. Inarinsaamen oppituntiin kuuluu saunominen ja kenties avannossa […]

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 12.10.2022 

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäopetuksen vanhempainiltaan!    Aika: keskiviikko 12.10.2022 klo 18–19   Paikka: Microsoft Teams, linkki vanhempainiltaan Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams -kokouksena. Tilaisuuden alussa esitellään lyhyesti hanke, sen työntekijät […]

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä korkeakouluopiskelijoille

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä (á 300 – 1000 €), jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään erityisiä […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tulokset – kiitos osallistujille

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin 14.-15.9.2022 Inarissa. Tapahtumassa nähtiin 17 esitystä kolmella saamen kielellä. Järjestäjät kiittävät järjestelyihin osallistuneita, tuomareita ja juontajia sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Tapahtumassa oli kolme lajia: musiikki, runous sekä […]

Petter Morottaja, Aimo Aikio ja Janita Känsälä taidetapahtuman tuomareiksi

Kirjailija Petter Morottaja, muusikko Aimo Aikio ja laulaja Janita Känsälä toimivat Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina 15.9.2022. Tapahtumassa esiintyy Ailu Valle. Saamelaisnuorten taidetapahtumaa odotetaan 350 lasta ja -nuorta ympäri maan ja tapahtumassa […]

Saamelaistietoa opetusalalle koulutus 28.9.2022

Tiesitkö, että yli 70% saamelaislapsista ja -nuorista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, ja heistä vain noin 15% opiskelee saamea? Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Saamelaiskäräjien, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston, Saamelaiskäräjien koordinoiman ja Utsjoen kunnan […]

Kuvasanakirja Mattu saa’nid julkaistu digikirjana

  Suositusta kuvasanakirjasta Mattu saa’nid on julkaistu digiversio. Sanoja voi kuunnella klikkaamalla joko sanoja tai kuvia, ja harjoitella ääntämistä. Mattu saa’nid sisältää noin 500 tavallisinta koltansaamen kielen sanaa aihepiireittäin, kuten […]

Kuvasanakirja Oahpa sániid julkaistu digikirjana

Suositusta kuvasanakirjasta Oahpa sániid on julkaistu digiversio. Sanoja voi kuunnella klikkaamalla joko sanoja tai kuvia, ja harjoitella ääntämistä. Oahpa sániid sisältää noin 500 tavallisinta pohjoissaamen kielen sanaa aihepiireittäin, kuten eläin-, […]

Saamen kielten etäopetushankkeen viides lukuvuosi käynnistyi – opetuksessa mukana jo 150 oppilasta ja opiskelijaa

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen viides lukuvuosi käynnistyi maanantaina 15.8., ja saamen opetuksessa aloitti ennätykselliset noin 150 oppilasta ja opiskelijaa 90 eri koulusta ja yli 40 kunnasta ympäri Suomen. […]

Perusopetuksen ja toisen asteen opettaja: Kulttuurien koulu odottaa ilmoittautumistasi syksyn ilmaisiin koulutuksiin

Ilmoittautuminen Kulttuurien koulu -hankkeen ilmaisiin koulutuksiin on avoinna. Koulutukset ovat kaksipäiväisiä ja ne antavat eväitä saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen opetustyössä. Koulutuspäivien välissä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omissa opetusryhmissään omien aikataulujensa […]

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan päättyy 26.8.2022

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan päättyy 26.8.2022. Muistathan ilmoittautua määräaikaan mennessä! Huomioithan, että kaikkien osallistujien tulee täyttää yleinen ilmoittautumislomake – myös niiden, jotka eivät osallistu tapahtumaan esityksellä tai kirjallisella teoksella. Kirjalliset teokset […]

Inarinsaamen taivutusoppi kirjan kansikuva.

Inarinsaamen taivutusoppi on julkaistu

INARINSAAMEN TAIVUTUSOPPI kuvaa inarinsaamen taivutusmuotojen muodostamista systemaattisesti, mutta mahdollisimman helppolukuisesti, havainnollisesti ja lähestyttävästi. Kirjassa kuvataan inarinsaamen äänteet ja ääntämisohjeet, säännönmukaiset äänteenmuutokset ja taivutusmuotojen muodostamissäännöt. Mukana on paljon esimerkkejä sääntöjen havainnollistamiseksi. […]

Saamelaiskäräjät järjestää OKM:n rahoitushakua koskevan infotilaisuuden korkeakouluille 18.8. 2022 klo 10-11.30

Saamelaiskäräjät kutsuu yliopistot ja ammattikorkeakoulut avoimeen info-tilaisuuteen Opetus- ja kulttuuriministeriön avaamasta rahoitushausta. Haettavana oleva rahoitus on suunnattu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Rahoitus on tarkoitettu saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutukseen ja […]

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi – ohjelma julkaistu

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 1.8.-26.8.2022 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta (linkit alla). Huomioithan, että osallistuminen verkkotapahtumaan sekä esiintyminen ja kirjallisen teoksen toimittaminen ilmoitetaan eri lomakkeilla. Kaikkien osallistujien tulee täyttää yleinen […]

Saamelaiskäräjät kiitti stipendein saamen kielten opinnoissa menestyneitä oppilaita

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätlukukauden päättyessä stipendejä saamen kielten opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 32 perusopetuksen päättänyttä oppilasta ja 13 uutta ylioppilasta. Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret: Ylioppilaat: Enontekiön […]

Saamelaiskäräjät palkitsi saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opiskelijoita

Saamelaiskäräjät jakoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlassa stipendejä saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Stipendi annettiin yhteensä yhdeksälle koulutuskeskuksen linjoilta valmistuneelle. Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat opiskelijat: Inarinsaamen kieli […]

TIETO, TAITO & TEMPPU -peli on nyt ilmestynyt myös koltan- ja pohjoissaamenkielille

TIETO, TAITO & TEMPPU -peli on nyt ilmestynyt myös koltan- ja pohjoissaamenkielille. Peli on uudistettu. Peli on käännetty suomenkielisestä Peliko / Martinex TIETO, TAITO & TEMPPU -pelistä. TIETO, TAITO & […]

Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille suuri tarve saamelaisessa varhaiskasvatuksessa – Oulun yliopisto aloittaa koulutukset Inarissa

Yksi saamelaisen varhaiskasvatuksen suurimmista haasteista on korkeakoulutetun saamenkielisen henkilökunnan puute. Noin 40 prosenttia saamenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on vailla kelpoisuutta. Erityisen hankala on saamenkielisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien tilanne, sillä heitä ei ole […]

Kieliharjoittelu tutustuttaa saamenkieliseen oppimateriaalityöhön – Ulpu Mattus-Kumpunen, Maarit Kiprianoff ja Nina Autti harjoittelivat koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa on käynyt kuhina, kun toimistossa on aloittanut huhtikuun alussa inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä. Heidän lisäkseen oppimateriaalityön maailmaan ovat päässeet sukeltamaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen inarin-, koltan- […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2022 järjestetään syyskuussa Inarissa – lajeina musiikki ja runous

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään syksyllä 14.-15.9.2022 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Tapahtuma on perinteisesti järjestetty keväisin, mutta tapahtumaa on siirretty koronatilanteen vuoksi. Tapahtuman lajeina ovat musiikki ja runous. Lajeihin osallistutaan joko lavaesityksin tai […]

Saamen kielten etäopetushankkeeseen ennätysmäärä ilmoittautuneita – yli 160 oppilasta ja opiskelijaa

Ennätykselliset yli 160 oppilasta ja opiskelijaa ilmoitettiin Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiseen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen lukuvuoden 2022–2023 opetukseen. Inarin-, koltan- ja pohjoissaamen opetukseen ilmoitettiin yhteensä 19 esiopetuksen […]

Ilmoita oppilas saamen kielten etäopetuksen lukuvuoteen 2022–2023 viimeistään 31.3. – etäoppitunneille voi tulla tutustumaan jo nyt!

