URBÁNBEAIVVIT 21.–24.5.2018 ANARIST

BOVDEHUS / KÅČČ / POVDIITTÂS / BÖÖREDIMMIE BIVDDIM / KUTSU / INVITATION

SÄMMILIJ IMMATERIAALLII KULTTUURÄÄRBI KONFERENS 23.-24.5.2018

Sajos, Aanaar

Tehálâš ulme lii rähtiđ ohtsâš linjim sämmilii taaiđâ- já kulttuursektorân, mii kuáská immateriaallii kulttuuräärbi ovdâsvástádâsân já eettisávt pištee kevttimân já suojâlmân.

Sämikulttuur halijdeh toollâđ eellimvuáimálâžžân nuuvt, ete nanodeh tom ađai ovdedeh já torvejeh sämmilii taiđuu já taaiđârij puátteevuođâ sehe sämmilij jieijâs kulttuuräärbi, kielâ já ärbivuáválijd iäláttâsâid.

Lasetiäđuh, vuáđusteijee ohjelm já ravvuuh almottâtmân láá tääbbin.

Majemuš almottâttâmpeivi: 4.5.2018

Konferens lii puohháid ávus já mij tuáivup, ete eromâšávt taiđâreh, virgehaldâšeijeeh já iäráseh, kiäid fáddá kiäsut, uásálisteh.

Uásálistemmáksu: 20,00 € (konferens- ja kulttuurohjelm, käähvih já peivimáláseh)

Kulttuurohjelm ana sistees konsertijd, čáitálduvâid, čaitâlmijd já elleekuuvijd.

SEMINAAREH

21.-22.5.2018

Ärbivuáválii sämimuusik seminaar  (puávdejum uásálisteid)

Seminaarist suogârdâllojeh ärbivuáválii sämimuusikân lohtâseijee vuoigâdvuođah, koskâvuođah já kenigâsvuođah
Uárnejeijeeh: Laapi ollâopâttâh já Sämitigge

Ohtâvuotâolmooš: Piia Nuorgam,  OTM já náguskirjetotkee
piia.nuorgam(at)ulapland.fi /+358 44 3131 320

22.5.2018 tme 12-17:30, Sajos

Maht suoijiđ sämityeje?  

Savâstâllâmseminaar tyeje suojâlmist (ávus puohháid)
Uárnejeijee: Sämirääđi

Almottâttâm já lasetiäđuh: www.saamicouncil.net

Ellen Berit Dalbakk, Duodji-meerhâ proojeekthovdâ, kmr(at)saamicouncil.net/ +47 99796 947

OHTÂVUOTÂTIÄĐUH

Milja Guttorm, konferenskoordinaattor/ läänitaaiđâr, Taiteen edistämiskeskus; milja.guttorm(at)taike.fi +358 295 330 865

Riitta Orti-Berg; Suomâ Sämitigge; riitta.orti-berg(at)samediggi.fi +358 40 840 0383
Susanne Idivuoma; Ruotâ Sämitigge; susanne.idivuoma(at)sametinget.se +46 980 780 48
Silja Somby; Taažâ Sämitigge; silja.somby(at)samediggi.no +47 78 48 42 30

Konferens uárnejeh oovtâstpargoost: Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitigeh, Säämi Taaiđârrääđi, Sämirääđi, Sámi Duodji-Sameslöjdstiftelsen sehe Taiteen edistämiskeskus