Sämitigge uárnee infotilálâšvuođâ auktorisistum jurgâleijee totkosist 29.5.2019

Sämitigge uárnee infotilálâšvuođâ auktorisistum jurgâleijee totkosist 29.5.2019, tme. 14.00-14.45 Sajosist Soljust. Tilálâšvuođâst eellip čoođâ, ete mii tođhos lii já maht toos puáhtá ráhtádâttâđ. Jieš totkosân almottâttâm lii porgemáánust. Infotilálâšvuođâst totkosist muštâleh kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio já auktorisistum jurgâleijeeh Merja Fofonoff já Arla Magga. Infotilálâšvuotâ lii tárguttum puohháid, kiäh láá perustum totkosist. Máttááttâshaldâttâs haldâšem auktorisistum jurgâleijee […]

Adde macâttâs Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 2019!

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst lii tääl moonnâm mánuppaje. Nuurrâp macâttâs tábáhtusâst Webropolist koskoho 22.5. tme 12.00 räi. Tábáhtus uárnejeijeeh väldih mielâstis vuástá macâttâs tábáhtusâst – mii lâi pyereest, maid puávtáččij porgâđ puáttee keerdi pyerebeht? Tij pyehtivetteđ čäälliđ macâttâs jieijâd sanijguin já adeliđ meid aaibâs konkreetlijd ovdâmeerhâid ovdâmerkkân pargopáájáin, maid tuáivuvetteđ taaiđâtábáhtusân puáttee ivvijd. Macâttâsluámáttâh lii tääbbin: https://link.webropolsurveys.com/S/085FA4F661795DB9

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 15.5.2019

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 15.5.2019 pargovievâ pyereestvaijeempeeivi tiet.

Adde macâttâs sämikielâi káidusmáttááttâsâst!

Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ pivdá et uáppeeh, huolâttijjeeh já virgeulmuuh, kiäh láá uásálistám káidusmáttááttâsân, adeleh macâttâs moonnâm luuhâmivveest. Proojeektpargeeh tuáivuh macâttâs sehe aašijn, maid puáhtá ovdediđ já aašijn, main haahâ lii luhostum. Västidijn puáhtá meid adeliđ ideaid teikkâ iävtuttâsâid puáttee luuhâmive várás. Proojeektpargeeh tuáivuh et puohah, kiäh láá mahtnii uásálistám hahhui, västidiččii. Västidem váldá ääigi suullân vittâ […]

Sämitigge, Sámi Árvvut ry já Iänuduv sämmiliih savâstâllii äigikyevdilis aašijn

Sämitige stivrâ teivâdij Iänuduvâst 10.5. Sámi Árvvut ry seervi stiivrâ jesânijd, OA olmoošvuoigâdvuotâkomitean ohtâgâsväidim toohâm sämmilijd já Näkkälä palgâs Kalkujäävri siijdâ ovdâsteijeid. Teivâdmist savâstâllii äigikyevdilis aašijn Iänuduvâst sehe OA olmoošvuoigâdvuotâkomitea čuávdusij olášutmist. Olmoošvuoigâdvuotâkomitea adelij kyevti čuávdus, mast tot pahudij, ete Suomâ lii rikkom aalmuglâšvuoigâdvuođáid já poolitlâš vuoigâdvuođáid kyeskee almossopâmuš Suomâ sämmilâšmiäruštâlmist. ”Sämitige stivrâ onnij tehálâžžân […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál aalmugijkoskâsij aašij čällee virgesajasâšvuođâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál aalmugijkoskâsij aašij čällee virgesajasâšvuođâ, mii álgá 3.6.2019 já nohá 31.12.2019. Čällee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornigist 26 d §. Pargon lii iärásij lasseen paijeentoollâđ, koordinistiđ, vuáváđ sehe ovdediđ tige aalmugijkoskâsii tooimâ, valmâštâllâđ tige, stiivrâ já lävdikuudij čuákkimist suu toimâsuárgán kullee aašijd sehe hoittáđ Sämmilii parlamentaarlii rááđán kyeskee tooimâ. Virge soijimsaje lii sämmilij […]

Saavâjođetteijee Sanila-Aikio uásálist Venetsia 58. aalmugijkoskâsii taaiđâbiennaalân (La Biennale di Venezia)

Suomâ Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio uásálist Venetsia 58. aalmugijkoskâsii taaiđâbiennaalân (La Biennale di Venezia) 7.-9. vyesimáánu 2019. Saavâjođetteijee uásálist tábáhtusân oovtâst Taažâ já Ruotâ Sämitiigij saavâjođetteijei Aili Keskitaloin já Per-Olof Nuttijn sehe Taažâ Sämitige stiivrâ jeessân Henrik Olsenáin. Saavâjođetteijee Sanila-Aikio uásálist ei. Nykytaiteen museo Kiasma pyevtittem Tave-eennâmlii paviljoŋg čáitálduv sehe Suomâ Alvar Aalto -paviljooŋgist uáinimnáál […]

Vuálá škovlâahasij párnái materiaalhaahâ lii ovdánâm pelimuudon – rähtimnáál kyehti moobiilspeelâ, kyehti digitaallii kirje, lyevdispeelâ já pođoipuustaveh

Sämitige Vuálá škovlâahasij párnái materiaalhaahâ algâttij tooimâs ive aalgâst já lii tääl ovdánâm pelimuudon. Haavâ ohtân ulmen lii tuárjuđ párnái sämikielâ máátu tááláá ääigi materiaalijgijn arâšoddâdmist, ovdâmáttááttâsâst já paaihijn. Tuárju várás láá tääl rähtimnáál kyehti moobiilspeelâ, kyehti digitaallii kirje, lyevdispeelâ já pođoipuustaveh. Pođoipuustaveh šaddeh noonâ paahvist jieijâs háámán, já toh láá uáivildum eromâsávt arâšoddâdem já […]

Sämitigge uásálist OA algâaalmugij pisováá foorumân (UNPFII) New Yorkist

Sämitige II värisaavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso já nuorâirääđi saavâjođetteijee Risten Mustonen uásálistev OA algâaalmugij pisováá foorumân (UNPFII) 22.4.-3.5.2019. Foorum 18. čuákkim válduteeman lii ärbivuáválâš tiätu (Traditional knowledge: Generation, transmission and protection). Nuorâirääđi saavâjođetteijee Risten Mustonen uásálist foorumân 22.-27.4. já II värisaavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso 23.4.-2.5. Taan ive foorumist pyehtih oovdân válduteema lasseen OA algâaalmugkielâi ive. […]

Sämitiigán ruttâdem algâaalmugkielâi ive várás

Ive 2019 lii aalmugijkoskâsâš algâaalmugkielâi teemaihe já Sämitige lii nanosávt mieldi teemaive olášutmist. Sämitige toimân lii orniđ jieš tooimâ teemaive ääigi sehe movtijdittiđ eres tuáimeid uásálistiđ teemaihán. – Máttááttâs- já kulttuurministeriö meriruuđâ vievâst Sämitigge puáhtá ovdediđ sämikielâi oinum Suomâst já muštoot kielâi maaŋgânálásâšvuođâst sehe ovdediđ uđđâ kielâkevttimareenaid. Lii eromâš tehálâš, ete staatâ uásálist torjuin teemaihán, […]

Sämitigge tuáivut puorijd pessijáid puohháid!

Sámediggi sávvá buriid beassážiid buohkaide! Sämitigge tuáivut puorijd pessijáid puohháid! Sääʹmteʹǧǧ tuäivad šiõǥǥ eʹjjpeeiʹv pukid! Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää pääsiäistä!  

Tiervâpuáttim savâstâllâđ sämimađhâšem táárbuin já oovdedmist Anarân

Uássin Laapi mađhâšemstrategia rähtimân lohtâseijee kuávluin jotteem Laapi litto uárnee Sämitiggijn 8.5.2019 tilálâšvuođâ, kuus mij pivdep savâstâllâđ sämimađhâšem já sämmilij päikkikuávlun sundešuvvee mađhâšem táárbuin já uáinuin. Taan pargopáájá ulmen lii kavnâđ sämimaađhâšmân já sämmilij päikkikuávlun sundešuvvee maađhâšmân lohtâseijee ideaid já uánuid čäällimnáál Laapi mađhâšemstrategian. Laapi mađhâšemstrategia čáittá mađhâšem ovdedem tehálijd tiäddusoojijd já čuujoot almos torjuu. […]

Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân

Vuáččulij nuorâi teatterjuávkku Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân Jyväskylän vyesimáánust. Juávhust láá ohtsis nelji nuorâ já ton stivrejeijen tuáimá Mathis Ole Vars. Tuámáreh rámmojii juávhu oovdânpyehtim eromâšávt ton čielgâ ubâlâšvuođâst. Aanaar Sajosist koskoho já tuorâstuv 10.-11.4. uárnejum Säminuorâi taaiđâtábáhtus lâi miänástus. – Tábáhtusân iä lah kuássin uásálistám nuuvt stuorrâ juávkku säminuorâid ko tääl, muštâl […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus álgá

Tääl tot viijmâg álgá –  Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuálgá joton koskoho 10.4. lekkâmjuhlijn! Saijoos auditoriost mij kuullâp muusikoovdânpyehtimijd puoh kuulmâ Suomâ sämikielân tme 18.00 rääjist. Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4. auditoriost lyeve oolâ puátih säminuorah jieijâs sämikielâlij oovdânpyehtimijguin. Tuorâstuv Saijoos uuvsah lekkâseh tme 8.00, kuás lekkâseh meid almottâttâmsaje sehe pargopáájáh aulast já Soljust. Pargopáájái lasseen tábáhtusâst puáhtá […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásâš kielâpiervâlstivrejeijee pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásâš kielâpiervâlstivrejeijee pargo. Pargo álgá 3.6.2019 tâi sopâmuš mield já pištá 31.12.2019 räi já máhđulávt kuhheeb-uv, sierânâsruttâdem olášume mield. Kielâpiervâlstivrejeijee pargoid kuleh ei. sämmilij kielâpiervâltooimâ stivrim, koordinistem já ovdedem sekä kielâpiervâlij staatâtorjuu haaldâšmân lohtâseijee pargoh. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám váátá olesváldálii pedagogisii uáinu […]

Sämitige valmiimist uđđâ auktorisistum sämikielâ jurgâleijeeh

Sämitigge ornij moonnâm roovvâdmáánu ráhtádâttâmpeeivi auktorisistum jurgâleijee totkosân. Ráhtádâtmân uásálistii vittâ ulmuu. Auktorisistum jurgâleijee tođhos uárnejui skammâmáánust 2018 já totkos puátuseh almostuvvii kiđđuv 2019. Totkos čođâlditijn kyehti sämikielâlâš jurgâleijee, Arla Magga čođâlditij suomâ-tavesämikielâ kielâpaarân auktorisistum jurgâleijee totkos já Terhi Harju suomâ-nuorttâlâškielâ kielâpaarân. Ráhtádâttâmpeeivi ornim Sämitige kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio illood jurgâleijei mere lassaanmist. – Lii […]

Sämitigge ocá raččom AHR miärádâssáid

Sämitige stivrâ tuhhiittij raččomucâmuš alemuu haldâttâhrievti (AHR) miärádâssáid, moh kyeskih ive 2011 já 2015 sämitiggevaaljâi valjâluvâttâlmân. Ovtâstum aalmugij (OA) olmoošvuoigâdvuotâkomitea adelij 1. kuovâmáánu 2019 kyehti čuávdus, moi mield AHR miärádâsah iivij 2011 já 2015 sämitiggevaaljâi valjâluvâttâlmist luávkkájii olmoošvuoigâdvuođâid. OA olmoošvuoigâdvuotâkomitea pahudij miärádâsâinis, ete sämmilij valjâluvâttâlmân merkkim luvâttâllâm rähtidijn lii sämmilii jiešmeridemvuoigâdvuođâ vááimus. – Sämitige valjâlävdikodde […]

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso já Heli Huovinen taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostui

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, filmâtäsni/čaittâleijee Anni Kristiina Juuso já čaittâleijee/sämikielâlii párnái TV Unna Junná pyevtitteijee Heli Huovinen tuáimih 10.-11.4. Aanaar Sajosist ornimnáál Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuámárin. Uárnejeijeeh ilodeh tobdos elleekove- já tv-taasnij mieldi puátimist. – Jieijâs kulttuur ovdâsteijee tobdos ulmui oinum jieijâs tábáhtusâst lii šiev äšši. Puáhtá tuše kuvâttâllâđ, ete maggaar tobdo lii oovdânpyehtiđ jieijâs teatter pirrâ […]

Kyehtnubáloh teatterčaitâlmid Säminuorâi taaiđâtábáhtusân!

Säminuorâi taaiđâtábáhtus almottâttâm nuuvâi 15.3., já mieldi almottâttii ennuv čaitâlmeh! Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4., uáinip 12 sämikielâlii čaaitâlm, main čaittâleh ohtsis paijeel čyeti pärnid já nuorâd. Taaiđâtábáhtus uárnejeijeeh ilodeh movtigis uásálistmist tábáhtusân! Lasetiäđuid tábáhtusâst já ton äigitaavluin almostittep majemustáá vástuppeeivi 29.3. Tääl lii kuittâg jo vises, ete tuorâstuv 11.4. ohjelm álgá ovdebáá tiäđust spiekâstmáin jo […]

Sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ uáppeeloho lassaan – ain kiergân almottâttâđ máttááttâsân

Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaavâ uáppeeloho lassaan. Luuhâmive 2018–2019 ohtsis suullân 50 uápped láá uážžum haavâ káidusmáttááttâs. Luuhâmihán 2019–2020 uáppeeh láá almottum pajeláá 60. Almottâttâmäigi čuávuváá luuhâmive máttááttâsân nuuvâi kuovâmáánust já almottâtmeh pottii iänááš digitaallâš luámáttuvváin. Haavâ máttááttâs lii vuáđumáttááttâs já luvâttâhškovlim tievâsmittee sämikielâ máttááttâs 2 tiijme ohhoost/máttááttâsjuávkku. Luuhâmive 2019–2020 haahâ pilotist sämikielâi máttááttâs meiddei ovdâškovlâmáttááttâsâst. Veikkâ eidusâš almottâttâmäigi […]

Muumileehi-ráiđu ráhtoo sämikielân Sämitige alguu vuáđuld

Sämitigge iävtuttij juovlâmáánu loopâst Yleisradion, ete tot rähtiškuáđáččij uđđâ Muumileehi-rááiđu sämikielân. Uđđâ Muumileehi-ráiđu oovdânpuáhtoo Ylest kiđđuv 2019 pyeremuu keččâlemääigi televisiost sehe Yle Areenast suomâ- já ruotâkielâ version. Sämitigge iävtuttij talle, ete Yleisradio ráhtáččij rááiđust lasseen versio, mast váldojeh huámmášumán puoh Suomâst sarnum sämikielah. Alguu tyehin lâi juurdâ movtijdittiđ Yle uásálistiđ  OA aalmugijkoskâsii algâaalmugij kielâi  teemaihán, […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál muusikkuávdáá proojeektpargee meriáigásii tooimâ

