Uuccâmnáál

Sämitigge almoot uuccâmnáál muusikkuávdáá proojeektpargee meriáigásii tooimâ – Sämitigge juátká uuccâmääigi

Sämitigge juátká uuccâmääigi 22.5. tme 16.00 räi Pargo álgá 8.6 já pištá 31.8.2020 räi. Proojeektpargee pargoid kuleh el. säämi muusikkuávdáá išedeijen toimâm sehe Ijâttes ijjâ -algâaalmugij muusikfestivaal išepyevtitteijee pargoh. Pargo […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál nuorâičällee virge

Nuorâičällee váldupargon lii toimâđ nuorâirääđi oovdânpyehten já čällen. Pargoh miärášuveh Sämitige pargo-oornig 26 a § mield. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Virge […]

Sämitige sämikielâ toimâttâh almoot uuccâmnáál vuávájeijee meriáigásii tooimâ

Sämitige sämikielâ toimâttâh ocá meriáigásii vuávájeijee, kiän pargon lii rähtiđ tiäđáttâsmateriaal säämi kielâlaavâst já sämmilij eres kielâlijn vuoigâdvuođâin sehe sämiaalmugân, já virgeomâháid nettisiijđoid já eres kanaváid.  Pargo álgá sopâmuš mield […]

Sämitigge juátká uuccâmääigi: sämikielâ toimâttâh ocá tavesämikielâ jurgâleijee vuáruttâllâmriijâ sajasii

Sämitige sämikielâ toimâttâh ocá tavesämikielâ jurgâleijee vuáruttâllâmriijâ sajasii Sajasâšvuotâ lii 1.4. – 30.9.2020 koskâsii ääigi.  Sajasâžžân väljejum kalga tevdiđ vuáruttâllâmrijjâlaavâst (1305/2002) uáivildum iävtuid. Jurgâleijee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornig 36 […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2019 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hallintopäällikön alaisuudessa valmistella yleis- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä […]

Meriáigásâš proojeektpargee Dihtosis -sämiškovlâkolliistâlmeh jotkâhaahân

Pargo álgá 5.8.2019 já pištá 15.3.2020 räi. Dihtosis-haavâst tahhoo sämmilâšvuotâ já sämikulttuur uápisin škoovlâin. Haavâst peividuvvoo jo valmâš materiaal škovlâkolliistâlmij várás, kolliistâleh škoovlâin já ráhtoo  moobiilspellâ, mon fáddán lii sämmilâšvuotâ […]

Sajos ocá lájádâshuolâtteijee sajasii

Lájádâshuolâtteijee pargon lii huolâttiđ Saijoos tiilij jyehipiäiválii čurgiimist já toos lasseen táárbu mield išediđ táálust ornimnáál čuákkimij já tábáhtusâi keevâtlijn ornimijn. Sajasâšvuotâ álgá 10.7.2019 já pištá 23.8.2019 räi. Pargo miänástuvvee […]

Kesipargo Sämitige škovlim- já oppâmateriaaltoimâttuvâst

Sämitigge pálkkáát keessiv 2019 kyevti mánuppajan oovtâ seesoongpargee rähtiđ nuorttâkielâ oppâmateriaalijd já oovtâ digitaalmateriaalpargee. Digitaalmateriaalpargee pargon lii pieijâđ orjâlâškielâ- já anarâškielâ materiaalijd Cloubi vuáđu oolâ. Pargo algâttemäigi soppuu sierâ. Jis […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál aalmugijkoskâsij aašij čällee virgesajasâšvuođâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál aalmugijkoskâsij aašij čällee virgesajasâšvuođâ, mii álgá 3.6.2019 já nohá 31.12.2019. Čällee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornigist 26 d §. Pargon lii iärásij lasseen paijeentoollâđ, koordinistiđ, vuáváđ sehe […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásâš kielâpiervâlstivrejeijee pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásâš kielâpiervâlstivrejeijee pargo. Pargo álgá 3.6.2019 tâi sopâmuš mield já pištá 31.12.2019 räi já máhđulávt kuhheeb-uv, sierânâsruttâdem olášume mield. Kielâpiervâlstivrejeijee pargoid kuleh ei. sämmilij kielâpiervâltooimâ stivrim, koordinistem já […]