Ilmoita oppilas saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2022–2023 viimeistään 31.3. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen […]

Anarâš pivtâstem -kirjasta on ilmestynyt uusi painos

Ella Sarren kirjasta Anarâš pivtâstem on ilmestynyt uusi painos. Uuteen painokseen on lisätty vasannahkalakkiin pienemmät kaavat ja joitakin ohjeita on täydennetty tai korjattu. Kirja on saatavilla Duodji shopista ja Saamelaiskäräjien […]

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Kutsu saamen kielten etäopetuksen vanhempainiltaan 23.3.2022

Saamen kielten etäopetuksen vanhempainilta ja infotilaisuus etäopetuksesta kiinnostuneille vanhemmille ke 23.3.2021 klo 18.00–18.30 Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen vanhempainiltaan! Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams […]

Kutsu opetuksen järjestäjien infotilaisuuteen 16.3.2022

Saamen kielten etäopetus – tulevaisuuden rakentamistaInfotilaisuus opetuksen järjestäjilleke 16.3.2022 klo 15.00–16.00Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esitellään hanketta, hankkeen opetusta ja ilmoittautumista. Lisäksi keskustellaan hankkeen […]

Uusi koltansaamen harjoituskirja on ilmestynyt 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamen ǨIÕČČ 3 kirjasarjan harjoituskirjan. ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on harjoituskirja perusopetuksen kolmannen luokan koltansaame vieraana kielenä opetukseen.  Kirja on käännetty pohjoissaamen GEA -oppikirjasarjasta, […]

GEA 4 kirjan kansikuva

Uusi pohjoissaamenkielen oppikirja ilmestynyt 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen oppikirjan GEA kirjasarjaan. GEA kirjasarjaa laaditaan alakoulun saame vieraana kielenä opetukseen. Uusin oppikirja GEA 4 Davvisámegiella vieris giellan on tarkoitettu käytettäväksi peruskoulun neljännellä […]

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen lukuvuodelle 2022–2023 avautui

Ilmoittautuminen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2022–2023 on avautunut. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, […]

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella […]

Saamelaiskäräjät hakee inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaista – hakuaikaa jatkettu 11.2.2022 saakka

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaisuuden. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta ja oppimateriaalityöryhmien ohjauksesta sekä huolehtia […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen Saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 15.6.2022 asti. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma […]

Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit, meidän saamenpukumme – virtuaaliset oppitunnit saamelaisten kansallispäivän kunniaksi 8.–10.2.2022

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää ja järjestää virtuaaliset oppitunnit saamenpuvuista 8.–10.2.2022. Oppitunteja on yhteensä kolme, ja niiden aiheina ovat inarinsaamelainen mááccuh, kolttasaamelainen sääʹmpihttâz ja […]

Saamenkielinen oppimateriaalityö tehostuu – lautakunnan puheenjohtaja on tyytyväinen, mutta odottaa rahoitukseen pysyvää korotusta 

Saamenkielistä oppimateriaalia tuotetaan tänä vuonna kaksinkertaisella budjetilla aiempiin vuosiin verrattuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna loppuraporttinsa ministerille luovuttanut työryhmä nosti esille saamenkielisen oppimateriaalin suuret puutteet, jotka kuormittavat erityisesti opettajia. Ministeriö […]

Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kuusi saamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijän määräaikaista tehtävää. Projektit liittyvät saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden oppimateriaaleihin. Tehtävät täytetään kuudeksi kuukaudeksi (6 kk) vuoden 2022 aikana. […]

Saamen kielten etäopetuksen kevätlukukausi alkoi 10.1.2022 – Seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen avataan helmikuussa

Saamen kielten etäopetuksen pilottihankkeen kevätlukukausi käynnistyi maanantaina 10.1.2022. Hankkeessa opiskelee tällä hetkellä 109 oppilasta kolmessa saamen kielessä. – Kevätlukukauden aikana jatketaan tutustumista saamelaiseen vuodenkiertoon. Kevään aikana tutustutaan mm. saamelaiseen pääsiäisen […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon ja oppimateriaalihankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä, kehittää digitaalisen oppimateriaalityön edellytyksiä ja saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toimintaa Saamelaiskäräjien koulutus- […]

Saamelaiskäräjien stipendi kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Anne-Máret Labba, Mirka Kelahaara, Mari Mäkitalo, Pihla Pulkkinen, Mervi Semenoff ja Henna Tervaniemi saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti lokakuun 11. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron […]

Kauan odotettu koltansaamen aapinen ilmestynyt

Koltansaamen aapiskirjan “Jääkk-njaal AABBÂS” julkistamistilaisuus pidetään Teamsissa 16.12.2021 klo 13.30 koltansaameksi ja klo 14.30 suomeksi. Jääkk-njaal AABBÂS on ensimmäisen luokan äidinkielen oppikirja, joka johdattaa pienen oppijan lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. […]

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 8.12.2021

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen vanhempainiltaan!  Aika: keskiviikko 8.12.2021 kello 18 Paikka: Microsoft Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä Kohderyhmä: huoltajat ja saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneet Jakelu: hankkeen […]

Saamelaisopetuksen pohjoismaisen foorumin ohjelma julkaistu – ilmoittautua voi perjantaihin 19.11. asti

Saamelaisopetuksen pohjoismainen foorumi pyrkii luomaan kokonaiskuvaa saamelaisopetuksesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Foorumin tavoitteena on edistää opetuksen rajat ylittävää yhteistyötä ja koulutuspoliittista asemaa kotimaissaan. Foorumiin on ilmoittautunut suuri joukko viranomaisia, koulutuspoliittisia […]

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkittu video mukana Oskari-kilpailussa

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkittu video Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen on valittu mukaan Oskari-kilpailuun. Osakilpailuun osallistui yli 100 lyhytelokuvaa, joista valikoituivat osallistujat kolmeen sarjaan. Koltansaamenkielinen video kilpailee sarjassa ´Omin voimin´ ja […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 1.1.2022 ja kestää 31.8.2023 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa saamen kielten opetusryhmät ja toimii läheisessä yhteistyössä Utsjoen kunnassa […]

Pohjoismaisen saamelaisopetuksen foorumin ilmoittautuminen ja nettisivut avattu

Pohjoismaisen saamelaisopetuksen foorumin verkkosivut ja ilmoittautuminen on avattu. Foorumiin voi ilmoittautua marraskuun 10. päivään asti. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät järjestävät saamelaisopetuksen pohjoismaisen foorumin Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa 1.-2.12.2021. Foorumin […]

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi kuusi stipendiä

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi (6) 500 euron stipendiä, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille ja saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään erityisiä […]

Tunti saamea kaikille! – avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää tänäkin vuonna avoimet Tunti saamea kaikille! -oppitunnit saamen kielten viikolla 25.–31.10.2021.      Oppitunnit on suunnattu perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, mutta oppitunneille saavat […]

Opetus- ja kasvatusalan tietovajeita saamelaisista paikkaava ihmisoikeuskasvatusmateriaali julkaistu!