Pargo álgá 3.6 já pištá 31.8.2019 räi. Proojeektpargee pargoid kuleh el. säämi muusikkuávdáá išedeijen toimâm sehe Ijâttes ijjâ -algâaalmugij muusikfestivaal išepyevtitteijee pargoh. Pargo miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš škovlim, sämikielâ táiđu sehe kelijdeijee eŋgâlâskielâ táiđu. Proojeektpargee pälkki miärášuvá Suomâ sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuođâtääsi VII/I mield (vuáđupälkki 1 790,15 eurod/mp). Vuáđupäälhi lasseen máksojeh 24 % sämikuávlu lase já […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân almottâttâm aalgij

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân lii álgám, já tot tábáhtuvá neetist, Webropolist. Almottâttâm lii áávus 1.-15.3 Puohah, kiäh uásálisteh tábáhtusân, kalgeh tevdiđ almolii almottâttâmluámáttuv – meiddei sij, kiäh iä uásálist teatter- teikkâ muštâlemkištoid.   Kyehtipiäivásâš taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo taan kiiđâ Anarist Sämikulttuurkuávdáš Saijoosist 10.-11.4 Tábáhtus riijkâvijđosâš teeman lii teatter já sämiteeman Mainâstem maaŋgah häämih. Tábáhtus lekkâmtilálâšvuotâ lii koskoho […]

Sämitige vaaljah 2019 – Valjâluvâttâllâm lii uáinimnáál 18.-29.3.2019

Sämitige vaaljah tuállojeh 2.9. – 30.9.2019 koskâsii ääigi. Valjâluvâttâllâm tuálloo uáinimnáál njuhčâmáánu 18.3. – 29.3.2019 peeivij ääigi argâpeeivij vu-vá tijme 13.00 – 16.00 čuávvoo soojijn: Tuodâr-Laapi luándukuávdáš                  Hetta, Peuratie 15 Sämitige toimâttâh                                  Sajos, Menesjärventie 2A Sämitige toimâttâh                                  Ucjuuhâ, Kieldâtáálu, Luossatie 1 Vuáču škovlâ                                           Vuáčču, Ivalontie 8716 Juáhháást lii máhđulâšvuotâ tärhistiđ jieijâs kyeskee valjâluvâttâlmân merkkejum tiäđuid […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál kulttuurčällee virge

Kulttuurčällee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornigist 24 §. Kulttuurčällee pargon lii el. valmâštâllâđ sämmilij kulttuur kyeskee aašijd, hoittáđ sämmilâš kulttuurmeriruuđâ haldâšem kullee pargoid sehe toimâđ kulttuurlävdikode oovdânpyehten já čällen. Pargo álgá 2.5.2019.Virgesajan lii Sämitige toimâsaje sämmilij päikkikuávlust. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Virge miänástuvvee hoittám váátá pyeri […]

Anna Lumikivi aalgij taaiđâtábáhtuspargen

Säminuorâi taaiđâtábáhtus ornim vuálgá tääl tuođâst joton. Nuorttâkielâlâš musikkár Anna Lumikivi lii álgám taaiđâtábáhtuspargen škovlim- já oppâmaterialtoimâttuvvâst. Taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo Anarist Saijoosist cuáŋuimáánu 10.-11. peeivijn, teeman lii teatter já muštâlem maaŋgah häämih. Tábáhtusâst väljejuvvojeh säminuorâi ovdâsteijeeh riijkâ tääsi Teatris-tábáhtusân, mii uárnejuvvoo Jyväskyläst vyesimáánust. Toos lasseen palhâšuvvojeh pyeremuuh muštâleijeeh. Muštâlem häämih pyehtih leđe jieškote-uvlágán sänitaiđuu häämih sehe […]

Torjuuh, moh máksojeh säämi kielâlaavâ 31 § vuáđuld, láá uuccâmnáál

Riehtiministeriö almoot uuccâmnáál säämi kielâlaavâ (1086/2003) 31 §:st uáivildum torjuid. Torjui várás lii taan ive kevttimnáál ohtsis 150 000 eurod. Torjuu puáhtá mieđettiđ sämmilij päikkikuávlu kieldáid, servikuddijd já palgâsáid sehe laavâ 18 §:st uáivildum priivaat uásipeelijd mainâšum laavâ heiviitmist šaddee eromâš lasekoloi luávdimân. Tääl uuccâmnáál torjuuh láá uáivildum 1.1.2019 maŋa šoddâm teikâ šaddee lasekoloi várás. […]

Sämmilii kulttuurmeriruuđâst mieđettum kulttuurtorjuuh ive 2019

Sämitige kulttuurlävdikodde juovij kulttuurlävdikode čuákkimist 11.-12.2.2019 Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem staatâtorjuu ihán 2019 ohtsis 176 000 € sämikielâlii kulttuur oovdedmân já sämiseervij tooimân (nk. sämmilâš kulttuurmeriruttâ), mast Ucjuv sämikirkkotuuvij paijeentolâmân 10 340 eurod. Tave-eennâmlij sämiseervij tuárjumân 15 000 €. Kulttuurlävdikodde lii mieđettâm kulttuurpalhâšuumijd tubdâstâssân noonâ sämmilii kielâ, kulttuur já kulttuuräärbi, ärbivuáválij iäláttâsâi eellimvuáimálâšvuođâ ovdedeijen já […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál viestâdemčällee virge

Viestâdemčällee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornigist 26 e §. Pargon lii iärásij lasseen hoittáđ, vuáváđ já ovdediđ Sämitige viestâdmân kyeskee aašijd mieldi luhâmáin viestâdemstrategia olášuttem, išediđ saavâjođetteijee já čäällimkode tieđettemtooimâst sehe valmâštâllâđ suu toimâsuárgán kullee aašijd tige čuákkimân, stiivrân já lävdikuudijd. Pargo álgá 1.4.2019. Virge soijimsaje lii sämmilij päikkikuávlu. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál iäláttâsčällee virge

Iäláttâsčällee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornigist 26 c §. Pargon lii iärásij lasseen valmâštâllâđ sämmilij iäláttâssáid já toi oovdedmân lohtâseijee aašijd väldimáin huámmášumán sämmilij ärbivuáválii tiäđu sehe toimâđ iäláttâs- já vuoigâdvuotâlävdikode oovdânpyehten. Pargo álgá 1.4.2019. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Virge miänástuvvee hoittám váátá šiev sämikulttuur, sämmilii […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál aalmugijkoskâsij aašij čällee virge

Čällee pargoh láá miäruštâllum Sämitige pargo-oornigist 26 d §. Pargon lii iärásij lasseen paijeentoollâđ, koordinistiđ, vuáváđ sehe ovdediđ tige aalmugijkoskâsii tooimâ, valmâštâllâđ tige, stiivrâ já lävdikuudij čuákkimist suu toimâsuárgán kullee aašijd sehe hoittáđ Sämmilii parlamentaarlii rááđán kyeskee tooimâ. Virge soijimsaje lii sämmilij päikkikuávlu. Pargo álgá 1.4.2019. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já toos lasseen […]

Sämmilâš kielâravviittâh 21.2.2019 tme 18-20 – sämmilâš arâšoddâdem- ja kielâlávgumpedagogiik

Sárnup maaŋgâ- já kyevtkielâlâšvuođâst: Eehid fáddá lii sämmilâš arâšoddâdem- ja kielâlávgumpedagogiik. Tiervâpuáttim Sämmilii kielâravviittuv viiđâd Facebook-njuálguvuolgâttâsân 21.2.2019 tme 18-20. Vuolgâttemsaijeen lii Sajos, Aanaar. Njuálguvuolgâttâs Sämmilâš kielâravviittâh -siijđoi peht. https://www.facebook.com/Saamelainen-kielineuvola-197306927529926/ Vuolgâttâsâst mij teivâdep sämmilii arâšoddâdem já kielâlávgumpedagogiik äššitobdeiguin. Marikaisa Laiti já Rauni Äärelä-Vihriälä lává mii ehidist tavesämikielâlii arâšoddâdem já kielâlávgumpedagogiik äššitobden já pargen. Annika Pasanen já […]

Sämitige čuákkim 1/2019 äššilisto

Čuávuvâš Sämitige čuákkim (1/2019) tuálloo Sajosist, Anarist majebaargâ 19.2.2019 tme 10. Puávtáh čuávvuđ čuákkim pääihi alne parlamentsalist teikâ njuolgâ stream-vuolgâttâs peht čujottâsâst www.sogku.fi/live. Parlamentsalist tulkkumpiergâseh láá almolávt kiävtust. Vuolgâttâsâst kulloo čuákkimsalist sarnum kielâ. Čuákkimäššikirjeh láá dokumentijn tääbbin. Áššilisto 1 Čuákkim lekkâm 2 Čuákkim lavâlâšvuođâ já meridemváldálâšvuođâ pahudem 3 Pevdikirjetärhisteijei já jienârekinistei valjim 4 Eidusij čuákkimaašij kieđâvuššâmoornig tuhhiittem 5 […]

Sämmilij jiešsuurmij estimân lase tyejiniävuh – poolitlâš táttu, tiäđulâšvuotâ já mättim tarbâšuvvoo lase

Suomâst, Ruotâst já Taažâst ässee sämmilij jiešsuurmij keeppidmân láá ovdiist eenâb vyevih. Toi anon väldim váátá kuittâg lase ruttâdem, mättee išedeijeeh ja tiätu sämmilij stuárrum jiešsormeriiskâ tuávááštahhein. Puoh taat váátá lase poolitlii táátu. Sämirääđi oovtâstpargo puáđusin láá finnim ááigán Tave-enâmijn ässee sämmilij jiešsuurmij estimvuávám. Vuáváámist vuájuh toid stuorrâ hástusáid, maid sämmiliih teivih tave-eennâmlii pyereestvaijeemohtsâškoddeest kulttuurlij […]

Ministeriö já Máttááttâshaldâttâs avžuutteh škovlâid väldiđ huámmášumán sämmilij aalmugpeeivi

Sämmilij aalmugpeivi lii luándulâš äigi uápásmuđ pyerebeht Euroop union áinoo algâaalmugân já ton kulttuurân. Oktavuohta.com-siijđoin lii valjeest materiaal máttááttâsân. Aalmugpeeivi puáhtá čuávvuđ Säämi máttááttâskuávdáá live-oppâtijme. Sämmilâšvuotân puáhtá uápásmuđ meid nuuvtá vyehikorttâpaakâ tâi škovlâkolliistâlmij vievâst. Sämmilâšvuotân puáhtá uápásmuđ ovdâmerkkân elleekove, muusik tâi sierâlágánij sämmilâšvuotân kyeskee teemai, tego sämikielâi, sämimááccuh, sämi-iäláttâsâi tâi aalmuglâštubdâlduvâi peht. Ennuv materiaal já […]

OA olmoošvuoigâdvuotâkomitea: Alemuu haldâttâhrievti miärádâsah ive 2015 sämitiggevaaljâi valjâluvâttâlmist luávkkájii olmoošvuoigâdvuođâid

Suomâ ratifisistem aalmuglâš- já poolitláid vuoigâdvuođáid kyeskee almossopâmuš (nk. KP-sopâmuš) koccee Ovtâstum aalmugij olmoošvuoigâdvuotâkomitea lii onne almostittâm kyehti čuávdus väidimáid ive 2015 sämitiggevaljáid lohtâseijee alemuu haldâttâhrievti čuávdusijn. Nube väidimijn toovâi Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio ko tige stiivrâ váldásmitij suu. Tábáhtusâin lâi koččâmuš alemuu haldâttâhrievti (AHR) 30. čohčâmáánu 2015 adelem miärádâsâi vuáđuld Sämitige valjâluvâttâlmân tuhhiittum ulmuid […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál ovdâselvâttemhaavâ vuávájeijee meriáigásii pargo

Ovdâselvâttemhaavâst selvâttuvvoo, ete magarij iävtuiguin já toimâiguin pyehtih sirdeđ sämmilij kulttuur- já kielâpiervâltooimâ kieldâin já seervijn Sämitige vuálásâžân. Kulttuur- já kielâpiervâltoimâ lii sämmilâš arâšoddâdem, mii olášuttoo kielâlávgumvuovvijn. Anarâš-, nuorttâlâš- tâi orjâlâškielâliih kulttuur- já kielâpiervâljuávhuh tuáimih tääl ohtsis 12. Vuávájeijee pargon lii selvâttiđ já valmâštâllâđ kielâpiervâltooimâ haaldâtlii sirdem vaattâm tooimâid. Pargo álgá sopâmuš mield nuuvt jotelávt […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii säminuorâi taaiđâtábáhtus proojeektpargee tooimâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii SÄMINUORÂI TAAIĐÂTÁBÁHTUS PROOJEEKTPARGEE TOOIMÂ Pargo álgá sopâmuš mield já juátkoo 30.4.2019 räi. Proojeektpargee pargon lii västidiđ 10.-11.4. Sajosist Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuáváámist, ornimijn, ohtâvuođâ tolâmist tábáhtus uásálistei já uárnejeijei kooskâ, tieđeetmist, eres munevalmâštâlmijn já tábáhtus loppâpargoin. Proojeektpargee parga Sajosist škovlim- já oppâmateriaaltoimâttuvâst, mon hovdân tuáimá škovlimčällee. Pargo miänástuvvee hoittám váátá sämikielâ tááiđu […]

Sämitigge juátká uuccâmääigi västideijee arâšoddâdemstivrejeijee meriáigásii paargon

Sämitigge almoot uuccâmnáál Västideijee arâšoddâdemstivrejeijee meriáigásii pargo Pargo álgá sopâmuš mield já pištá 31.12.2019 räi. Pargo älgim iähtun lii ruttâdem visásmittem já Sämitige já Anarâškielâ seervi ry koskâsii oovtâstpargosopâmuš vyeimist orroom. Västideijee arâšoddâdemstivrejeijee västid Anarâškielâ seervi ry paijeentoollâm kuulmâ kielâpiervâl – Aanaar Piervâl já Piäju sehe Avveel Kuáđi – arâšoddâdem stivriimist, oovdedmist já pargoviehâhaldâttuvâst. Seervist […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii toimâttâhčällee pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii TOIMÂTTÂHČÄLLEE PARGO Pargo álgá sopâmuš mield já pištá 31.12.2019 räi. Toimâttâhčällee parga Sajosist škovlim- já oppâmaterialtoimâttuvâst, toimâttuv ovdâolmožin parga škovlimčällee. Toimâttâhčällee pargoin lii meridum sämitige pargo-oornig 41 §:st Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii pargo vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (sämitiggeest adelum asâttâs 1727/1995). Virge miänástuvvee tipšom iššeed maaŋgâpiälálâš hárjánem toimâttâhpargoin. Mij […]

