Sämitige uđđâseh já tiäđáttâsah

Tiiláá Sämitige tiäđáttâsâid jieijâd šleđgâpoostân

Sämitigge muštâl toimâinis median já eres perusteijeid eereeb iärrás tiäđáttâsâin. Tun puávtáh tiiláđ Sämitige tiäđáttâsâid jieijâd šleđgâpoostân.

Sämitigge kijttá máttááttâs- já kulttuurministeriö sämikielâlii sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi pargei škovlim ruttâdmist

Sämitige čuákkim 6/2022

Sämitiggelaahâ ovdán ovdâskoodán – Sämitigge kieđâvuš ääši nuuvt jotelávt ko máhđulâš

Sämitigge iävtut sämikielâlij já  kulttuurmiäldásij palvâlusâi olášuttemvuávám valmâštâllâm