Tiedätkö, mikä alkuperäiskansa on? Mitä tiedät saamelaisista? Suomessa on suuri tietovaje saamelaisista, heidän kulttuuristaan ja alkuperäiskansaoikeuksista. Uusi ihmisoikeuskasvatusmateriaali kokoaa tietoa ja vinkkejä opetus- ja kasvatusalalle sekä saamelaisten haastatteluja aiheen ottamiseksi […]

Saamen kielten etäopetushanke ja Deanuleagis sámástit -hanke järjestävät kielineuvolan 13.10.2021

Saamen kielten etäopetushanke ja Deanuleagis sámástit -hanke järjestävät kielineuvolan etäopetuksen oppilaiden huoltajille, ohjaajille, opettajille ja rehtoreille keskiviikkona 13.10.2021 kello 18–19.30.  Aika: keskiviikkona 13.10.2021 klo 18–19.30   Paikka: etäyhteyksin Kohderyhmä: saamen kielten etäopetushankkeessa opiskelevien oppilaiden huoltajat, […]

Uusi koltansaamen kielen lukukirja ja syksyn työkirja ovat ilmestyneet

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamen luku-ja työkirjan. ǨIÕČČ 3 on koltansaamen oppikirja perusopetuksen kolmannen luokan vieraan kielen opetukseen. Kirjaan kuuluvat syksyn- ja kevään työkirjat, joista kevään työkirja julkaistaan […]

Saamen kielten etäopettajat pitävät avoimia näytetunteja Euroopan kielten päivänä 1.10.

Saamen kielten etäopetushankkeen opettajat pitävät perjantaina 1.10.2021 15 minuutin mittaisia avoimia näytetunteja inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielillä. Näytetunnit järjestetään etänä. Euroopan komissio ja Helsingin yliopiston kielikeskus järjestävät tänä syksynä Euroopan […]

Ääni työvälineenä! – valmennus

Ääninäyttelijä Susa Saukko valmentaa äänen käytön saloihin kulttuurikeskus Sajoksessa 8.–10. lokakuuta. Viikonloppuvalmennus on tarkoitettu jokaiselle äänityöskentelystä ja oman äänensä mahdollisuuksista kiinnostuneelle. Valmennus alkaa perjantaina yhteisellä harjoituksella ja jatkuu lauantaina sekä […]

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden […]

Uusi pohjoissaamen äidinkielen oppikirja ilmestynyt

Biellocizáš 9 on pohjoissaamen äidinkielen oppikirja peruskoulun 9. luokan oppilaille. Kirjaan kuuluu myös harjoituskirja. Kirjasarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Biellocizáš 7 ja 8 sekä niihin kuuluvat harjoituskirjat. Oppikirjan tekijä: Helmi Länsman […]

Tule kokemusasiantuntijaksi Kulttuurien kouluun!

Saamelaiskäräjät hakee kouluttajaa syksyn Kulttuurien koulu -hankkeeseen. Kulttuurien koulu on Saamelaiskäräjien, Suomen Romaniyhdistyksen ja Nuorten akatemian yhteinen yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke. Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja […]

Kulttuurien koulu käynnistyy: Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia kouluttavat opettajia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on opettajien valmentaminen saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen. – Kulttuurien koulu -hanke tulee […]

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Saamelaiskäräjät kuulee huoltajia ja neuvottelee Rovaniemen kaupungin kanssa saamen opetuksesta

Saamelaiskäräjät kuulee saamen kielten oppilaiden huoltajia maanantai-iltana 23.8. etäyhteyksin järjestettävässä tilaisuudessa. Viralliset neuvottelut Rovaniemen kaupungin sivistystoimen kanssa alkavat tiistaina. Huolta herättävät erityisesti saamen kielten opetusjärjestelyt alkaneena kouluvuonna. Kaupunki siirsi valtaosan […]

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni -oppimateriaali on ilmestynyt

Mitä nimet kertovat lähiympäristöstä? Onko paikka käyttämätön, vaikka siinä ei näy käytön jälkiä? Millaisia ääniä lähiympäristöstä löytyy? Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni on opetusmateriaali, jonka tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi saamelainen […]

Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin neljäs lukuvuosi käynnistyy maanantaina 16.8. Lukuvuonna 2021–2022 hankkeessa opiskelee 104 oppilasta 30 kunnasta eri puolelta Suomea. Inarinsaamen oppilaita on 34, koltansaamen 19 ja pohjoissaamen 52. […]

Uusi Gávpotfearán-mobiilipeli opettaa kaupunki- ja tunnesanastoa kolmella saamen kielellä

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on julkaissut uuden saamenkielisen Gávpotfearán-mobiilipelin. Peli on toteutettu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä. Gávpotfearán, suomeksi Kaupunkiseikkailu, on noin 6–8-vuotiaille suunnattu kielikylpymäinen mobiilipeli, jossa […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta, vastata inarin-, koltan- […]

Saamelaiskäräjät kiitti stipendein saamen kielten opinnoissa menestyneitä oppilaita

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätlukukauden päättyessä stipendejä saamen kielten opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 15 perusopetuksen päättänyttä oppilasta ja viisi uutta ylioppilasta. Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret: Ylioppilaat: Ivalon […]

Saamen kielten etäopetushanke sai jatkorahoituksen – Hankkeessa odotetaan pysyviä ratkaisuja

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on saanut jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuoteen 2023 saakka. Saamen kielten etäopetushanke käynnistyi vuonna 2018 ja nykyinen rahoitus […]

Cloubi-digimateriaalialustan avoin käyttökoulutus kesäkuussa

Saamelaiskäräjät ja Arktista pedagogiikkaa II-hanke järjestävät Cloubi-digimateriaalialustan käyttökoulutuksen kesäkuun aikana. Koulutus on avoin kaikille digimateriaalin tekemisestä kiinnostuneille yli 15-vuotiaille. Cloubi on nykyaikainen oppimateriaalialusta, jota käyttävät muun muassa oppimateriaalikustantajat. Saamenkielistä opetusta […]

Saamelaiskäräjät palkitsi saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opiskelijoita