Vyehikorttâpakkâ- oppâmateriaal škovláid sämmilâšvuođâ kieđâvušmân

Dihtosis-haavâst lii pyevtittum materiaal škovlâkolliistâlmij várás sehe vyehikorttâpakkâ máttáátteijeid fáádá jiečânâs kieđâvuššâm várás uáppeiguin. Dihtosis-vyehikorttâpakkâ lii uáivildum máttááttâs toorjân ovdâmerkkân sämmilij aalmugpeeivi (6.2.) áávvudmân škoovlâin pirrâ Suomâ. Maht ličij skiärrurääđi sämimuusikist tâi uápásmem sämikielâláid tiervâttâssáid? Sierâlágánij já sierâkukkosij hárjuttâsâi vievâst tun puávtáh rähtiđ tuu mielâmield oppâtijme sämmilâšvuođâst. Vyehikorttâpakkâ ana sistees info-oosijd sehe toimâlijd hárjuttâsâid já […]

Sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ nettisiijđoh lekkâsii – máttááttâsân almottâttâm lii álgám

Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaavâ nettisiijđoh láá lehâstum. Sijđoid piäsá taan liiŋkâst. Máttááttâsân luuhâmihán 2019-2020 puáhtá almottâttâđ luámáttuvváin, mii lii siijđoin. Nettisiijđoh fäälih äigikyevdilis tiäđu sämikielâi káidusmáttááttâshaavâst, ton pargein já máttáátteijein sehe sämikielâlijn oppâmaterialijn. Siijđoin láá meiddei eromâšávt škovláid já huolâtteijeid uáivildum haavâ äššikirjeh já lasseen savâstâllâmsijđo škovlâlijd já uáppeid. Sijđoid peividuvvojeh haavâ äigikyevdilis tábáhtusah, uđđâseh já […]

Škovlâkolliistâlmijd puáhtá tääl tiiláđ kiiđân 2019

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim ohtsis 12 škovlâkyessid, kiäid puáhtá tiiláđ škovláid muštâliđ ášálii tiäđu sämmilâšvuođâst. Kolliistâlmijd puáhtá tiiláđ 1.2.-31.5.2019 koskâsii ááigán. Kolliistâlmijd puáhtá tiiláđ uáivikaavpugkuávlun, Tuurkun, Tamperen, Jyväskylän, Oulun, Ruávinjaargân sehe Suáđigilán já ton aldakuávlun. Tot, mon kuhháá kolliistâllâm pištá, meriduvvoo oppâlájádâs oppâtiijmij kukkoduv mield. Oppâtijmeest lii uánihis info-uási sehe […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál västideijee arâšoddâdemstivrejeijee meriáigásii pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál Västideijee arâšoddâdemstivrejeijee meriáigásii pargo Pargo álgá, ko ruttâdem visásmuvá, sopâmuš mield já pištá 31.12.2019 räi. Västideijee arâšoddâdemstivrejeijee västid Anarâškielâ seervi ry paijeentoollâm kuulmâ kielâpiervâl – Aanaar Piervâl já Piäju sehe Avveel Kuáđi – arâšoddâdem stivriimist, oovdedmist já pargoviehâhaldâttuvâst. Seervist láá ohtsis 10 kielâpiervâlparged já ohtâ haldâttâhhovdâ. arâšoddâdemstivrejeijee tuáimá Sämitige pargen, mutâ aldasii […]

Uđđâ suomâ – anarâškielâ sänikirje almostui!

Uđđâ suomâ – anarâškielâ sänikirje siskeeld ärbivuáválij saanij lasseen uđâssaanijd, moh láá rahtum anarâškielâmáttááttâsân já eres kielâkevttim tárbui várás. Taarna Valtonen lii nuurrâm suomâ – anarâškielâ sánáduv Marja-Liisa Olthuis sánádâhmateriaal vuáđuld. – Teddilum sänikirje lii lamaš pargo vyelni kuhháá, masa 20 ihheed. Sänilisto lii kale lamaš kiävtust keččâlâddâmmáŋgusin jo maaŋgâid iivijd, mutâ kale taat tuođâi-uv […]

Sämitigge puávdee uápásmuđ toimâsis sämmilij aalmugpeeivi

Sämitigge uárnee ávus uuvsâi peeivi Aanaar Sajosist sämmilij aalmugpeeivi 6.2.2019 tme 10-15. Peeivi ulmen lii pyehtiđ Sämitige tooimâ uápisin. Mij tuáivuttep puohâid tiervâpuáttim uásálistiđ piäiván! Sämmilij aalmugpeivi ávuduvvoo jyehi ive kuovâmáánu 6. peeivi. Ávutuáluh uárnejuvvojeh talle ärbivuáválávt Sämieennâm jieškote-uv kuávluin já tááláá ääigi meid Sämieennâm ulguubeln. – Taan ive mij halijdep eromâšávt pyehtiđ Sämitige tooimâ […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2019 uárnejuvvoo Sajosist Kärigâsnjaargâ škoovlâ sisáimuvädisvuođâi tiet

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2019 uárnejuvvoo Sämikulttuurkuávdáš Sajosist cuáŋuimáánu 10.-11. peeivi. Taaiđâtábáhtus ij uárnejuu Ucjuv Kärigâsnjaargâ škoovlâst já Njaalâ-maaŋgâtoimâhaalist nuuvt ko ovdil lâi almottum. Škoovlâst láá kavnum tuođâliih sisáimuvädisvuođah. Škovlâ, Ucjuv kieldâ já Sämitige škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh láá sooppâm ääšist. Sämitigge finnejii  tuorâstuv 10.1. tiäđu Kärigâsnjaargâ tuođâlijn sisáimuvädisvuođâin. Siämmáást kieldâ peeleest tuoivuu, ete tábáhtus ij uárnejuu Kärigâsnjaargâst […]

Säämi Kielâkäldee toimâ juátkoo tievâslâžžân – pargeeh algâtteh uđđâivemáánu ääigi

Sämikielâ normâdempargo juátkoo tievâslâžžân ubâ ive 2019. Anarâš-, nuorttâlâš- já tavesämikielâ kielâpargeeh porgâškyetih uđđâivemáánu ääigi. Kielâjuáhusij toimâ piäijoo joton ko kielâpargeeh láá algâttâm. Säämi Kielâkäldee toimâ vuálgá joton tievâslâžžân uđđâivemáánu ääigi. Anarâškielâ kielâpargen aalgât Henna Lehtola, nuorttâlâškielâ kielâpargen Mervi Semenoff já tavesämikielâ kielâpargen Bigga-Helena Magga. Marko Marjomaa juátká Kielâkäldee koskâpuddâsii hovdân já visásmittum ruttâdem vievâst […]

Párnáimateriaalhaavâ vuávájeijen aalgât Petra Kuuva

Máttááttâs- já kulttuurministeriö lii mieđettâm Sämitiigán 125 500 € stuárusii hahâtorjuu sämikielâlii párnáimateriaal ovdedem várás. Haavâst lii tárguttâs pyevtittiđ vuálá škovlâahasáid párnáid hiäivulii digi- já spellâmateriaal kuulmâ sämikielân. Návt viggeh tuárjuđ arâšoddâdemohtâduvâid já perruid sämikielâ já sämikulttuur sirdemist já naanoodmist sehe olášuttiđ sämipárnái ovtviärdásii vuoigâdvuođâ navdâšiđ maaŋgâpiälásii párnáikulttuurist jieijâs kielân ja jieijâs kulttuur vuáđuld. Materiaalhaavâ vuávájeijen […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásâš vuávájeijee pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál Sämitige ohtâvuođâst tuáimee Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáá sämiohtâduv meriáigásâš vuávájeijee pargo. Pargo olášuttuvvoo uásiáigásâžžân (70 %). Pargo álgá sopâmuš mield já pištá aalgâst 31.12.2019 räi. Sämiohtâdâh västid sämmilij pyereestvaijeempalvâlusâi oovdedmist, mii lii Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáá väldikodálâš sierânâspargo. Vuávájeijee pargoh láá miäruštâllum sämitige pargo-oornigist. Tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasevátámâššân sämikielâ táiđu (asâttâs […]

Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe 2019!

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi 2019! Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe 2019! Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹǩǩ 2019! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019! Merry Christmas and Happy New Year 2019!

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 24.12.2018-2.1.2019

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 24.12.2018-2.1.2019. Valjâlävdikoodán kyeskee aašijn vääldi ohtâvuođâ puhelinnumerân 040 660 3702 / 040 670 8862. Saijoos kongrespalvâlusah já raavâdviäsu láá kiddâ 24.12.2018-1.1.2019. Valjâtoimâttâh lii ávusin Sajosist: Tuorâstah 27.12. tme 10-16 Vástuppeivi 28.12. tme 10-16 Vuossargâ 31.12. tme 10-16

Sämitigge almoot uuccâmnáál lahâčällee virge

Lahâčällee váldupargon lii toimâđ sämmilij vuoigâdvuođáid kyeskee aašij valmâštellen já oovdânpyehten Sämitige haldâttuvvâst. Pargoh miärášuveh Sämitige pargo-oornig 25 § mield. Sämitiggeasâttâs (1727/95) miäldásâš tohálâšvuotâvátámâššân lii riehtitiettuu kandidaat tođhos (aaleeb ollâškovlâtođhos) já sämmiláid kyeskee vuoigâdvuođâlij aašij tubdâm sehe sämikielâ táiđu. Virge miänástuvvee hoittám išedeh lasseen šiev sämikulttuur já haaldâtlij pargoi tubdâm sehe šiev ruotâ/tárukielâ já eŋgâlâskielâ […]

Sämikielâi ovdedempaargon laseruuđah, meid Säämi Kielâkäldee ruttâdem visásmui ihán 2019

Ovdâskode staatâvarijváljukodde iävtut laseruttâdem sämikielâi ovdedempaargon ihán 2019. Staatâvarijváljukode iävtuttâs mield laseruuđah puáđáččii sämmilij kulttuur- já kielâpiervâltooimân já Säämi Kielâkäldee pirrâihásii tooimâ turviimân. Säämi Kielâkäldee ruttâdem lii lamaš epivises. Säämi Kielâkäldee toimâ Suomâst puáhtá jotkuđ vuáváámij miäldásávt oles ive 2019.  Ovdâskode ive 2019 staatâ budjetist iävtutteh 184 000 eurod kielâoovtâstpargon. Toos lasseen ovdâskode staatâvarijváljukodde lii iävtuttâm […]

Sámedikki čoahkkima (4/2018) áššelistu

Čuovvovaš Sámedikki čoahkkin (4/2018) dollojuvvo 18.12.2018 dmu 10 rájes Sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris. Čoahkkima sáhttá čuovvut báikki alde parlameantasáles dahje live stream bokte čujuhusas www.sogku.fi/live. Parlameantasáles tulkonrusttegat leat guldaleaddjiid anus. Sáddagis gullo čoahkkinsáles hállojuvvon giella. Čoahkkináššegirjjit gávdnojit dokumeanttain dáppe. Áššelistu 1 Čoahkkima álggaheapmi 2 Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddi gávnnaheapmi 3 Beavdegirjjidárkkisteaddjiid ja jienaidrehkenastiid válljen 4 Aitosaš čoahkkináššiid gieđahallanortnega dohkkeheapmi […]

Sämitigge ocá meriáigásii toimâttâhčällee

Pargo álgá, ko ruttâdem visásmuvá, sopâmuš mield já pištá 31.12.2019 räi. Toimâttâhčällee pargoid kuleh ei. ohtsâštave-eennâmlii sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáá Säämi Kielâkäldee toimâttâhpargoh, arkkâduv hoittám, čuákkimij ornim sehe reekkigtuálutooimâin huolâttem, táárbu mield hoittáđ almos toimâttuv máksujotoluv já vyebdimrekigijd sehe eres išedeijee ekonomia- já almoshaldâttuv sehe eres haldâttâhhoovdâ sunjin sierâ meridem pargoid. Asâttâsvuáđuslâžžân tohálâšvuotâvátámâššân lii pargo […]

Sämitigge juátká meriáigásii nuorttâlâškielâ, anarâškielâ já tavesämikielâ kielâpargee uuccâmääigi 31.12.2018 räi

Säämi parlamentaarlâš rääđi vuálásâžžân tuáimá ohtsâštave-eennâmlâš sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee, mon tooimâ ruttâdeh Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitigeh. Áámmát- já reesuurskuávdáá pargoh láá eereeb iärásij kielâtipšom, kielâovdedem, terminologiapargo já kielâ normâdem. Sämitigge ocá 1 meriáigásii nuorttâlâškielâ kielâpargee, 1 meriáigásii anarâškielâ kielâpargee já 1 meriáigásii tavesämikielâ kielâpargee ááigán 7.1.2019 – 31.12.2019. Tooimah tiävdojeh 7.1.2019 […]

Savâstâllâmtilálásvuotâ sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmprosesist 17.12.

Savâstâllâmtilálásvuotâ sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmprosesist Saijoos auditoriost, Anarist vuossaargâ 17.12.2018 tme 1730-1830. Pääihi alne tilálâšvuođâst staatârääđi kanslia staatâčällee Paula Lehtomäki já riehtiministeriö hovdâ Johanna Suurpää. Tilálâšvuođâst lii meid tulkkum sämikielah – suomâkielâ – sämikielah. Tilálâšvuođâ puáhtá čuávvuđ stream peht čujottâsâst: sogku.fi/live. Tiervâpuáttim!   Sämmilij aašijd kyeskee sovâdâttâmproosees -kuullâmraapoort Lasetiäđuh sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees valmâštâlmist Staatârääđi […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál kookâ já raavâdviäsupargee tooimâid

Kokkâ/raavâdviäsupargee Aanaar markkânân Juvduujuv riidon huksejum sämikulttuurkuávdáš Sajos lii Suomâ sämmilij haldâttuv já kulttuur kuávdáš. Sajos lii maaŋgâkulttuurlâšvuođâ kuáhtámsaje – tábáhtustáálu,  kongreskuávdáš já čuákkimsaje. Mij uuccâp Saijoos raavâdviäsun paargon irâtteijeeluándulii, jiešráđálii, positiivlii, njyebžilis já áámmáttáiđulii sehe šiev vuáruvaikuttâstááiđuid omâsteijee kookâ meriáigásii pargokoskâvuotân 14.1.2019 – 31.12.2019. räi. Maaŋgâpiälásâš pargo ana sistees peivimáállás já vitriinpyevtittâsâi rähtim, čuákkimfalâdem, äššigâspalvâlem, tukkutiilámij […]

Sämitige čuákkimorniistâlmeh já kuálástemääših pajanii savâstâlmân Anarist

Aanaar savâstâllâmtilálâšvuođâst oovdân pajanii Sämitige čuákkimorniistâlmeh já eromâšávt kuálástemääših. Uásálisteeh halijdii tiettiđ, maht Sämitigge puáhtá tuárjuđ sämikielâi ovdánem sämmilij päikkikuávlu ulguupeln já maht Sämitigge oovded ovtâspargo ovdâskode kulij. Luuvâ stiivrâ jesânij vástádâsâid tääbbin. Mondiet Sämitige tievâsčuákkimeh láá oovtâ peeivi čuákkimeh, veik čuákkimeh sättih pišteđ veik mon maŋŋeed? Taat lii lamaš vuosâsaajeest ekonomâlâš koččâmâš. Sämitiggeest ij […]

Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi! Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi! Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv! Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lii 2019 Kärigâsnjaargâ uđđâ Njaalâ-haalist

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2019 uárnejuvvoo Kärigâsnjaargâ uđđâ Njaalâ-maaŋgâtoimâhaalist já škoovlâ pirrâsist cuáŋuimáánu 10.-11. peeivi. Riijkâvijđosâš teeman tábáhtusâst lii teatter já sämmilâš teeman ”Muštâlem maaŋgah häämih”. Tábáhtus ohtâvuođâst uárnejuvvoo meiddei aldamáttááttâspeivi uáppeid, kiäh loheh sämikielâ päikkikuávlu ulguubeln. Riijkâvijđosii teema ravvuuh láá https://nuorikulttuuri.fi/ – siijđoin. Sämmilâš teema puáhtá leđe ovdâmerkkân juoigâm, livđe, leuʹdd, mainâstem teikkâ eres läävdi alne […]

Puáđi savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn Anarân majebaargâ 4.12.

Sämitige stiivrâ ornim savâstâllâmtilálâšvuođah juátkojeh. Stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ Anarist majebaargâ 4.12. tme 18-20. Tilálâšvuođâ tárguttâssân lii teivâđ kuávlu sämmilijguin já adeliđ mahđulâšvuođâ savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn. Sämitige stivrâ tuáivut Aanaar kuávlu sämmilijd tiervâpuáttim vaaljâpaje viiđâd savâstâllâmtilálâšvuotân! Tilálâšvuotâ uárnejuvvoo Sajosist majebaargâ 4.12. tme 18-20. Sämitige ive 2018 toimâvuávám mield stiivrâ čuákkimeh uárnejuvvojeh máhđulâšvuođâi mield Ucjuuvâst, […]

Anarâškielâ  puustavvideo lii valmâštum

Anarâškielâ  puustavvideo lii valmâštum. Videost Sáárákáisá já Siiri uuccâv anarâškielâ pustavijd. Jyehi pustavân suoi adelává ovdâmeerhâ. Sämitige škovlim- já oppâmaterialtoimâttâh lii pyevtittâm video já tot lii puohháid keččâmnáál. Videost lává fáárust Sáárákáisá Seurujärvi já Siiri Angeli. Video kietâčalluu lává ráhtám Henna Lehtola já Neeta Jääskö. Video lii kuvvim já editistám Eeva Mäkinen. Liŋkkâ puustavvideon: www.youtube.com/watch?v=CxrPDtIbZkA Škovlim- […]

Sämitigge ocá meriáigásii nuorttâlâškielâ, anarâškielâ já tavesämikielâ kielâpargee ááigán 2.1.–29.6.2019

Säämi parlamentaarlâš rääđi vuálásâžžân tuáimá ohtsâštave-eennâmlâš sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee, mon tooimâ ruttâdeh Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitigeh. Áámmát- já reesuurskuávdáá pargoh láá eereeb iärásij kielâtipšom, kielâovdedem, terminologiapargo já kielâ normâdem. Sämitigge ocá 1 meriáigásii nuorttâlâškielâ kielâpargee, 1 meriáigásii anarâškielâ kielâpargee já 1 meriáigásii tavesämikielâ kielâpargee ááigán 2.1.2019–29.6.2019. Tooimah tiävdojeh 1.1.2019 rääjist, jis […]

Staatârääđi kanslia almostitij raapoort tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees valmâštâllâm toorjân tohhum kulâmijn

Suomâ haldâttâs lii Sämitige iävtuttâsâst algâttâm sämiaašijd kieđâvuššee tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees valmâštâllâm roovvâdmáánust 2017. Sämitige čuákkim oovdânpuovtij tollum vuolgâttâssavâstâlmist 9.2.2018, ete prosesist uárnejuuččii sämmilij kulâmeh nuuvt sämmilij päikkikuávlust ko meid ton ulguubeln-uv. Staatârääđi kanslia almostitij kulâmijn raapoort 26.11.2018. – Raapoort kiäsá oohtân jurduid, moh pottii oovdân kulâmijn tuotâvuotâ- já sovâdâttâmprosesist, nomâtteemmin. Mun anam, ete eromâš […]

Sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuotâsyergi uáppei já pargei väldikodálâš karttim

Poske (Tave- Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš) sämiohtâdâh olášut koijâdâllâm oovtâstpargoost Peerâkuávdáštoimâmalli Laapin – ohtâlistum maaŋgâ tuáimee palvâlusah perruid (su. Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille) –havváin (2017–2018). Puáttee eennâmkodde já soti-uđâsmitmij mield lii tehálâš selvâttiđ vuáđulávt sämikielâlij soti-syergi mättei áámmát- já kielâtááiđu sehe sajadume väldikodálávt. Eennâmkoddeuđâsmittem mield sämikielâlij palvâlusâi pyereeb koordinistem já mättei karttim lii […]

Juulevsämikielâ já kieldâsämikielâ ovdedeijeid Kollekielâ -kielâpalhâšume

Karin Tuolja Ruotâ Juhâmohheest já Jekaterina Mechkina Ruošâ Murmanskist uážžuv tave-eennâmlâš sämikielâ kielâpalhâšume ive 2018. Kollekielâ – Tave-eennâmlâš kielâpalhâšume juáhhoo Karin Tuoljan Taažâ, Ruotâ já Suomâ sämmilâšaašijn västideijee ministerij já sämitigij saavâjođetteijei čuákkim ohtâvuođâst Oslost 26.11. já Jekaterina Mechkinan Murmanskist 29.11. Kielâpalhâšume ulmen lii išediđ sämikielâ nanosmittem, ovdedem já siäilum Taažâst, Ruotâst, Suomâst já Ruošâst. […]

Vala lii asto uuccâđ škovlâkyessin

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haavâst fäälih paješkovláid škovlâkolliistâlmijd, main lii sämmilâš teema. Tääl mij uuccâp movtijgis paijeel 18-ihásijd säminuorâid pirrâ Suomâ škovlâkyessin kolliistâlmáid, moh olášuttojeh kiiđâ 2019 ääigi. Uuccâmäigi lii vala taan oho. Kuosij pargon lii jiešráđálávt kolliistâllâđ já muštâliđ sämikulttuurist paješkoovlâin. Tijme juáháš info-uásán sehe toimâlij pargoi porgâmân oovtâst nuorâiguin. Kolliistâlmij ulmen lii […]

Sämitigge ocá sämikielâi káidusmáttáátâshaahân koordinaattor

Pargo álgá 1.1.2019 já pištá 31.12.2020 räi. Pargo lii uásiáigásâš (50%). Proojeektkoordinaattor västid ohtâvuođâin Suomâ škovláid, škovlim uárnejeijeid já vanhimáid. Koordinaattor čuákkee sämikielâi máttááttâsjuávhuid já tuáimá aldasâš ohtsâšpargoost Ucjuuvâ kieldâst tuáimee proojeekthovdáin já proojeekt viermipalvâlusâi pyevtitteijein. Proojeektkoordinaattor paargon kuleh meid tieđettem já raportistem. Proojeekt uárnee káidusmáttááttâs, mii lii vuáđumáttááttâs já luvâttâhškovlim tievâsmittee sämikielâi (aanaar-, nuorttâ- […]

Ávus tilálâšvuotâ sämmilii kirjálâšvuođâ tiileest

Sämitigge uárnee oovtâst Kulttuur puohháid -palvâlussáin vorâs sämmilii kirjálâšvuotâčielgiittâs “Čálli giehta ollá guhkás” oovdânpyehtimtilálâšvuođâ Sajosist 27.11.2018 tme 13-16. Tilálâšvuođâst puáhtoo oovdân vorâs čielgiittâs sämmilii kirjálâšvuođâst já savâstâlloo sämmilii kirjálâšvuođâ tiileest.  Tilálâšvuođâst čielgiittâs oovdânpyehtiv Kulttuur puohháid -palvâlus toimâjođetteijee Rita Paqvalén já hahâkoordinaattor Helga West. Tilálâšvuotâ lii ávus puohháid. Čielgiittâs sämmilii kirjálâšvuotâkiedi tiileest lii ráhtám kirjálâšvuotâtotkee já jurgâleijee […]

Hitruus kielâoppâ – uđđâ digioppâmaterial almostui!

Hárjuttâl anarâškielâ älkkeht já jotelávt uđđâ digihárjuttâsâiguin! Hitruus kielâoopâst láá maaŋgâláván hárjuttâsah. Koveh, jienah já teevstah išedeh tuu hárjuttâllâđ anarâškielâ vuáđukielâoppâaašijd. Material lii vuávájum anarâškielâ vieres kiellân máttááttâsân vuáđuškoovlâ 3-6 luokkataasijd. Hitruus kielâoppâ lii uási Hitruu-kirjerááiđu. Material pyehtih meid iäráseh kevttiđ anarâškielâ máttááttâlmân, hárjuttâsâid puáhtá jieš tärhistiđ. Hárjuttâsah láá rahtum Cloubi-vuáđun, tohon puátih maŋeláá lase […]

Sämitige ive 2019 valjâluvâttâlmân ucâlum

Sämitige čuávvoo vaaljah toimâttuvvojeh čohčâmáánust 2019. Jienâvuoigâdvuođâliih vaaljâin láá puoh toh sämmiliih, kiäh láá merkkejum sämitige valjâluvâttâlmân. Valjâlävdikodde merkkee ive 2019 valjâluvâttâlmân taid sämmilijd, kiäh lijjii jienâvuoigâdvuođâliih sämitige vaaljâin 2015. Puoh iärráseh kalgeh ucâluđ valjâluvâttâlmân majemustáá taan ive loopâ räi. Valjâluvâttâlmân puáhtá ucâluđ sämitiggelaavâ 3 § 1 moomeent 1,2 já 3 já 21 § vuáđuld […]

Dihtosis-haahâ ocá škovlâkuosijd škovlâkolliistâlmáid moh älgih kiđđuv

Sämitige nuorâirääđi já Nuorten Akatemia Dihtosis-haavâst fäälih paješkovláid škovlâkolliistâlmijd, main lii sämmilâš teema. Tääl mij uuccâp movtijgis paijeel 18-ihásijd säminuorâid pirrâ Suomâ škovlâkyessin kolliistâlmáid, moh olášuttojeh kiiđâ 2019 ääigi. Kuosij pargon lii jiešráđálávt kolliistâllâđ já muštâliđ sämikulttuurist paješkoovlâst. Kolliistâlmist lii sämikulttuur oovdânpyehtim já toimâliih pargopáájáh. Pargopáájái ulmen lii sirdeđ tiäđu sämmilijn já sämikulttuurist väldiaalmug nuoráid. […]

Puáđi savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn Ucjuuhân vuossaargâ 5.11.

Sämitige stiivrâ ornim savâstâllâmtilálâšvuođah juátkojeh. Stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ Ucjuv kieldâtáálust vuossaargâ 5.11. tme 18-20. Tilálâšvuođâ tárguttâssân lii teivâđ kuávlu sämmilijguin já adeliđ mahđulâšvuođâ savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn. Sämitige stivrâ tuáivut Ucjuv kuávlu sämmilijd tiervâpuáttim vaaljâpaje niäljád savâstâllâmtilálâšvuotân! Tilálâšvuotâ uárnejuvvoo Ucjuv kieldâtáálust vuossaargâ 5.11. tme 18-20. Čuávuvâš stiivrâ savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo Anarist 4.12. Tilálâšvuođâst tieđettuvvoo lase […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál SÄMIKIELÂLII PÁRNÁIMATERIAAL OVDEDEMHAAVÂ MERIÁIGÁSII VUÁVÁJEIJEE PARGO

Pargo álgá sopâmuš mield nuuvt jotelávt ko máhđulâš já pištá 31.8.2019 räi. Vuávájeijee västid haavâ vuáváámist, olášutmist já raportistmist. Haavâ ääigi lii tárguttâs pyevtittiđ vuálá škovlâahasáid čuosâttum materiaal kuulmâ sämikielân sämmilii arâšoddâdem já perrui kiävtun. Tiäddučuogâstâh lii vuálá škovlâahasáid hiäivulii digitaallii materiaalist. Pargo miänástuvvee hoittám išedeh sämikulttuur tubdâm, materiaalpargo já digitaallii toimâpirrâs tubdâm já nahcâ […]

Sämitigge ocá pargee sämikielâlii párnáimateriaal ovdedemhaahân

Sämitiggeest lii vyelgimin joton sämikielâlii párnáimateriaal ovdedemhaahâ. Haavâst lii tárguttâs pyevtittiđ vuálá škovlâahasáid čuosâttum materiaal kuulmâ sämikielân sämmilii arâšoddâdem já perrui kiävtun. Tiäddučuogâstâh lii vuálá škovlâahasáid hiäivulii digitaallii materiaalist, tego spellâheiviittâsah já šleđgâliih jienâkirjeh. Taan peht viggeh tuárjuđ arâšoddâdemohtâduvâid já perruid sämikielâ já sämikulttuur sirdemist já naanoodmist, sehe olášuttiđ sämipárnái oovtviärdásii vuoigâdvuođâ navdâšiđ tááláá ääigi […]

Nuorttâlâškielâ puustavvideo lii vaalmâš

Video nuorttâlâškielâ pustavij tubdâmist lii vaalmâš. Videost Tiina já Elli-Dåʹmnn uuccâv já kavnâv nuorttâlâškielâ pustavijd. Jyehi pustavist suoi adelává ovdâmerkkâsääni. Video lii pyevtittâm Sämitige škovlim- já oppâmaterialtoimâttâh já video lii mávsuttáá keččâmnáál. Videost lává fáárust Tiina Sanila-Aikio ja Elli-Dåʹmnn Aikio. Video kietâčalluu lává čáállám Tiina Sanila-Aikio ja Anna-Katariina Feodoroff. Video lii kuvvim já editistám Eeva […]

NEKK – Noveʹllnorldõk 2 – kirje almostittemtilálášvuotâ Čevetjäävri škoovlâ juhlesalist 31.10.2018 tjme 12.00

Sämitigge lii almostittám Niilo Aikio čäällim já Marketta Nilsen kuvvim nooveelčuákálduv nube uási tave-, aanaar- já nuorttâsämikielân. Tave- já aanaarsämikielân kirje almostuvâi kiđđuv. Juhlop nuorttâsämikielâlâš kirje almostum Čevetjäävri škovlâ juhlesalist koskoho 31.10.2018 tjme 12.00. Puohah láá tiervâpuáttám almostittemtilálášvuotân. Kirje nube uási novelleh láá jotkâ vuossâmuš uási muštâlusâid nuorâ kaandâ elimisti Puálmágjäävri  siijdâst. Kirje čällee Niilo […]

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 24.10.2018

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 24.10.2018 pargovievâ pyereestvaijeempeeivi tiet.