Saamelaiskäräjät jakoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlassa stipendejä saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Stipendi annettiin yhteensä kuudelle koulutuskeskuksen linjoilta valmistuneelle. Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret: Inarinsaamen kieli […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tallenne katsottavissa

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tallenne on nyt katsottavissa alla olevista linkeistä. Tallenne on jaettu kolmeen osaan.   Ensimmäinen osa (ennen ruokailu): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY Toinen osa (ruokailun jälkeen): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A Ravggonin esiintyminen: https://youtu.be/5haYPUkUK6c   Lisätietoja: […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2021 ohi – katso tulokset

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin 18.5. verkkotapahtumana. Tapahtumassa nähtiin 38 videota ympäri maan. Järjestäjät kiittävät järjestelyihin osallistuneita, tuomareita ja juontajia sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Taidetapahtumassa oli kaksi sarjaa, 13–20-vuotiaat ja alle 13-vuotiaat, […]

Saamelaiskäräjät hakee etäopetuksen koordinaattoria

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän. Työ alkaa 1.8.2021 ja kestää 31.12.2021 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa […]

Tervetuloa seuraamaan Saamelaisnuorten taidetapahtumaa verkossa 18.5. kello 10

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa voi seurata tiistaina 18.5. kello 10 alkaen osoitteessa https://www.sajos.fi/live Ohjelmaan voi tutustua täällä: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/  Lisätietoja: Anni-Sofia Niittyvuopio anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi +358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju ja Sunna Nousuniemi taidetapahtuman tuomareiksi – tapahtuman ohjelma julkaistu

Elokuvaohjaaja Katja Gauriloff, freelancer-toimittaja Sáárá Seipiharju ja elokuvantekijä Sunna Nousuniemi toimivat ensi tiistaina 18.5.2021 järjestettävän Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään etäyhteyksin kello 10 alkaen. Tapahtuman avaa Erke Eriksen musiikkiesityksellä. […]

Saamen kielten opettajaopiskelijat harjoittelivat ensimmäistä kertaa etäyhteyksin – ”Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa”

Tulevat saamen kielten opettajat ovat ensimmäistä kertaa suorittaneet osan opetusharjoitteluistaan etäyhteyksin Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä pilottihankkeessa. Opetusharjoittelijoita on ollut inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielissä. Opetusharjoittelut ovat osa Oulun yliopiston Ketterä […]

Ilmoittautuminen saamelaisnuorten taidetapahtumaan päättyy 5.5.2021

Ilmoittautuminen saamelaisnuorten taidetapahtumaan päättyy 5.5.2021. Muistathan ilmoittaa ryhmäsi, lapsesi tai itsesi määräaikaan mennessä! Huomioithan, että osallistuminen verkkotapahtumaan ja osallistuminen videon muodossa ilmoitetaan eri lomakkeilla. Taidetapahtuma alkaa aamulla kello 10.00 ja […]

Tuota sisältöä taidetapahtuman sivuille!

Koska taidetapahtuma järjestetään etänä, haluamme osalistaa lapsia ja nuoria sekä luoda mahdollisimman paljon vuorovaikutusta jo ennen tapahtumaa. Toivommekin, että lapset ja nuoret lähettäisivät meille videoiden ja kuvien muodossa tervehdyksiä ja […]

”Saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisopetuksen ja saamenkielisten koulutuspolkujen vahvistaminen saa nyt uutta vauhtia”

Työryhmä esittää saamelaisopetuksen järjestämistä pysyvällä perustalla koko maassa ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen vahvistamista erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella. Saamen kielipesien asemaa osana varhaiskasvatusta halutaan vahvistaa. Koltansaamenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen esitetään erityistoimia. Saamenkielisen […]

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan avattu

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 7.4.-5.5.2021 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta (linkit alla). Huomioithan, että osallistuminen verkkotapahtumaan ja osallistuminen videon muodossa ilmoitetaan eri lomakkeilla. Kaikkien osallistujien tulee täyttää yleinen ilmoittautumislomake – […]

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Ilmoittaudu videoiden editointi koulutuksiin

Huomio: videoiden viimeinen palautuspäivä on siirretty 10.5. asti! Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestää yhteistyössä Arktista pedagogiikkaa II -hankkeen kanssa avoimia etäkoulutuksia videoiden editoimisesta. Lisäksi olemme tuottaneet ohjeistuksen videoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Järjestämme […]

Mallikirjaimet tutuksi!

Čále bustávaid on alkuopetukseen tarkoitettu harjoitusvihko pohjoissaamen mallikirjainten harjoitteluun. Vihon avulla oppilaat harjoittelevat pienten ja suurten kirjaimien sekä tuttujen sanojen kirjoittamista. Kirjaimien oppimisen ohella oppilaan hienomotoriset taidot vahvistuvat. Jokaisella sivulla […]

Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti taidetapahtuman työntekijänä

Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyt pääsivät alkuun, kun Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti tapahtuman työntekijänä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään live streamina tiistaina 18. toukokuuta. Tapahtumaan osallistutaan kuvaamalla omia lyhytvideoita teemana ”Mun lean čeahppi”, ”Moai […]

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA -kirjasarjaan. Uusin työkirja GEA 3 bargogirji giđđii on tarkoitettu peruskoulun kolmannen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia kevätlukukaudelle. GEA […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen Saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 15.6.2021 asti. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Taidetapahtuma 2021 […]

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen lukuvuodelle 2021–2022 avautui

Ilmoittautuminen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2021–2022 on avautunut. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään sähköisellä Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen […]

Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke järjestää Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla 2.–4.2. Musiikkituokioiden tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa osallistujia saamelaisten perinteiseen musiikilliseen ilmaisutapaan. Musiikkituokioiden […]

Petra Kuuva Saamelaiskäräjien oppimateriaalisihteeriksi

Saamelaiskäräjien hallitus nimitti kokouksessaan 10.12.2020 kasvatustieteiden maisteri Petra Kuuvan oppimateriaalisihteerin virkaan. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta. Kuuva aloittaa tehtävässä vuoden 2021 alussa pitkäaikaisen oppimateriaalisihteerin Hannu Kangasniemen jäädessä eläkkeelle. Kuuva […]

Kolme selvitystä saamelaisopetuksen kehittämistarpeista luovutettiin opetusministerille

Saamenkielisiä oppimateriaaleja puuttuu huomattava määrä ja suuri osa on uudistamisen tarpeessa. Saamenkielisistä kelpoisuuden omaavista opettajista on kova puute ja uusia koulutuspolkuja tarvitaan pikaisesti. Suomen- ja ruotsinkielisten perusopetuksen oppimateriaalien saamelaistieto on […]

Saamelaiskäräjien stipendi kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Oula Järvensivu, Paula Rauhala, Minna Länsman, Rauna Saijets, Ida Maria Helander ja Jonna Kesti saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti lokakuun 12. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 […]

Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto saamen kielten etäopetushankkeelle

Opetushallitus palkitsi Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen saamen kielten etäopetushankkeen vuoden 2020 Cygnaeus-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistettiin 23.11.2020 verkossa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Palkinnon luovutti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Cygnaeus-palkinto myönnetään yksilölle, hankkeelle […]

Seuraa Opetushallituksen Cygnaeus-palkinnon jakotilaisuutta verkossa!