Mii lii kielâpiervâl?

Mii lii kielâpiervâl? Kiäsut-uv kielâpiervâl tuu jieijâd párnáá máhđulii arâšoddâdemvyehin? Lii-uv tuu páárnáš kielâpiervâlist já tun uusah lasetiäđu fáádást? Sämitige uđđâ siijđost kaavnah vuáđutiäđuid kielâpiervâlist já kielâláávgust www.samediggi.fi/kielapierval/?lang=an. Lasetiäđuh: Má. kielâpiervâlstivrejeijeeAnnika Pasanen, annika.pasanen(at)samediggi.fi, +358 40 662 4741 / +358 10 839 3119 Kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi,+358 40 707 5626 / +358 10 839 3124

Sämmilâš kielâravviittâh 24.10. tme 18-20 – Sämikielâlâš máttááttâs ovdâ- já vuáđumáttááttâsâst

Sämmilâš kielâravviittâh 24.10.2018 tme 18-20 Aanaar Sárnup kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâst: Sämikielâlâš máttááttâs ovdâ- já vuáđumáttááttâsâst Tiervâpuáttim Sämmilii kielâravviittuv niäljád Facebook-livevuolgâttâsân koskoho 24.10.2018 tme 18-20. Vuolgâttâssaijeen Sajos, Aanaar. Livevuolgâttâs Sämmilâš kielâravviittâh -Facebook siijđoi peht. Vuolgâttâsâst mij teivâp kielâtotkeid já sämikielâlii máttááttâs já kielâpiervâlmáttááttâs äššitobdeid. Aura Pieski já Eila Tapiola lává mii ehidist tavesämikielâlii máttááttâs já nuorttâlâškielâ […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál NUORÂIČÄLLEE VIRGESAJASŠVUOĐÂ

Sämitigge almoot uuccâmnáál NUORÂIČÄLLEE VIRGESAJASŠVUOĐ ááigán 1.12.2018–31.10.2019. Nuorâičällee váldupargon lii toimâđ nuorâirääđi oovdânpyehten já čällen. Lasseen čällee pargoid kuleh nuorâirääđi vuálásij haavâi koordinistem já stivrim. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Virgesajasâšvuođâ miänástuvvee tipšom išedeh hiäivulâš ollâškovlâtuđhos sehe šiev nuorâiaašij já haldâttâstooimâ tubdâm. Pälkki miärášuvá sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuođâtääsi IV/IV-II mield […]

Puáđi savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn Käresavonân vuossaargâ 8.10.

Sämitige stiivrâ ornim savâstâllâmtilálâšvuođah juátkojeh. Stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ Käresavvoon kappelist vuossaargâ 8.10. tme 18-20. Tilálâšvuođâ tárguttâssân lii teivâđ kuávlu sämmilijguin já adeliđ mahđulâšvuođâ savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn. – Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii nanodiđ sämisiärváduv já Sämitige koskâsii savâstâllâm ohtsij aašij ovdedem pyerrin. Helsig já Vuáču tilálâšvuođah láá čáittám, ete tágáreh epivirgáliih savâstâllâmtilálâšvuođah annojeh, iätá Sämitige […]

Ovdâskode värisahâolmooš kollij Sämitiggeest

Suomâ ovdâskode nubbe värisahâolmooš Tuula Haatainen kollij Sämitiggeest vástuppeeivi 5.10. Teivâdem ääigi Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio muštâlij Sämitige tooimâst já eromâšávt sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâi tiileest, olášuumist já ruttâdmist. Teivâdmân Sämitiggeest uásálistij meid haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi. Kooveest Sämitige saavâjođetteijee Sanila-Aikio čáittá sämikielâlii oppâmateriaalijd, maid Sämitigge lii pyevtittâm, värisahâalmai Haataisâžân. Kove: Sämitigge. Lasetiäđuh: Sämitige saavâjođetteijee Tiina […]

Sämitige kulttuurtorjui uuccâm 2019

Sämitigge almoot uuccâmnáál Máttááttâs- já kulttuurministeriö moom. 29.80.52 (Säämi kulttuurmeriruttâ) torjuid, moh mieđettuvvojeh sämikielâlâš kulttuur oovdedmân já sämiseervij toimâmân ihán 2019 čujottum meriruuđâst. Toorjâucâmušâid kalga čujottiđ Sämitiigán majemustáá 31. roovvâdmáánu 2018 tme 16.15 räi čujottâssáin: info@samediggi.fi teikâ Sämitigge, Sajos, 99870 Aanaar. Uuccâmluámáttuvâid já lasetiäđuid uážžu kulttuurčällest puh. 010 839 3103 já šleđgâpoostâ pehti riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Uuccâmluámáttuvâid puáhtá meid printtiđ Sämitige internetsiijđoin čujottâsâst www.samediggi.fi. […]

Sämitigge uárnee ráhtádâttâmpeeivi auktorisistum jurgâleijee totkosân 5.10.

Sämikielâliih auktorisistum jurgâleijeeh láá uccáá já Sämitige sämikielâ toimâttâh haalijd toimâinis torjuđ já movtijdittiđ sämmilijd jurgâleijeid čođâldittiđ auktorisistum jurgâleijee tođhos. Auktorisistum jurgâleijee tođhos puáhtá leđe vaigâd čođâldittiđ ráhtádâthánnáá já ráhtádâttâm toorjân Sämitigge uárnee ráhtádâttâmpeeivi, mon ulmen lii uápásmuđ auktorisistum jurgâleijee totkosân. Ráhtádâttâmpeivi lii vuosâsaajeest čuosâttum sijjân, kiäh láá almottâttâm totkosân, mutâ tilálâšvuotân puáhtá meid uásálistiđ […]

Sämmilâš kielâravviittâh 27.9.2018 tme 18-20 – Sárnup kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâs

Sämmilâš kielâravviittâh 27.9.2018 18-20 Sajos, Aanaar – Sárnup kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâst: Maaŋgâkielâlii párnáá arâšoddâdem. Tiervâpuáttim Sämmilii kielâravviittuv kuálmád Facebook-njuolgâvuolgâttâsân 27.9.2018 tme 18-20. Vuolgâttemsaijeen lii Sajos, Aanaar. Livestream Sämmilâš kielâravviittâh-siijđoi peht. Vuolgâttâsâst mij teivâp kielâtotkeid já sämikielâlii arâšoddâdem já kielâpiervâltooimâ äššitobdeid. Niina Siltala já Pirjo Lotvonen lává mii ehidist anarâš- já nuorttâlâškielâlii kielâpiervâltooimâ äššitobden já pargen. […]

Seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist, äigitavlu

Seminaar ulmen lii, ete säminuorah peesih jyehiđ ferimijdis já jurduidis seksuaallii heemâdmist já viehâvääldist. Taažâ Sämitige nuorâipoolitlâš lävdikodde lii algâttâm savâstâllâm fáádást já tárguttâssân lii vijđediđ savâstâllâm oles sämienâmân. Lii tehálâš pyehtiđ fáádá uáinusân, tastko fáádást jaskodeh viehâ távjá. Seminaar viggá adeliđ pargoniävuid kuáhtáđ já tuárjuđ nuorâ, kote lii kuáhtám seksuaallii viehâvääldi, sehe kieđâvuššâđ jieijâs […]

Sämitige stivrâ oovdânpuáhtá, ete Sämitige čuákkim hilgo lahâhammiittâs uđđâ sämitiggelaahân

Sämitige stivrâ meridij oovdânpyehtiđ Sämitige čuákkimân, ete tot hilgoččij haldâttâs oovdânpyehtim sämitiggelaavâ nubásmitmân. Sämitige stivrâ ana, ete sämitiggelaavâ 9 ceehi miäldásâš ráđádâllâmkenigâsvuotâ ij lah olášum ääšimiäldásávt. – Sämitigge oonij 9 ceehi miäldásii ráđádâlmist 30.8., ete tot ráđádâllâm ij lamaš ko tuš peri teknisâš kuullâmtilálâšvuotâ ijge tot tiävdám sämitiggelaavâ 9 ceehi tárguttâs olmâ ráđádâlmist, muštâl Sämitige […]

Tiervâpuáttim digitaallii mainâstâllâm pargopááján 5.-7.10.2018 Anarân!

Pargopáájást vuájuh nuorâi feerimijn já jurduin jiešsuurmij estimist já mielâ pyereestvajemist säminuorâi juávhust. Pargopáájá lii uáivildum säminuoráid Suomâst, Ruotâst já Taažâst. Uásálisteeh pyehtih leđe 16 ‒ 30 -ihásiih. Pargopáájá uárnejuvvoo Sajosist, Anarist. Porgâm álgá vástuppeeivi 5.10. ehidist já pištá pasepeeivi eehidpeeivi räi. Uárnejeijeeh kuástideh mätki- já ijâstâllâmkoloid sehe purâdem. Ulmen lii jyehiđ mainâstâllâm peht feerimijd […]

Škovlimpovdiittâs säminuoráid olmoošvuoigâdvuođâin

Puáđi oppâđ olmoošvuoigâdvuođâin! Olmoošvuoigâdvuotâlito já Sämitige nuorâirääđi ornim škovliimist eellip čoođâ, ete moh láá olmoošvuoigâdvuođah já mii tain tahhoo. Mij kieđâvuššâp eromâšávt algâaalmugvuoigâdvuođâid já olmoošvuoigâdvuotâluávkkámijd, maid sämmiliih láá kuáhtám Suomâst. Mij suogârdep oovtâst vuovijd piäluštiđ já ovdediđ olmoošvuoigâdvuođâi olášume. Äigi: lávurdâh 22.9.2018 tme 9.30-15.30 Saje: Oulu váldukirjerááju, Kaarlenväylä 3, Eennâmkoddenurâldâhviste (3. keerdi) Vuáđusteijee äigitavlu: 9.15-9.30 […]

Sämitige čuákkim 3/2018 tuálloo 24.9.2018 tme 10 rääjist Anarist

Stivrâ lii meridâm onne čuákkimstis, ete Sämitige čuákkim 3/2018 tuálloo maŋeláá ko ovdil lii almottum. Sämitige čuákkim 3/2018 tuálloo 24.9.2018 tme 10 rääjist Anarist. Stivrâ meridij sirdeđ čuákkim tondiet, ko haldâttâs oovdânpyehtimhammiittâs sämitiggelaavâ nubásmitmist, mii puátá  Sämitige čuákkim kieđâvuššâmnáál, ij lah vala lopâlii häämist.

Suomâ škovláid tiätu sämmilijn

Máttááttâs- já kulttuurministeriö lii mieđettâm Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haahân ruttâdem. Haavâ tárguttâs lii toohâđ sämikulttuur uápisin škoovlâin. Sämmiliih láá Euroop union áinoo algâaalmug, mutâ Suomâ škoovlâin sämmilijn máttáátteh uáli uccáá já maŋgii oppâkiirjij tiätu lii kärži já puárásmum. Taan ääigi jo paijeel 70 % säminuorâin- já paarnijn ääsih sämmilij päikkikuávlu ulguubeln, kost sij […]

Anarâšaašij ráđádâllâmkode vuáđudem vuávájui savâstâllâmtilálâšvuođâst

Sämitige jesânáid uárnejui savâstâllâmtilálâšvuotâ anarâšaašij ráđádâllâmkode vuáđđudmist. Ráđádâllâmkode pargon lii ovdediđ anarâšsiärvus ovdedem já väldiđ siärváduv aktiivlubbooht uássin Sämitige tooimâ.   Sämitigge lii asâttâm ohtân tehálumos toimân ive 2018 valmâštâlškyettiđ anarâšaašij ráđádâllâmkode vuáđudem tienuuvt, ete ton čuákánpiejâm já toimâkove liččii meridum raamiráđádâlmij räi. – Tilálâšvuođâst mij savâstâlâim anarâššáid kyeskee äigikyevdilis aašijn já vuáváim ráđádâllâmkode toimâkove […]

Seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist sehe digitaallii mainâstâllâm pargopáájá jiešsuurmij estimân

Sämitige nuorâirääđi uárnee roovvâdmáánu 5. peeivi seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist sehe säminuoráid uáivildum digitaallii mainâstâllâm pargopáájá roovvâdmáánu 5.-7. peeivi oovtâstpargoost eres tuáimeiguin Anarist. Seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist 5.10.2018 Seminaarist suogârdeh, ete maht tähiduvvoo sämipárnáid já -nuoráid torvolâš šoddâmpiirâs, mii lii seksuaallâš hemâdem já -viehâväldi, maid puáhtá porgâđ tom estim […]

Sämitige stivrâ kieđâvušâi ciälkkámušmacâttâs já valmâštâlâi 9 § miäldásijd ráđádâlmijd

Sämitiggelaavâ nubásmittem valmâštâllee pargojuávkku lii kesimáánust 2018 almostittám iävtuttâsis sämitiggelaahân, mon vuáđuld valmâštâllum haldâttâs oovdânpyehtimhammiittâs lii lamaš viijđes ciälkkámušrieggest syeinimáánust 2018. Oovdânpyehtim lii maaŋgâin oosijn kompromis, ijge Sämitigge lah vala adelâm lopâlii uáivilis oovdânpyehtim siskáldâsâst. Oovdânpyehtimhammiittâs lii kieđâvuššum Sämitige stiivrâst já äššitobdeelävdikuudijn já tast tuálih sämitiggelaavâ 9 § miäldásijd ráđádâlmijd riehtiministeriöin. – Algâaalmugvuoigâdvuođâ äššitobdei, sämisiärváduvvâst […]

Sämikuávlu škoovlah finnejeh skeŋkkân sämi- já suomâkielâlijd luuhâmkiirjijd

Sämmilij päikkikuávlu škoovlah finnejeh škovlâive aalgân stuorrâ pakkeet sämi- já suomâkielâlijd luuhâmkiirjijd. Pakkeet tuálá sistees love sierâlágán sämikielâlii kirje já käävci sierâlágán suomâkielâlii kirje. Jyehi pakettist láá ohtsis 50 kirjed, moi ulmen lii nanodiđ eromâšávt 3.- já 4.-luokkalij luuhâmtááiđu já luuhâm astoääigi. Kirjeskeeŋkah kuástid Suomâ kulttuurruttârááju Lukuklaani-haahâ, moin Sämitige škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh taha oovtâstpargo. Sämitigge lii […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál pirâsčällee virgesajasâšvuođâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál pirâsčällee virgesajasâšvuođâ ááigán 24.9.2018 – 7.6.2019. Pirâsčällee pargon lii hoittáđ pirâstipšomân já eennâmkevttimân lohtâseijee aašijd, eromâšávt valmâštâllâđ ruukilaavâ já biodiversiteetsopâmuš olášutmân lohtâseijee tooimâid. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuođâvátámâššân lii pargo vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš ollâškovlâtuđhos, pirâsaašij já haaldâtlij pargoi tubdâm sehe kelijdeijee eŋgâlâskielâ táiđu. Pälkki miärášuvá sämitige […]

Pargopáájá: Sämmilij vádulij ulmui palvâlusah 5.9.2018

Sämittigge já Tiervâsvuotâ- já pyereestvaijeemlájádâs (THL) orniv parjopáájá sämmilij vádulij ulmui palvâlusâin Sajosist 5.9.2018 tme 9-16.   Äigi: Koskokko 5.9.2018 tme 9-16.00 Saje: Sajos, Aanaar (káidusohtâvuotâ máhđulâš). Ulme: Tilálâšvuođâ ulmen lii savâstâllâđ vádulij palvâlusâin sämmilij vádulij ulmui uáinust. Tilálâšvuotâ piäjá joton Tiervâsvuotâ- já pyereestvaijeemlájádâs (THL) Vádulij palvâlusâi kietâkiirján (Vammaispalvelujen käsikirja) puáttee sämmilij vádulij palvâlussáid kyeskee amnâstuv […]

Auktorisistum jurgâleijee tođhos uárnejuvvoo 10.11.2018

Auktorisistum jurgâleijee tođhos uárnejuvvoo lávurduv 10.11.2018 tme 9.00–17.00. Almottâttâm totkosân álgá 1.8. já nohá 31.8.2018 tme 16.15. Almottâttâđ puáhtá taan liiŋkâ peht 1.8. rääjist (suomâkielân): https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/tutkintoon_osallistuminen Totkos jurgâlempargoi vuolgâkielah láá päikkieennâmliih kielah (suomâ, ruotâ já anarâš-, nuorttâlâš-, teikâ orjâlâškielâ) já vieres kielah. Jurgâlempargoi čuosâttâhkielah meriduvvojeh 31.8.2018 räi puáttám almottâtmij vuáđuld. Tođhostilálâšvuođâid puáhtá orniđ Helsigist, Anarist, […]

Pyeri aalmugijkoskâsâš maailm algâaalmugij peivi!