Opetushallitus nimesi lokakuussa saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhdeksi Cygnaeus-palkinnon 2020 finalisteista. Finalisteja on yhteensä kuusi. Palkinnon saaja julkistetaan maanantaina 23.11. klo 12 alkavassa verkkotilaisuudessa, jota voi seurata suorana […]

Uudistettu koltansaamen kielioppikirja ilmestyi

Uudistettu koltansaamen kielioppikirja on ilmestynyt. Kirjan ovat käsikirjoittaneet Satu ja Jouni Mosnikoff, Eino Koponen ja Miika Lehtinen. Uudistettu painos on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluivat Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-Aikio, Miika Lehtinen […]

Oopâ saanijd -kuvasanakirja ilmestyy digikirjana

Suositusta Oopâ saanijd -kuvasanakirjasta julkaistaan nyt digiversio. Alkuperäisen kirjan tekijä on Matti Morottaja ja kirjan kuvat on piirtänyt Sirpa Seppänen. Matti Morottaja on myös lukija digikirjassa. Digikirjassa on käytetty alkuperäisen […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisihteerin viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisihteerin viran. Oppimateriaalisihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 40 §:ssä. Oppimateriaalisihteerin tehtävänä on valmistella saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevia asioita, toimia koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan ja saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen […]

Saamen kielten etäopetushanke ehdolla Cygnaeus-palkinnon saajaksi

Opetushallitus on nimennyt saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhdeksi Cygnaeus-palkinnon finalisteista. Hanke on järjestänyt syksystä 2018 alkaen inarin-, koltan ja pohjoissaamen kielten opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Kuluvana lukuvuonna […]

Nigán sattumukset kuunneltavissa nyt myös äänikirjana

Nigá 1 -kirja on nyt ilmestynyt myös äänikirjana pohjoissaameksi. Jávrri Johán Niillas, Niilo Aikio on kirjoittanut tämän novellikokoelman. Kirjassa on 25 novellia, jotka kirjailija itse lukee. Jokaisen novellin voi kuunnella […]

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi kuusi stipendiä

ILMOITUS  Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi (6) 500 euron stipendiä, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille ja saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään […]

Saamen kielikylpyä kaikille! – avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla

Ohjeet tunneille osallistumiseen. Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa Saamen kielikylpyä kaikille! -oppitunnit saamen kielten viikon kunniaksi 20.–22.10. Oppituntien tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa osallistujia […]

Cealkke dearvvuođaid 6 – saamen vieraan kielen kurssikirja on ilmestynyt

Helmi Länsmanin pohjoissaamen vieraan kielen  kurssisarjasta Cealkke dearvvuođaid on ilmestynyt 6. osa. Kuudennen kurssin aihepiirit käsittelevät luontoa, alkuperäiskansojen luontosuhdetta ja saamelaiselinkeinoja. Kirjassa on aihepiireihin liittyviä harjoitustehtäviä, kielioppia ja sanasto. 16,00 […]

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan

Aika: torstai 8.10.2020 klo 18–19 Paikka: etäyhteyksin, linkissä Liity Microsoft Teams -kokoukseen Kohderyhmä: huoltajat ja saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneet Jakelu: huoltajat, hankkeen opettajat, etäopetukseen osallistuvat koulut, opetuksen suunnittelijat ja koordinaattorit […]

Uutta oppimateriaalia inarinsaamenkieliseen opetukseen

Inarinsaamenkieliseen perusopetukseen on julkaistu uutta oppimateriaalia. Uutta materiaalia on ilmestynyt sekä äidinkielen että vieraan kielen opetukseen. Materiaalia ovat työstäneet oppimateriaalin kesätyöntekijä Anne Seipiharju ja suunnittelija Miina Seurujärvi. Äidinkielen Virkkuuvääri-sarja on […]

Saamelaiskäräjät ei hyväksy Vuotson yläkouluopetuksen siirtämistä kirkonkylään

Saamelaiskäräjät ei hyväksy Vuotson koulun yläluokkien opetuksen siirtämistä kirkonkylään. Sodankylän kunta suunnittelee yhtenä sivistystoimen säästötoimista yläkoulun oppilaiden siirtämistä syksystä 2022 alkaen Tähtikunnan kouluun. Saamelaiskäräjät muistuttaa kuntaa 25.8. asiassa antamassaan lausunnossa […]

Saamen kielten etäopetuksen kolmas lukuvuosi käynnistyi – oppilasmäärä kasvaa

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen kolmas toimintavuosi ja uusi lukuvuosi on käynnistynyt. Hankkeen oppilas- ja opiskelijamäärä on kasvanut noin 20 oppilaalla. Viime lukuvuonna hankkeen tarjoamaa saamen kielen opetusta sai […]

Uusi pohjoissaamen äidinkielen oppikirja ilmestynyt

Biellocizáš 8 on pohjoissaamen äidinkielen oppikirja peruskoulun 8. luokan oppilaille. Kirjaan kuuluu myös harjoituskirja. Kirja on jaettu neljään osaan: syksy, kaamos, talvi ja kevät. Kirjasarjassa on aiemmin ilmestynyt Biellocizáš 7 […]

Uudet alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet ovat ilmestyneet

Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet ovat nyt ilmestyneet digitaalisessa muodossa. Opettaja Aura Pieski on suunnitellut julisteet, kuvittanut Nora Bäck ja Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto julkaisee tämän julistesarjan. Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet vahvistavat oppilaan pohjoissaamenkielen oikeinkirjoitusta […]

Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke sai jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 235 000 euron rahoituksen vuodelle 2021. Hanketta johtaa Utsjoen kunta ja yhteyksiä kuntiin ja kaupunkeihin koordinoi Saamelaiskäräjät. […]

Saamelaiskäräjät kiitti stipendein saamen kielten opinnoissa menestyneitä oppilaita

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätlukukauden päättyessä stipendejä saamen kielten opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 18 perusopetuksen päättänyttä oppilasta ja kaksitoista uutta ylioppilasta. Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuvista stipendin sai kaksi opiskelijaa […]

Neropatin päiväkirjaa voi lukea nyt myös saameksi

Maailmankuulun kirjailijan Jeff Kinneyn ensimmäinen sarjakuvaromaani Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) on nyt julkaistu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Neropatin päiväkirja on ollut usean vuoden ajan bestseller-kirjana Yhdysvalloissa, myös […]

Tule mukaan Saamelaisnuorten taidetapahtuman verkkojuhlaan!

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa juhlistetaan perjantaina 17.4. verkossa. Tule mukaan verkkojuhlaan ja löydä sieltä sekä hauskat taidetapahtumamuistot että tutut saamelaistaiteilijat. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto kutsuu Saamelaisnuorten taidetapahtuman historiasivuston avajaisiin perjantaina 17.4. klo […]

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 

Aika: tiistaina 21.4.2020 klo 18 Paikka: etäyhteyksin Adobe Connect -virtuaaliluokassa: https://sogsakk.adobeconnect.com/sake Kohderyhmä: huoltajat ja saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneet Jakelu: hankkeen opettajat, etäopetukseen osallistuvat huoltajat, koulut sekä kaupunkien opetuksen suunnittelijat ja […]

Saamen kielten etäoppitunteja tarjolla kotikoululaisille!

Saamen kielten etäopetushanke järjestää kaikille avoimia koltan-, inarin- ja pohjoissaamen oppitunteja verkossa. Oppitunnit on tarkoitettu erityisesti koululaisille. Tarjolla on kunkin kielen alkeisoppitunteja seuraavina aikoina: Koltansaamea yläkoululaisille ja lukolaisille keskiviikkoisin 25.3., […]

Saamen kielten etäopetuksen ilmoittautumisaikaa jatketaan

Ilmoittautumisaikaa saamen kielten etäopetushankkeen opetukseen lukuvuodelle 2020–2021 jatketaan 29.3.2020 asti. Saamen kielten etäopetushanke tarjoaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää opetusta kaksi viikkotuntia ryhmää kohden. Opetus on tarkoitettu […]

Saamelaiskäräjät suosittelee saamenkielisiä digiaineistoja kotiopetukseen

Saamen kielillä on julkaistu jo iso määrä digikirjoja, mobiilipelejä ja videoita, jotka sopivat hyvin etäopetukseen nyt kun koulujen ovet sulkeutuvat. Aineistoja löytyy sekä Saamelaiskäräjien omilta verkkosivuilta ja muilta palvelimilta. Koulutus- […]

Yo-tutkinnon reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan – saamen äidinkielen kokeen aika ei muutu

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3. Menettelyllä […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma perutaan

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ilmoittaa, että Saamelaisnuorten taidetapahtuma on päätetty perua koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kaksipäiväinen tapahtuma olisi järjestetty Inarissa Sajoksessa ja Riutulassa Vasatokassa 15.-16.4. ”Todella harmillista kun joudumme perumaan Saamelaisnuorten […]

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtuman työpajoihin on auennut

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtuman työpajoihin on alkanut. Ilmoittautuminen työpajoihin on avoinna 9.3.-25.3.2020. Työpajat pidetään keskiviikkona Vasatokassa Riutulassa klo 15 alkaen. Jokainen voi osallistua yhteen työpajaan. Jokainen työpaja pyörii useamman kerran, koska […]

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi!

Ilmoittautumisaika on avoinna 25.2.-25.3.2020 ja tehdään netissä Webropol-ohjelman kautta (katso linkit alla). Huomioittehan että koulun osallistuminen ja esitykset ilmoitetaan eri lomakkeilla! Kaikkien tapahtumaan osallistuvien tulee täyttää yleinen ilmoittautumislomake – myös […]

Unna-Maari Pulska aloitti taidetapahtuman työntekijänä

Saamelaisnuorten taidetapahtuman vuotuiset järjestelyt lähtivät taas käyntiin, kun Unna-Maari Pulska aloitti Saamelaisnuorten taidetapahtuman työntekijänä. Taidetapahtuma järjestetään tänä vuonna Inarissa Riutulan Vasatokassa ja Sajoksessa huhtikuun 15.-16. päivinä. Vuoden 2020 taidetapahtuman teemana […]

OKM:n saamelaisopetuksen kehittämistyöryhmä aloittaa työnsä Inarissa

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ovat asettaneet saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa […]

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen avautui – etäopetuksen infotilaisuudet Rovaniemellä ja Oulussa

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetuksen lukuvuodelle 2020–2021 on auki. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään joko sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Ilmoittautumisen voi tehdä koulutuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja. Ilmoittautumisohjeet ja -lomakkeet löytyvät etäopetushankkeen verkkosivuilta. […]

Oktavuohta.comin toimitus toivottaa hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Oktavuohta.com -verkkosivusto on päivitetty jälleen saamelaisten kansallispäiväksi. Sivusto tarjoaa entistä laajemmin aineistoa saamelaistiedon opetukseen kouluissa. Toimitus iloitsee jo nyt suuresta kävijämäärästä, jonka huippu on aina kansallispäiväviikolla. Sivustolle on toimitettu eri […]

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. 

Saamelaiskäräjät järjestää avoimien ovien päivän Inarin Sajoksessa saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2020 klo 11-15. Tule tutustumaan Saamelaiskäräjien toimintaan! Saamelaiskäräjien yleinen toimisto, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto sekä saamen kielen toimisto esittäytyvät Sajoksessa. Saamelaiskäräjät tarjoaa […]

Tunti saamea kaikille! – Avoimet oppitunnit saamelaisten kansallispäiväviikolla

Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit tulevat taas! Tällä kertaa oppitunnit järjestetään saamelaisten kansallispäivän kunniaksi keskiviikkona 5.2. Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan 6.2. Tunti saamea kaikille! – avoimet oppitunnit järjestävät […]

Raportti rajat ylittävästä kouluyhteistyöstä julkistettiin

Esihankkeen raportti ”Rajaton saamelaisopetus” julkistettiin keskiviikkona 4.12. Saamelaiskäräjillä Norjan Karasjoella, kun hankkeen sihteeri Arla Magga ojensi raportin saamelaiskäräjien hallituksen jäsenelle Mikkel Eskil Mikkelsenille. – Me olemme kiitollisia tästä työstä, joka […]

Saamelaiskäräjät antaa stipendin kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Sáárá Seipiharju, Janne Hirvasvuopio, Tytti Kyrö, Suvi-Tuuli Veijola, Mira Rauhala ja Máren-Elle Länsman saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät julisti lokakuun 9. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron […]

Tunti saamea kaikille – Osallistu avoimille saamen kielten etätunneille!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke, Saamelaiskäräjät ja Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestävät Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit 29.–31.10 klo 9–10. Oppitunnit on suunnattu perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, mutta […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2020 järjestetään Inarin Sajoksessa ja Riutulan Vasatokassa

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2020 järjestetään Inarissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa ja nuorisokeskus Vasatokassa Riutulassa. Tapahtuman ajankohta on 15.-16. huhtikuuta. Tapahtuman teemana on tanssi, jonka ympärille koko tapahtuman ohjelma rakentuu. Taidetapahtuman järjestelyissä ovat mukana Taiken […]

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi (6) stipendiä

ILMOITUS Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi (6) 500 euron stipendiä, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille ja saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään […]

Tunti saamea kaikille – Osallistu avoimille saamen kielten etätunneille!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke, Saamelaiskäräjät ja Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestävät Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit 29.–31.10 klo 9–10. Oppitunnit on suunnattu perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, mutta […]