Ovtâstum aalmugij (OA) kulluuttâm algâaalmugij peeivi viettih porgemáánu 9. peeivi. Peivi lii ohtâ säämi liipu liputtempeeivijn, moh láá kyehtnubáloh. Ive 2018 fáddán lii algâaalmugij varrim já jotteem (Indigenous peoples’ migration and movement). Luuvâ lase peeivist: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-maailman-alkuperaiskansojen-paiva Peeivi päikkisijđoh (eŋgâlâškielân): http://www.un.org/en/events/indigenousday/index.shtml

Lahâiävtuttâs uđđâ sämitiggelaahân lii ovdánâm lävdikuudij kietâdâlmân

Lahâiävtuttâs uđđâ sämitiggelaahân lii párásist Sämitige lävdikuudij kietâdâlmist. Ciälkkámušrieggee nuuvâi syeinimáánu loopâst já nuurâi masa 50 ciälkkámuššâd virgeomâháin, seervijn já ovtâskâs ulmuin. Sämitige čuákkim kietâdâl lahâiävtuttâs čuákkimistis 14.9.  Lahâiävtuttâs uđđâ sämitiggelaahân vuolgij celkkim várás kesimáánust já meriäigi ciälkkámuššáid lâi 27.9. Meriääigist ciälkkámušah pottii masa 50 jieškote-uv tooimâst. – Lam tuđâvâš adelum ciälkkámušâi stuorrâ miärán já […]

Saamelaisalueella asuville saamelaisille myönnetään vakiotaksiasiakkuus

Kelassa on tehty päätös, jonka mukaan saamelaisalueella asuville saamelaisille myönnetään vakiotaksiasiakkuus. Päätös perustuu saamen kielilakiin. Saamen kielilain soveltamissäännöksen mukaan Kelan tulee huolehtia, että saamenkielisten kielelliset oikeudet toteutuvat heidän kotiseutualueellaan. Tämä koskee myös palveluntuottajia, jotka antavat asiakkaille palvelua Kelan toimeksiannosta. Kotiseutualueen ulkopuolella vastaavaa palveluvelvoitetta ei ole. Näin saamelaisalueella asuva saamelainen tilaa Kelan korvaaman taksimatkan Asiakas valitsee […]

KOLLEKIELÂ – Tave-eennâmlâš säämi kielâpalhâšume juáhhoo čohčuv 2018

KOLLEKIELÂ – Tave-eennâmlâš säämi kielâpalhâšume juáhhoo káávcád keerdi čohčuv 2018. Palhâšume mieđettuvvoo ovtâskâsulmuid tâi siärváduvváid Taažâst, Ruotâst, Suomâst tâi Ruošâst sämikielâ oovdedmân. Palhâšume jyehimtilálâšvuotâ lii sämmilâšaašijn västideijee ministerij ja sämitigij saavâjođetteijei teivâdem ohtâvuođâst Oslost skammâmáánust. Palhâšume láá vuáđudâm Taažâ, Suomâ ja Ruotâ sämmilâšaašijn västideijee ministereh oovtâst tai enâmij sämitigij saavâjođetteijeiguin. Palhâšume juohhui vuossâmuu keerdi ive […]

Ijâttes Ijjâ-festivaal haalijd karttiđ ulmui tuoivuid – västid koijâdâlmân

Ijâttes Ijjâ-festivaal tiävdá taan čoovčâ 15 ihheed. Taan kunnen mij halijdep kuullâđ, ete mon tehálâš tábáhtume festivaal lii ulmuid já maid sij vyerdih festivaalist puátteevuođâst. Koijâdâllâm iššeed mii oovtâst aalmugáin ovdediđ tábáhtuumeest vala-uv kvaliteetlub olesvuođâ. Koijâdâlmân västidem pištá mottoom miinut. Västidemäigi lii majebaargâ 31.7. räi. Puoh ohtâvuotâtiäđus vuárbumân kuáđđám ulmui kooskâ mij vuárbup pyevtittâspakkeet, mii […]

Sämitige čälleetoimâttâh lii kiddâ 2.7.-3.8.

Sämitige čälleetoimâttâh lii kiddâ 2.7.- 3.8.2018 koskâsâš ääigi. Sämitigge tuáivut pyeri keesi puohháid!

Meriáigásâš proojeektpargee Dihtosis -sämiškovlâkolliistâlmeh haahân

Pargo álgá 1.10.2018 já pištá 15.2.2019 räi. Haavâ ulmen lii toohâđ sämikulttuur uápisin škoovlâin. Haavâst ráhtojeh škovlâkolliistâlmij várás materiaaleh, kolliistâleh škoovlâin sehe tahhoo sämmilij aalmugpeivi uápisin aalmuglâš teemapeivin Suomâ škoovlâin. Proojeektpargee pargon lii koordinistiđ, ete maggaar tiäđu sämmilijn kolgâččij muštâliđ škoovlâin, oovtâstpargoost stivrimjuávhoin, nuorâičällein já Nuorten Akatemiain. Hiäivulâš škovlim, sämikulttuur tubdâm, hárjánem vijđes amnâsij haaldâšmist […]

Meriáigásâš proojeektpargee De! -Sämikielâlii nuorâikulttuur karttim já ovdedem haahân

Pargo álgá 1.9.2018 já pištá 31.8.2019 räi. Proojeektpargee västid haavâ olášutmist já raportistmist. Paargon kulá karttiđ sämikielâlii nuorâikulttuur táárbu já tááláid uárnejeijeid, ovdediđ tooimâ vuáválâžžân sehe finniđ tast pisovâš toimâ. Sämitige nuorâirääđi lii finnim haahân ruttâdem Pohjoisimman Lapin Leader- seervist. Pargo miänástuvvee hoittám iššeed hiäivulâš škovlim, hárjánem proojeektpargoost já raportistmist, šiev tiätutekniik tááiđuh sehe naavcah […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii oovdânpyehtee tooimâ

Oovdânpyehtee váldupargon lii toimâđ sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikode oovdânpyehten já čällen. Pargo álgá 3.9.2018 já nohá 28.6.2019. Siäđusvuáđuslâžžân tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Tooimâ miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš ollâškovlâtuđhos, šiev sämmilii sosiaal- ja tiervâsvuođâsyergi tubdâm. Šiev haaldâtlij pargoi já ekonomiahaldâttuv tubdâm keččih hiättun. Pälkki miärášuvá sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuođâtääsi IV/IV-II […]

Nuorâirááđán ruttâdem škovlâkollimij várás sehe sämikielâlii nuorâikulttuur karttiimân já oovdedmân

Sämitige nuorâirääđi lii finnim ruttâdem kyehti haavâ várás. Máttááttâs- já kulttuurministeriö ruttâdem  Dihtosis- sämmilâš škovlâkollimeh havváin taheh sämikulttuur uápisin škoovlâin. Pohjoisimman Lapin Leader ruttâdem De! -haavâst kärttejeh sämikielâlij astoäigitooimâi táárbu já olášutteid sehe movtijditeh pyevtittiđ sämikielâlii nuorâikulttuur. Haavâi várás pálkkáátteh pargeid já soojijd uuccâm álgá forgâ. – Mun ilodâm, ete mij lep finnim ruttâdem sehe […]

Riehtiministeriö säämi kielâlaavâ 31 § vuáđuld mäksimnáál torjui tievâsmittee uuccâm

Riehtiministeriö lii almottâm uuccâmnáál säämi kielâlaavâ (1086/2003) 31 §:st uáivildum torjuid. Torjui várás lii taan ive kevttimnáál ohtsis 120 000 eurod. Riehtiministeriö lii jo mieđettâm 16.3.2018 nuuhâm uuccâm vuáđuld torjuid 70 000 euro oovdâst. Taan tievâsmittee ucâmist puáhtá mieđettiđ torjuid 50 000 euro oovdâst. Torjuu puáhtá mieđettiđ sämmilij päikkikuávlu kieldáid, servikuddijd já palgâsáid sehe laavâ 18 §:st […]

Sämitiggelaavâtoimâkode hammiittâsiävtuttâs oovdânpuohtui Sämitige jesânáid

Sämitiggelaavâtoimâkode iävtuttâs sämitiggeest adelum laavâ nubásmittem várás oovdânpuohtui Sämitige jesânáid ja pargeid ovdil Sämitige čuákkim aalgâ toollum tiäđáttâstilálâšvuođâst. Iävtuttâs vuolgâttuvvoo onne celkkim várás. Ulmen lii, ete Sämitigge kietâdâl iävtuttâs porgemáánu ääigi.   – Tyehin láá čovgâ ráđádâlmeh já toimâkoddeest lep juksâm maksim. Tääl Sämitigge ferttee miäruštâllâđ oovtâst siärváduváin, lii-uv máhđulâš tuhhiittiđ iävtuttâs, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.    Ciälkkámušâi maŋa láá sämitiggelaavâ 9 § miäldásiih ráđádâlmeh já Sämitigge kieđâvuš ääši. Sämitigge ferttee tuhhiittiđ iävtuttâs, […]

Oulu ollâopâttâh finnejii ruttâdem sämikielâlij amnâsmáttáátteijei škovlimhaavâ várás

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettij Oulu ollâopâttâhân 750 000 euro hahâruttâdem sämikielâlij amnâsmáttáátteijei škovlimhaavâ várás. Hahâoccen lâi Oulu ollâopâttuv Giellagas-instituut já ohtsâšpargokyeimin šoddâdemtiettui tieđâkodde, Säämi máttááttâskuávdáš já Sämitigge. – Hahâruttâdem lii tuođâi ilolâš uuđâs, paahud Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio. Sämikielâlij máttáátteijei vänivuotâ lii lamaš kuhháá mii tiäđust já pargolisto njunošist. Máttáátteijeetile pyeredem mainâšuvvoo meid Sämitige vaaljâpaje […]

Sämitigge ocá toimâtilehuolâtteijee sajasii

Sämitigge ocá TOIMÂTILEHUOLÂTTEIJEE SAJASII meriáigásii olespiäiválii pargokoskâvuotân 30.7.2018 – 31.5.2019. Saijoos toimâtilehuolâtteijee pargoid kuleh vahtâmiäštár pargoh, äššigâspalvâlem, čuákkimij já tábáhtusâi ornimáid kullee pargoh sehe táárbu mield tiilij putesin toollâm. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii pargo vaattâm škovliittâs já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám išedeh kelijdeijee pargohárjánem syergi pargoin, jiešráđálâšvuotâ já njyebžilvuotâ sehe šiev vuáruvaikuttâs- já […]

Säämi Kielâkäldee toimâ juátkoo käržidum häämist taan ive loopâ räi

Sämikielâi normâdempargo jotkâšuvá, veikkâ Säämi Kielâkäldee -jotkâproojekt nuuvâi-uv vyesimáánu loopâst. Säämi Kielâkäldee tooimah láá tassaaš ruttâdum Interreg-proojektruttâdmáin. Sämitigeh láá kavnâm koskâpuddâsâš čuávdus tave-eennâmlâš kielâohtsâšpargo ruttâdmân. Säämi Kielâkäldee tooimah jotkâšuveh ucceeb ekonomâlâš já olmoošlâš resursijguin taan ive loopâ räi. Säämi Kielâkäldee ij pyevti juátkiđ tooimâid siämmáá tääsist ko Interreg-proojekt ääigi. Taat čuáccá eromâšávt mii kielâravvimpalvâlusân. Säämi […]

Lappi eennâmkoddeuđâsmittem – Koijâdâllâm palvâlusâi kevttimist já puátteevuođâ palvâlustáárbuin

Koijâdâllâm ulmen lii nuurrâđ tiäđu Laapi eennâmkode ässein sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusfeerimijn, palvâlustáárbuin já vuorduin eennâmkode palvâlemlopádâs rähtim várás. Tiäđuh kieđâvuššojeh luáttámušlávt já koijâdâlmân västideh nomâtteemmin, vâi västideijee persovnvuotâ ij puáđi uáinusân. Koijâdâlmist láá 10 koččâmuššâd já toos västidem pištá suulân 15 minuttid. Puátusijn mij muštâlep ive 2018 ääigi. Mij kijttep lieggâsávt jo muuneeld tii vástádâsâin. […]

Sämitigge palhâšij viššâlis sämikielâ uáppeid

Sämitigge juovij škoovlâi kiđđâjuuhlijn stipendijd sämikielâ oopâin pyereest miänástum uáppeid. Stipendeh juáhhojii ohtsis kuuđâ uáppei, kiäh lijjii čođâldittám sämikielâ iskos pajeuáppeetutkosijn, neljinubálov uáppei, kiäh pessii vuáđumáttááttâsâst ja käävci uáppei, kiäh valmâštuvvojii Säämi máttááttâskuávdáást.   Sämitige stiipeend ožžuu čuávvoo nuorah:   Pajeuáppeeh: Avveel luvâttâh: Iina Kyrö (anarâškielâ), Janita Känsälä (tavesämikielâ), Sara Keränen (tavesämikielâ) Ounasvaara luvâttâh, Ruávinjargâ: […]

Nuorâirääđi, SSN ja SRK pivdeh säminuorâid sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuotân Anarân 9.6.

Nuorâirääđi, Suomâ Säämi nuorah já staatârääđi kanslia pivdeh säminuorâid sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuotân Anarân lávurduv 9.6. tme 11-14. POVDIITTÂS SAJOS SOLJU AANAAR LÁ 9.6.2018 TIJME 11 – 14 Suomâ haldâttâs lii roovvâdmáánnud 19. peeivi 2017 almottâm, ete tot aalgât sämmilij aašij kyeskee sovâdâttâmproosees valmâštâllâm. Iävtuttâs proosees aalgâtmist lii puáttám Sämitiggeest. Staatârääđi kanslia ja vuoigâdvuotâministeriö ohtsâšpargoost Suomâ Sämitiggijn […]

Sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuođâi äigitavlu

Staatâ haalijd tääl kuullâđ sämmilij uáivilijd, jurduid, tuoivuid já paloid komissio iähtun ávus savâstâllâmtilálâšvuođâin miätá Säämi já stuárráámuin kaavpugijn Suomâst. Tääbbin kaavnah äigitaavlu tilálâšvuođâin, moh láá jo visásmittum. ČEVETJÄVRI ma 8.5. tme 18-21, Nuorttâlâštáálu, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Nuõrttsääʹmkulttuurfonddáin. LISMÁ ma 15.5. tme 15-18, Susanna Näkkäläjärvi táálust, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Lismá kylá ulmuiguin. NJELLIM ko 16.5. tme […]

Mijjân šadda uđđâ Lappi – Kieldârieggee peivimereh sämikuávlust

UĐĐÂ LAPPI –kieldârieggee peivimereh sämikuávlust: Suáđigilist, Anarist, Ucjuuvâst já Iänuduvvâst uárnejuvvoo peeivi ääigi sämikielâlâš tilálâšvuotâ, mast lii meid tulkkâ mieldi. Pääihi alne meid tavesämikielâliih pargeeh. Tun puávtáh savâstâllâđ sämikielâlij palvâlusâi valmâštellein sehe sämikielâlij haahâpargeiguin já koijâdiđ uđâsmitmist. Vu 28.5. Suáđigil Ma 29.5. Aanaar Ko 30.5. Ucjuuhâ Tu 31.5. Iänudâh Keejâ tärkkilub ohjelm: www.lapinmaakunta.fi/uusilappi já kieldâtáálu […]

Sämitiggelaavâtoimâkoodán iävtuttuvvoo jotkâäigi

Riehtiministeriö asâttem sämitiggelaavâtoimâkode toimâpaje nuuvâi cuáŋuimáánu loopâst. Riehtiministeriö lii kuittâg ráđádâlmij maŋa meridâm iävtuttiđ, ete toimâpaje juátkoo porgemáánu 2018 loopâ räi. Meid Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio iävtut siämmáá Sämitige stiivrân. Lasetiäđuh: Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio, 050 3001 780 Riehtiministeriö Johanna Suurpää, 050 5209 320

Jottee nuorâi teivâdemsaje puátá čohčuv sämmilij päikkikuávlun

Mađhâšemautost nuorâi teivâdemsajan muttum Walkers-auto ađai Wauto palvâl sämikuávlu nuorâid čohčâmáánust juovlâmáánu räi 2018. Jottee pargo ulmen lii juksâđ nuorâid, kiäh ääsih vijđáht. Wauto konsept lii oovtkiärdán: moonnâp toho, kost nuorah láá já pyehtip torvolijd rävisulmuid mieldi sii astoááigán. Fáállun láá käähvi, korttâspeelah já rävisulmuuh savâstâllâmskipárin. Táárbu mield nuorâ finnee meid vuáđulub stivrim eellimtilásis. Aseman […]

Sämitiggelaavâ uđâsmittem valmâštâllâm toimâkodde tieđeet čuávuváá keerdi 18.5.

Sämitiggeest adelum laavâ uđâsmittem valmâštâllâm toimâkodde toolâi čuákkim koskoho 9.5. Čuákkimist meridui, ete laavâ uđâsmittem pargoost toimâkodde tieđeet čuávuváá keerdi 18.5. Skammâmáánust 2017 asâttij staatârääđi toimâkode, mon toimân lii valmâštâllâđ sämitiggeest adelum laavâ uđâsmittem. Toimâkode tárguttâs lii, ete pargo valmâštuvá ovdil 30.4.2018 já ete tot luovât  miärádâs staatârááđán iävtuttâssân uđâsmittum sämitiggelaahân. Toimâkodde addel iävtuttâs haldâttâs iävtuttâs […]

Kielâpiervâltooimâ stivrimjuávhu čokkânij já ornijdij

Sämitigge lii povdim čuákán sämmilâš kulttuur- já kielâpiervâltooimâ läjijdeijee kieldâid já seervijd vuossâmuu kielâpiervâltooimâ stivrimjuávhu teivâdmân. Stivrimjuávkku lii tääl ornijdum, já savâstâllâm kielâpiervâltooimâ háástuin, luhostuumijn já äigikyevdilis ovdedemtáárbui pirrâ. Stivrimjuávhu saavâjođetteijen tuáimá Sämitige säämi kielârääđi saavâjođetteijee Neeta Jääskö. Stivrimjuávkku valjij koskâvuođâstis värisaavâjođetteijen Rauni Äärelä-Vihriälä. – Čuákkimist čonâsijm ohtâsâš uulmán ovdediđ sämmilâš kulttuur- já kielâpiervâltooimâ já […]

Kesikumikampanja kondomeh meid kuulmâ sämikielân

Sämitige nuorâirääđi teeman lii taan ive seksuaaltiervâsvuotâääših. Teeman kulen nuorâi kooskâst tubdum Kesikumikampanja kondomeh jurgâluvvojeh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân. Meid kampanjan kullee Rähistâllâmmiäštár -seksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm puáhtá čođâldittiđ sämikielân. Kesikumikampanja maainâst nuoráid kondom kevttim tergâdvuođâst. Kampanja muštoot, ete puohâin kolgâččii leđe siämmááh seksuaalvuoigâdvuođah já vuolgâsajeh kevttiđ estim sehe finniđ tiäđu torvolii estimist. Sämikielâliih Kesikumih láá finniimist nuorâirääđi […]

Meriáigásii proojeektpargee Säämi muusikkuávdážân

Pargo álgá 4.6 já pištá 31.8.2018 räi. Proojeektpargee pargoid kuleh el. säämi muusikkuávdáá išedeijen toimâm sehe Ijâttes ijjâ- algâaalmugij muusikfestivaal išepyevtitteijee pargoh. Pargo miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš škovlim, sämikielâ táiđu sehe kelijdeijee eŋgâlâskielâ táiđu. Proojeektpargee pälkki miärášuvá Suomâ sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuođâtääsi VII/I mield (vuáđupälkki 1 755,62 eurod/mp). Vuáđupäälhi lasseen máksojeh 24 % sämikuávlu lase já […]

Puáđi savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn Vuáčun 23.4.

Sämitige stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ Vuáču škoovlâst vuossaargâ 23.4.2018 tme 18-20. Tilálâšvuođâ tárguttâs lii teivâđ kuávlu sämmilijguin já adeliđ máhđulâšvuođâ savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn. Sämitige toimâvuávám-budjet 2018 mield stiivrâ čuákkimeh uárnejuvvojeh máhđulâšvuođâi mield Ucjuuvâst, Vuáčust, Helsigist, Iänuduv Käresavonist já Anarist. Čuákkimij ohtâvuođâst uárnejuvvoo päikkikoddeest savâstâllâmtilálâšvuotâ, mast stivrâ tiäivá kuávlu sämmilijguin, muštâl uánihávt stivrâpaje tooimâin já […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus tubettem-kišto vuoitij Elle-Máárjá Siltala Avelist já muusikkišto Oarjánieiddat Iänuduvvâst

Säminuorâi taaiđâtábáhtus aalgij – mieldi paijeel 400 uásálisted, 10 muusikjuávkkud já 35 tube-videod

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lii onne 12.4.2018 Anarist. Šlaajah láá muusik sehe tubettem. Ubâ tábáhtus teema lii Nuorâ Kulttuur -teema mield “Jieččân jienâ”. Mikkelist 25.-27.5.2018 uárnejuvvoo Nuorâ Kulttuur tábáhtus SOUNDS, moos Anarist väljejuvvojen säminuorâi ovdâsteijeeh. Tábáhtusân lii almottâttâm mieldi paijeel 400 uásálisted, 10 muusikjuávkkud já 35 tube-videod. Uásálisteeh puátih sämikuávlu lassen ain Tampere rääjist. Tubettem-kišto tuámárin tuáimih tubetteijee Mansikka (Maiju Voutilainen), Aleksi Ahlakorpi […]

Čuávu äigikyevdilijd aašijd Sämitige some-kanavijn

Sämitige virgálijn Facebook– já Twitter-siijđoin tun peesah čuávvuđ Sämitige äigikyevdilijd tábáhtusâid, tooimâ, uáivilijd sehe haavâid. – Sosiaallii media siijđoi tárguttâs lii ovdediđ tiäđufinnim Sämitiggeest. Mij halijdep pyehtiđ Sämitige tooimâ aldeláá sämmilij aargâ, Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio iätá. Meid Sämitige uđđâ nettisiijđoh láá almostittum já sijđoid pyevtittuvvoo ubâ paje uđđâ siskáldâs. – Siijđoh peividuvvojeh ohtânmaanoost vâi […]

Sämitige vaaljâlävdikodde almoot uuccâmnáál VAALJÂLÄVDIKODE ČÄLLEE meriáigásii pargo

Sämitige vaaljâlävdikodde almoot uuccâmnáál VAALJÂLÄVDIKODE ČÄLLEE meriáigásii pargo ááigán 1.6.2018-31.12.2019. Vaaljâlävdikode toimâsaje lii sämikulttuurkuávdáš Sajosist, Anarist. Čällee pargon lii vaaljâlävdikode vuálásâžžân valmâštâllâđ já olášuttiđ vaaljâid sehe toimâđ vaaljâlävdikode oovdânpyehten já čällen čuákkimijn. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii pargo vaattâm škovlim já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám iššeed hiäivulâš ollâškovlâtođhos sehe haaldâtlij pargoi já sämmiláid kyeskee […]

Lah-uv kiddiistum ovdediđ sämikielâlii nuorâipargo? Puáđi Walkers-rijjâtátulâžžân!

Sämitige nuorâirääđi lii finnim Aseman Lapset ry Walkers-tooimâ jottee nuorâipargo auto (Walkers auto, ađai wauto) kiävttusis čohčâmáánust juovlâmáánu räi 2018. Ulmen lii keččâliđ, ete maht jottee nuorâipargo sovâččij sämikuávlun. Auto jotá toi neelji mánuppaje ääigi sämikuávlust  ađai Ucjuv, Aanaar, Iänuduv já Suáđigil Laapi palgâs kuávlust. Walkersij toimâ vuáđuduvá ááigán, maid torvoliih rijjâtátuliih rävisulmuuh adeleh nuoráid. […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál TOIMÂTTÂHČÄLLEE TOOIMÂ

Sämitigge almoot uuccâmnáál TOIMÂTTÂHČÄLLEE TOOIMÂ Pargo álgá sopâmuš mield já pištá 31.12.2018 räi. Toimâttâhčällee pargoid kulá ei. hoittáđ almos toimâttuv iššeen máksujotoluv (Heeros), vyebdimrekigistem sehe eres išedeijee ekonomiahaldâttuv já almos toimâttâhčällee pargoid. Toimâttâhčällee tuáimá táárbu mield haldâttâhčällee sajasâžžân sehe hoittáá eres pargoid, maid haldâttâhhovdâ sunjin sierâ meerrid. Toimâttâhčällee toimâsaje lii Anarist Sajosist. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál MERIÁIGÁSII IÄLÁTTÂSČÄLLEE pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál MERIÁIGÁSII IÄLÁTTÂSČÄLLEE pargo. Čällee pargon lii ei. valmâštâllâđ sämmilij iäláttâssáid já sämikuávlu eennâmkevttimân lohtâseijee aašijd oosijn, moh kuleh suu toimâsuárgán, sehe toimâđ iäláttâs- já vuoigâdvuotâlävdikode oovdânpyehten. Pargo álgá sopâmuš mield já pištá aainâs 31.12.2018 räi. Ruttâdem visásmittem maŋa pargo juátkoo ive 2019. Viggeh finniđ tooimâst fastâ virge ive 2019 ääigi. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâš […]

Sämitige puhelinnummeer lii kiddâ 16.3.2018

Sämitige puhelinnummeer lii kiddâ 16.3.2018.  16.3.2018 stiivrâ já pargovievâ ovdânem- já strategiasavâstâllâm Anarist.  

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii oovdânpyehtee tooimâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál MERIÁIGÁSII OOVDÂNPYEHTEE TOOIMÂ Oovdânpyehtee váldupargon lii toimâđ sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikode oovdânpyehten já čällen. Pargo álgá 2.4.2018 já nohá 28.7.2018. Pargee toimâsaje lii čäällimkode váldutoimâsaajeest sämikulttuurkuávdáš Sajosist, Anarist. Siäđusvuáđuslâžžân tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Tooimâ miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš ollâškovlâtuđhos, šiev sämmilii sosiaal- ja tiervâsvuođâsyergi tubdâm. […]

Ruanda kuvijguin, sanijguin já nuotâiguin

Säämi párnáikulttuurkuávdáš Mánnu finnee njuhčâmáánust kyessin UNICEF Šiev táátu tuálvoo já taaiđâr Eija Ahvo. UNICEF lii OA párnáiservi, mii tuáimá pirrâ maailm tagarij párnái pyerrin, kiäh láá hiäjumus tiileest. UNICEF huolât, ete párnáá vuoigâdvuođah tiervâsvuotân, škovliittâsân já suoijâlmân olášuveh. Musikkár, čaittâleijee Eija Ahvo lii toimâm 31 ihheed Suomâ Unicef Šiev táátu tuálvon. Kieddimäđhistis Ruandast sun […]

Israel Suomâ ambassador kollij Anarist

Israel Suomâ ambassador Dov Segev-Steinberg kollij Sämitiggeest tuorâstuv 8.3.2018. Saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio teeivâi ambassador Sajosist. Lasetiäđuid addel Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Säminuorâi taaiđâtábáhtus cuáŋuimáánust Anarist – tubetteijee Mansikkka tuámárin

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo taan ive 12.4. Anarist. Ive 2018 taaiđâtábáhtus teeman lii ”jieijâs jienâ” já tábáhtus fáádáh láá muusik já tubettem teikkâ YouTubevideoi kuvvim. -Muusik lii meiddei riijkâtääsist fáddán taam ive já ko teeman lii jieijâs jienâ, heivee tubettem meiddei uáli pyereest mijjân, muštâl Säminuorâi taaiđâtábáhtus pyevtitteijee, Aleksi Ahlakorpi. Tubettem-kišto tuámárin lii Mansikkka (Maiju Voutilainen), […]

Savâstâllâmtilálâšvuotâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid 26.2.2018

TIÄĐÁTTÂS  15.2.2018   Savâstâllâmtilálâšvuotâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid 26.2.2018 Sämitige stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid Helsigist hooteel Scandic Simonkenttäst vuossaargâ 26.2.2018 tme 18-20. Sämitige čuákkim 18.12.2017 nanodem toimâvuávám-budjet 2018 mield stiivrâ čuákkimeh uárnejuvvojeh máhđulâšvuođâi mield Ucjuuvâst, Vuáčust, Helsigist, Iänuduv Käresavonist já Anarist. Čuákkimij ohtâvuođâst uárnejuvvoo päikkikoddeest savâstâllâmtilálâšvuotâ, mast stivrâ tiäivá kuávlu sämmilijguin, muštâl uánihávt stivrâpaje […]

Sämmilâš kulttuurmeriruuđâst mieđettum kulttuurtorjuuh ive 2018

Sämitige kulttuurlävdikodde juovij kulttuurlävdikode čuákkimist 29.-30.2018 staatâ ive 2018 budjetist oovdânpuohtum 176 000 € sämikielâ já kulttuur oovdedmân já sämiseervij toimâmân (nk. sämmilâš meriruttâ), mast Ucjuuvâ sämikirkkotuuvij paijeentolâmân 10 340 evrod. Sämitige kulttuurlävdikodde juovij máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem staatâtorjuu ihán 2018 ohtsis 15 000 evrod tave-eennâmlij sämiseervij tuárjum várás. Kove: Anja Vest I_S_OKM

Sämitiätu máttááttâsân – uđđâ oktavuohta.com lii lekkum!