Saamelaisalueen yläkoulut saavat lukulahjana saamen- ja suomenkielisiä kirjoja

Saamelaisalueen yläkoulut saavat lukulahjana 10 saamenkielistä ja 102 suomenkielistä kirjaa. Suomen kulttuurirahaston Lukuklaani-hanke lahjoittaa kirjoja Suomen jokaiseen ylä- ja yhtenäiskouluun. Jokainen koulu saa 112 kirjaa. Lukuklaani-hankkeen toteutuksesta vastaa Lastenkirjainstituutti ja […]

Uudet oppimateriaalisivut ja verkkokauppa avautuivat

Saamelaiskäräjien oppimateriaalit ovat saaneet uudet sivut ja oppimateriaalin verkkokaupan! Uusilta sivuilta koulut voivat helposti tehdä kirjatilauksensa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Myös yksityiset henkilöt voivat tehdä kirjatilauksia sivuston kautta. Saamelaiskäräjät jakaa […]

Inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasarja valmistui

  Inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasarja Hitruu on nyt valmis tekstikirjojen osalta. Kouluvuoden alkajaisiksi ilmestyi sarjan viimeinen osa Hitruu 4 -Sämieennâm. Oppikirjasarja on tarkoitettu inarinsaamen vieraan kielen opetukseen perusopetuksen luokilla 3-6. […]

Uusi koltansaamenkielinen satukirja ilmestyi

Uusi koltansaamenkielinen satukirja Silbbseiʹbb rieʹmjj -satukirja on ilmestynyt. Silbbseiʹbb rieʹmjj –kirja kertoo kahden ketun ystävyydestä ja siitä, kuinka ne auttavat toisiaan. Elina Moshnikoffin kirjoittama satu on aivan uusi tarina, vaikka […]

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestyi

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja GEA-oppikirjasarjaan on ilmestynyt. GEA-sarjaa laaditaan alakoulun saame vieraana kielenä opetukseen. GEA 3 bargogirji čakčii on tarkoitettu käytettäväksi perusopetuksen kolmannen luokan GEA 3- lukukirjan ohella. Työkirja sisältää […]

Uusia digimateriaaleja inarinsaame vieraana kielenä opetukseen

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto julkaisee uutta digimateriaalia inarinsaame vieraana kielenä opetukseen Hitruu 1 Ááhu kuuvl!  ja Hitruu 2 Pennuu seibi. Kirjojen tekstit on kirjoittanut Teija Linnanmäki ja kuvat on piirtänyt Riitta […]

Saamenkielisten aineenopettajien koulutushanke käynnistyi

Saamenkielisiä aineenopettajia kouluttava Ketterä korkeakoulu-hanke käynnistyi Inarissa järjestettävillä kieliopinnoilla tiistaina 13.8. Hankkeen tavoitteena on saada nopeutetulla aikataululla uusia aineenopettajia sekä saamen kielten että muiden oppiaineiden opetukseen. Saamenkielisten opettajien puute koskee […]

Uusi vieraan kielen harjoituskirja inarinsaameen ilmestyi

Perusopetuksen viidennellä luokalla inarinsaamea vieraana kielenä oppivat saavat uuden harjoituskirjan. Hitruu! 3 Hárjuttâsah -työkirja on ilmestynyt. Työkirjan on kirjoittanut Henna Aikio ja se sisältää harjoituksia Hitruu! Skipáreh -tekstikirjaan. Kirja on […]

Tarinoita talteen, kirjoja ja kieliharjoituksia digialustalle – oppimateriaalin kesätyöntekijät vauhdissa!

Saamelaiskäräjät on palkannut kesäksi neljä projektityöntekijää: yhden kuhunkin saamen kieleen ja lisäksi digimateriaalityöntekijän. Inarin- ja pohjoissaamen -työntekijät on palkattu saamen kielten etäopetushankkeeseen tavoitteena nopeuttaa erityisesti etäopetuksessa tarpeellista digimateriaalia. Pohjoissaamen kielen […]

Inarin- ja pohjoissaamen aakkoskuvataulut ilmestyivät

Opettajien pitkään toivomat inarin- ja pohjoissaamen kielten aakkoskuvataulut ovat ilmestyneet. Inarinsaamen aakkostaulut on julkaistu verkossa, pohjoissaamen aakkostaulut sekä verkossa että painettuina. Inarinsaamen aakkoskuvataulujen kuvat on tehnyt opettaja-kuvataiteilija Tania-Maria Moilanen. Aakkostaulut […]

Saamen kielten etäopetushanke valmistelee toiminnan vakiinnuttamista

Saamen kielten etäopetushanke hakee ratkaisuja toiminnan vakinaistamiselle. Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja sen on määrä päättyä vuoden 2020 lopussa. Sitä ennen hankkeen toimijoiden tulee tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksensä saamen […]

Saamelaiskäräjät jakoi stipendejä – koltansaamen ylioppilaskokeen kirjoittaneita ennätysmäärä

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätjuhlissa stipendejä saamen kielen opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 20 perusopetuksen päättävää oppilasta ja yhdeksän uutta ylioppilasta. Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuvista stipendin sai 15 opiskelijaa, joista […]

Saamelaiskäräjät kerää tietoa saamelaisesta kouluyhteistyöstä – pyydämme vastaamaan!

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on asettanut yhdeksi tavoitteekseen saamelaisen kouluyhteistyön laajentamisen ja vahvistamisen. Norjan Saamelaiskäräjät on perustanut työryhmän, joka nyt selvittää asiaa ja valmistelee ehdotukset rajattoman saamelaisen kouluyhteystyön edistämiseksi. Työn […]

Kesätyötä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistolla

Saamelaiskäräjät palkkaa kesällä 2019 kahdeksi kuukaudeksi yhden sesonkityöntekijän valmistamaan koltansaamen oppimateriaaleja ja yhden digitaalimateriaalityöntekijän. Digitaalimateriaalityöntekijän tehtävänä on siirtä pohjoissaamen- ja inarinsaamenkielisiä materiaaleja Cloubi-alustalle. Työn aloittamisaika sovitaan erikseen. Jos et ole […]

Anna palautetta Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2019!

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta on kulunut nyt kuukausi. Palautetta tapahtumasta kerätään Webropolissa keskiviikkoon 22.5. klo 12.00 saakka. Tapahtuman järjestäjät ottavat mielellään vastaan palautetta tapahtumaa koskien – mikä oli hyvin, mitä voisi tehdä […]

Anna palautetta saamen kielten etäopetuksesta!