Uđâsmittum oktavuohta.com  -viermilostâ lii lekkum. Siijđoh fäälih sämitiäđu máttááttâsân já iärásáid, kiäh láá perustum já tot lii toimâttum Sämitige já Máttááttâshaldâttuv oovtâstpargon. Siijđoh aneh sistees tiäđuid sämmilij aalmuglijn symbolijn, sämikulttuur uásisuorgijn, sämisiärváduvâst já tábáhtusâin teevstâi, kuuvij já videoi peht. Uđđâ oktavuohta.com -siijđoh láá tuáistáážân suomâkielân. Sämikielâlijd siijđoid toimâtteh kiiđâ mield já siijđoh tievâsmittojeh ubâ paje. […]

Máttááttâs- já kulttuurministeriö sehe Máttááttâshaldâttâs puávdejeh servâđ sämmilij aalmugpeeivi juhlomân!

Máttááttâs- já kulttuurministeriö sehe Máttááttâshaldâttâs puávdejeh servâđ sämmilij aalmugpeeivi juhlomân! -Sämmilij aalmugpeivi addel šiev máhđulâšvuođâ uápásmuđ sämmiláid Euroop áinoo algâaalmugin sehe sämmilij kulttuurtradition, paahud Máttááttâshaldâttâs válduhovdâ Olli-Pekka Heinonen. Máttááttâshaldâttâs 4.2.2018 Máttááttâs- já kulttuurministeriö sehe Máttááttâshaldâttâs puávdejeh servâđ sämmilij aalmugpeeivi juhlomân! Sämmilij aalmugpeivi lii 6. peivi kuovâmáánu. Tot lii tuáistáážân vala nuorâ juhlepeivi, peivi merkkui syemmilâš […]

Tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomisso vuáđudem kieđâvuššoo seminaarist lávurduv

Tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomisso vuáđudem iävtuh kieđâvuššojeh seminaarist Aanaar Sajosist lávurduv 10.2. Tilálâšvuođâst kuullâp vuáttámušâid västideijee komissioi tooimâst eres soojijn maailmist. Seminaar lii ávus puohháid. Ávus seminaar tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissioi aalmugijkoskâsijn vuáttámušâin: proosees iävtuh Suomâ staatâ já sämmilij koskâvuođâin Äigi: kuovâmáánu 10. peeivi 2018 Saje: Sajos, Aanaar, njuolgâ vuolgâttâs: http://www.sogku.fi/live/ Jođetteijeeh: Tiina Sanila-Aikio já Antti Pentikäinen […]

Lah-uv perustum kesipargoin Sämitiggeest škovlim- já oppâmateriaaltoimâttuvâst?

Sämitigge pálkkáát keessiv 2018 seesoongpargeid aanaar-, nuortâ- já orjâlâškielâ materiaalpargoid. Jis jieh lah ovdil porgâm kesipargen Sämitiggeest, puávtáh uuccâđ kesipargo meiddei hárjuttelleen. Hárjuttellee pargo iähtun lii tot, et uážžu jieijâs oppâlájádâsâst hárjuttâllâmtorjuu. Jis lah perustum porgâđ kesipargoin Sämitiggeest, te vuolgât riijjâ uuccâm 15.2.2018 räi čujottâssân info@samediggi.fi. Lasetiäđuh: hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi . Uuccâm puáhtá vuolgâttiđ meiddei poostâ mield […]

Tubetteijee Mansikkka puátá škovliđ säminuorâid

Tubetteijee Mansikkka puátá Anarân škovliđ säminuorâid já uásálist meid Säminuorâi taaiđâtábáhtusân, mii uárnejuvvoo cuáŋuimáánu 12. peeivi Vuáčust. Taaiđâtábáhtus tubettemteeman lohtâseijee škovlim uárnejuvvoo tuorâstuv 15. 2. tme 13.00 – 14.00 Saijoos auditoriost. Tilálâšvuotâ lii ávus puohháid, kiäh láá perustum. Mansikkka muštâl suu syergist já movtijdit nuorâid eelliđ ruokkâdávt já ávusmieláin. Oovdânpyehtim maŋa sun västid kuldâleijei koččâmuššáid. […]

Säminuorâi taaidâtábáhtus 2018 šlaajah láá muusik já “tubettem”

Säminuorâi taiđâtábáhtus lii Anarist 12.4.2018 já šlaajah láá muusik sehe tubettem. Ubâ tábáhtus teema lii Nuorâ Kulttuur -teema mield “Jieččân jienâ”. Mikkelist 25.-27.5.2018 uárnejuvvoo Nuorâ Kulttuur tábáhtus SOUNDS, moos Anarist väljejuvvojeh säminuorâi ovdâsteijeeh. Tubettem olášutmân uásálist meid SMK Virtualškoovlâ Arktisâš pedagogik -haahâ. Tot uárnee ääšist ohtâsii káidusškovlim máttáátteijei já uáppei. Škovliimist lii fáárust tobdos tubetteijee, […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál oppâmateriaalvuávájeijee toimâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál oppâmateriaalvuávájeijee meriáigásâš toimâ. Oppâmateriaalvuávájeijee pargoid kuleh ei. oppâmateriaalprojektij jođettem-, valmâštâllâm- já toimâttempargoh, uásálistem ihásii budjet já oppâmateriaalprojektij valmâštâlmân já olášutmân. Sämitigge almoot uuccâmnáál OPPÂMATERIAALVUÁVÁJEIJEE MERIÁIGÁSŠ TOIM Pargo álgá 1.3.2018 teikâ sopâmuš mield já pištá 31.12.2018 räi. Oppâmateriaalvuávájeijee pargosaje lii Sajosist, Anarist. Oppâmateriaalvuávájeijee pargoid kuleh ei. oppâmateriaalprojektij jođettem-, valmâštâllâm- já toimâttempargoh, uásálistem ihásii budjet […]

Sämitige puhelinnummeer lii kiddâ 27.-29.12.2017.

Sämitige puhelinnummeer lii kiddâ 27.-29.12.2017. Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 27.-29.12.2017. Sámedikki telefonguovddáš lea gitta 27.-29.12.2017. Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 27.-29.12.2017.

Sämitigge tuáivut luho 100-ihásii Suomân

Sämitigge tuáivut luho 100-ihásii Suomân. Pyeri jiečânâsvuođâpeivi! Saamelaiskäräjät onnittelee 100-vuotiasta Suomea. Hyvää itsenäisyyspäivää! Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma. Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv! Sámediggi sávvá lihku 100-jahkásaš Supmii. Buori iehčanasvuođabeaivvi!

Sämitiggelaavâ uđâsmittem vuálgá joton

Riehtiministeriö lii asâttâm toimâkode, mon toimân lii valmâštâllâđ sämitiggeest adelum laavâ uđâsmittem. Toimâkode pargo vuáđuduvá vuáđuvuoigâdvuođáid, eres vuáđulaavâ asâttem kenigâsvuođáid já Suomâ aalmugijkoskâsáid olmoošvuoigâdvuotâkenigâsvuođáid sehe OA algâaalmugij vuoigâdvuođâi julgáštâsân. Toimâkode saavâjođetteijen tuáimá alemuu haldâttâhrievti presidenttin iivij 1993–2012 toimâm riehtitiettuu tuáhtár Pekka Hallberg. Lasseen asâttuvvoo parlamentaarlâš čuávvumjuávkku tuárjuđ laavâ nubástusâi valmâštâllâm. Čuávvumjuávhu toimân lii sirdeđ ovdâskodejuávhoid tiäđu […]

Iävtut jeessân sämitige nuorâirááđán 2018-2019

Sämitige ohtâvuođâst tuáimá nuorâirääđi. Rääđi váldupargon lii ovdediđ säminuorâi kielâlâš já kulttuurlâš vuoi-gâdvuođâid sehe nanodiđ säminuorâi identiteet nuorâipargo pehti. Lasseen rääđi šadda valmâštâllâđ taid sämitige iävtuttâsâid, alguid, ciälkkámušâid já eres peleväldimijd, moh kyeskih säminuorâid.Rááđán väljejuvvojeh vittâ eidusâš jeessân sehe sijjân juáhážân persovnliih värijesâneh. Jesâneh kalgeh leđe 18–28-ihásiih aktiivliih säminuorah. Lasseen väljejuvvojeh vittâ pissoo äššitobdee. Äššitobdeejesâneh […]

Sämitige ovdâsteijeeh sämitiggelaavâ nubásmittem valmâštellee toimâkoddeest já parlamentaarlii čuávvumjuávhust

Sämitige stivrâ nomâttij ovdâsteijeid sämitiggelaavâ nubásmittem valmâštellee toimâkoodán sehe parlamentaarlâš čuávvumjuávkun čuákkimistis 9.10.2017. Stivrâ nomâttij sämitiggelaavâ nubásmittem valmâštellee toimâkoodán Tiina Sanila-Aikio (väriovdâsteijee Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuso (väriovdâsteijee Pentti Pieski) já Kalle Varis (väriovdâsteijee Pekka Sammallahti) sehe äššitobdee-oovdânpyehten Oula Antti Labba. Stivrâ nomâttiđ parlamentaarlâš čuávvumjuávkun äššitobdeejesânin Pentti Pieski já värijesânin Heikki Palto. Riehtiministeriö já Sämitigge ráđádâllii […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál kulttuurtorjuid 2018

Sämitigge almoot uuccâmnáál torjuid, moh mieđettuvvojeh sämikielâlâš kulttuur oovdedmân já sämiseervij toimâmân ihán 2018 čujottum meriruuđâst (Opetus- ja kulttuuriministeriö säämi kulttuurmeriruttâ). Toorjâucâmušâid kalga čujottiđ Sämitiigán majemustáá 31. roovvâdmáánu 2017 tme 16.15 räi čujottâssáin: Sämitigge, Sajos, 99870 Aanaar. Toorjâucâmušâid puáhtá toimâttiđ persovnlávt tâi äššialmaa pehti, teikkâ taid puáhtá vuolgâttiđ poostâst, äššialmaa mield tâi šleđgâpoostâ pehti. Uuccâmluámáttuvâid […]

Sämmilij ärbivuáválij iäláttâsâi tááláš tile Suomâst – Biodiversiteetsopâmuš čuávvumindikaattorij tuávváštiäđuh -raapoort lii valmâš

Sämitige olášuttem haavâ ulmen lâi selvâttiđ sämmilij ärbivuáválij iäláttâsâi tile já ovdánem. Haavâ ääigi halijdii finniđ tiäđu ärbivuáválij sämi-iäláttâsâi hárjutteijei meereest Suomâst sehe tiäđu sämikuávlust ässee sämmilij iäláttâsráhtusist. Haahâ tuárju Suomâ aalmugijkoskâsij kenigâsvuođâi olášuttem biodiversiteetsopâmuš uásild já lasseet tááláá tiäđu sämikulttuur já sämi-iäláttâsâi tiileest Suomâst. Haavâ puátusijd puáhtá anneeđ ävkkin ko ovdeduvvojeh sämi-iäláttâssáid kyeskee lahâasâttem […]

Okko ääigi almottiđ uásálisteid já tanssâjuávhuid taaiđâtábáhtusân!

Okko ääigi almottiđ uásálisteid já tanssâjuávhuid taaiđâtábáhtusân! Säminuorâi taaiđâtábáhtusân uásálisteid, tanssâjuávhuid já eres uásálisteid, kalga almottiđ majemustáá vástuppeeivi 7.4. Almottâsah váldojeh vuástá tuše Webropol-nettipalvâlem peht. Webropolin peesah täst. Tyejikišto tyejeh kalgeh leđe toimâttum ovdil pessijáid Tyejikišto tuojijd kalga toimâttiđ 13.4. räi sämikulttuurkuávdáš Sajosân Anarân teikkâ Hetta škovlâkuávdážân. Tuojijd váldá vuástá Sajosist Xia Torikka já Hetta […]

Sämikielâi uáppeemereh lasanii moonnâm ive

Sämikielâi uáppeemereh lasanii moonnâm luuhâmive 2015-2016 ohtsis 55 uáppee verd. Anarâškielâst uáppeemeeri lasanij 11, nuorttâlâškielâst 7 já orjâlâškielâst 39. Sämmilij päikkikuávlu kieldâin uáppeemeeri lasanij ohtsis 34 já päikkikuávlu ulguubeln 21. Uáppeemeeri lasanij vuáđumáttááttâsâst ohtsis 65 uáppee verd. Luvâttuvâst sämikielâi uáppeemeeri kiäppánij luvvijn. Sämikielâlâš máttááttâs finnejii sämmilij päikkikuávlust ohtsis 199 vuáđumáttááttâs uápped, sist 170 orjâlâškielân já […]

Sämitige čälleetoimâttâh lii toppum 4.-29.7.2016

Sämitige čälleetoimâttâh lii toppum 4.-29.7.2016 koskâsâš ääigi. Haldâttâhhoovdâ kesiluámu sajasâžžân: 4.-8.7.2015 tuáimá Anni-Helena Ruotsala, puh. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725 11.-29.7.2016 vs. lahâalmaičällee Kalle Varis, puh. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40. 1.-8.8.2016 škovlimčällee Ulla Aikio-Puoskari, puh. 010 839 3112 gsm. 040 767 3101