Saamen kielten etäopetushanke pyytää palautetta kuluneesta lukuvuodesta etäopetukseen osallistuneilta oppilailta, huoltajilta ja virkamiehiltä. Palautetta toivotaan niin kehityskohteista kuin onnistumisista. Vastaamalla kyselyyn voi myös antaa ideoita tai ehdotuksia ensi lukuvuodelle. Hanketyöntekijät […]

Čearpmahat lähtee edustamaan saamelaisnuoria valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan

Vuotsolaisten nuorten teatteriryhmä Čearpmahat lähtee edustamaan saamelaisnuoria valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan Jyväskylään toukokuussa. Ryhmässä on yhteensä neljä nuorta ja sen ohjaajana toimii Mathis Ole Vars. Tuomaristo kehui ryhmän esitystä erityisesti sen selkeästä […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma käynnistyy

Nyt se vihdoin alkaa –  Saamelaisnuorten taidetapahtuma käynnistyy keskiviikkona 10.4. avajaisilla! Sajoksen auditoriossa kuullaan musiikkiesityksiä kaikilla kolmella Suomen saamen kielellä klo 18.00 alkaen. Tapahtuman pääpäivänä, torstaina 11.4. auditoriossa lavalle nousevat […]

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso ja Heli Huovinen taidetapahtuman tuomareiksi – tapahtuman ohjelma julkaistiin

Elokuvaohjaaja Katja Gauriloff, filmitähti/näyttelijä Anni-Kristiina Juuso ja näyttelijä/saamenkielisen lasten TV-ohjelman Unna Junnán tuottaja Heli Huovinen toimivat 10.-11.4. Inarin Sajoksessa järjestettävän Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina. Järjestäjät riemuitsevat tunnettujen elokuva- ja tv-tähtien mukaan […]

Tusina teatteriesityksiä Saamelaisnuorten taidetapahtumaan!

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautuminen päättyi 15.3., ja mukaan ilmoittautui suuri määrä esityksiä! Tapahtuman pääpäivänä, torstaina 11.4., nähdään 12 saamenkielistä näytelmää, joihin osallistuu yhteensä yli sata lasta ja nuorta. Taidetapahtuman järjestäjät iloitsevat […]

Saamen kielten etäopetushankkeen oppilasmäärä kasvaa – vielä ehtii ilmoittautua opetukseen

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen oppilas- ja opiskelijamäärä on kasvussa. Lukuvuonna 2018–2019 hankkeen etäopetusta on saanut yhteensä noin 50 oppilasta. Lukuvuodelle 2019–2020 oppilaita ja opiskelijoita on ilmoitettu reilut 60. […]

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautuminen alkoi

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan on alkanut, ja se tapahtuu verkossa, Webropolissa. Ilmoittautuminen on avoinna 1.-15.3. Kaikkien tapahtumaan osallistuvien ryhmien tulee täyttää yleinen ilmoittautumislomake – myös niiden, jotka eivät osallistu teatteri- tai […]

Anna Lumikivi aloitti taidetapahtumatyöntekijänä

Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyt lähtevät nyt toden teolla käyntiin. Koltansaamenkielinen muusikko Anna Lumikivi on aloittanut Saamelaisnuorten taidetapahtuman työntekijänä. Taidetapahtuma järjestetään Inarissa Sajoksessa huhtikuun 10.-11. päivinä, teemoina teatteri ja kertomisen monet muodot. […]

Saamen kielten etäopetushanke vieraili Etäkoulu Kulkurissa

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän pilottihankkeen hanketyöntekijät Eila Tapiola ja Arla Magga vierailivat 24.–26.1. Helsingissä Etäkoulu Kulkurissa, Pasilan peruskoulun suomi-saame-luokassa sekä viikonloppuna järjestetyssä opetus- ja kasvatusalan tapahtumassa Educassa. Vierailun ja oppimisen […]

Ministeriö ja Opetushallitus suosittelevat saamelaisten kansallispäivän huomioimista opetuksessa

Saamelaisten kansallispäivä on luonteva ajankohta tutustua paremmin Euroopan unionin ainoaan alkuperäiskansaan ja sen kulttuuriin. Oktavuohta.com-sivustolta löytyy runsaasti materiaalia opetukseen. Kansallispäivänä voi seurata Saamelaisalueen koulutuskeskuksen live-oppituntia. Saamelaisuuteen voi perehtyä myös maksuttoman […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen SAAMELAISNUORTEN TAIDETAPAHTUMAN PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 30.4.2019 asti. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata 10.-11.4. Sajoksessa järjestettävän Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen toimistosihteerin tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2019 asti. Toimistosihteeri työskentelee Sajoksessa koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa, jonka esimiehenä toimii koulutussihteeri. Toimistosihteerin tehtävistä on määrätty saamelaiskäräjien työjärjestyksen […]

Saamen kielten etäopetushankkeen nettisivut avautuivat – ilmoittautuminen opetukseen käynnissä

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen nettisivut ovat avautuneet. Sivusto on nähtävissä tästä. Opetukseen lukuvuodelle 2019-2020 voi ilmoittautua sivustolta aukeavalla lomakkeella. Nettisivut tarjoavat ajankohtaista tietoa saamen kielten etäopetushankkeesta, sen työntekijöistä […]

Uusi suomi – inarinsaame sanakirja ilmestynyt!

Uusi suomi – inarinsaame sanakirja sisältää perinteisten sanojen lisäksi uudissanoja, joita on luotu inarinsaamenkielisen opetuksen ja muun kielenkäytön tarpeita varten. Taarna Valtonen on muokannut suomi – inarinsaame sanaston Marja-Liisa Olthuisin […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2019 järjestetään Sajoksessa Karigasniemen koulun sisätilaongelmien takia

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2019 järjestetään Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa huhtikuun 10.-11. päivinä. Tapahtumaa ei aiemmista tiedoista poiketen järjestetä Utsjoen Karigasniemen koululla ja monitoimihalli Njállassa koululla ilmenneiden vakavien sisäilmaongelmien takia. Asiasta on sovittu koulun, […]

Saamelaiskäräjät haluavat vahvistaa rajat ylittävää kouluyhteistyötä saamelaisalueilla

Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät avaavat uuden lehden rajat ylittävän saamelaisen kouluyhteistyön vahvistamiseksi. Sirman ja Utsjoen pitkään käynnissä ollut ja saamen kieltä tukeva kouluyhteistyö halutaan turvata. Samalla selvitetään muiden raja-alueilla […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2019 Karigasniemen uudessa Njálla-hallissa

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2019 järjestetään Karigasniemen uudessa Njálla- monitoimihallissa ja koulun alueella huhtikuun 10.-11. päivinä. Tapahtuman valtakunnallisena teemana on teatteri ja saamelaisena teemana Kertomisen monet muodot/ Muitaleami máŋggat hámit/ Muštâlem maaŋgah […]

Inarinsaamen aakkosvideo valmistui

Inarinsaamen kielen aakkosten tuntemiseen opastava video on valmistunut. Videolla esiintyvät Sáárákáisá ja Siiri, he etsivät ja löytävät inarinsaamen aakkosia. Jokaisesta aakkosesta annetaan esimerkkisana. Videon on tuottanut Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto […]

Hitruus kielâoppâ – uusi digioppimateriaali ilmestyi!

Harjoittele inarinsaamea helposti ja nopeasti uusien digiharjoitusten avulla! Hitruus kielâoppâ sisältää monenlaisia harjoituksia, joissa voit kuvien, äänen ja tekstin avulla harjoitella inarinsaamen peruskielioppiasioita. Materiaali on suunniteltu inarinsaame vieraana kielenä opiskeluun […]