Työryhmäedustus

Päivitetty 22.6.2020

Elinkeino

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Paliskuntain yhdistyksen hallitus1.1.2018-31.12.2020Asko Länsman
Paliskuntain yhdistyksen hallitus1.1.2021-31.12.2023Asko LänsmanMagreta Sara
Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukuntaHeikki Paltto
Resurssimobilisaatio ja luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset kansalliset tuet-asiantuntijaverkosto Anni-Helena Ruotsala
Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta2020-2022Heikki Paltto (pj)Sarita Kämäräinen
Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston hallitus1.6.2017-31.5.2021Jouni AikioKirsti Kustula
Tenojoen kalastussopimuksen paikallinen seurantaryhmä2017-2021Nilla TapiolaMaritta Lukkari
Poro- ja luontaiselinkeinojen tutkimuksen neuvottelukunta1.3.2018-15.3.2021Saara TervaniemiAnne Nuorgam
Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmä2019-2020Tiina-Lovisa Solbär
FAO-toimikunta2018-2020Anne Nuorgam
Saamelainen parlamentaarinen neuvosto, petopolitiikka -työryhmäMagreta SaraLeo Aikio
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen rajaesteiden selvittämistyöryhmäUlla-Maarit MaggaMagreta Sara
Kaivoslain uudistamisen työryhmäTiina Sanila-AikioSarita Kämäräinen
CLIMINI -hankkeen ohjausryhmä2020-2022Leo Aikio
Lapin maakunnan yhteistyöryhmä MYRAnni KoivistoTuomas Aslak Juuso

Koulutus

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Oulun yliopisto, Ketterä korkeakoulu -hanke, ohjausryhmä2019-2021Ulla Aikio-PuoskariÁnne-Kirste Aikio
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunta2017-2020Tuomas Aslak Juuso, Maarit Pajuranta, Veikko Feodoroff, Marjaana Aikio, Kati Eriksen, Osmo SeurujärviNils Samuli Näkkälä, Inga-Briitta Magga, Henna Lehtola, Keijo Pirttijärvi, Niila Laiti, Erja Morottaja
Arktista pedagogiikkaa II -hankkeen ohjausryhmä (Saamelaisalueen koulutuskeskus)1.1.2019-31.12.2020Arla Magga Anni-Sofia Niittyvuopio
Lapin yliopiston Digital Access to the Sámi Heritages Archives -hankkeen ohjausryhmä1.7.2018-31.12.2020Riitta Orti-Berg
Jatkuvan oppimisen seurantaryhmä, esitys1.9.2019-31.12.2020Iiris MäenpääOuti Länsman
Saamen opetuksen kehittämisryhmä (edustaja) 17.12.2019-31.12.2020 Ulla Aikio-Puoskari Ánne-Kirste Aikio
Saamen opetuksen kehittämisryhmä (asiantuntijasihteerit)17.12.2019-31.12.2020 Arla Magga, Petra Kuuva asiantuntijasihteerit

Kulttuuri

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Kirjastoapurahalautakunta, esitys2018-2020Neeta Jääskö, Juho KevaAslak Holmberg, Riitta Orti-Berg
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston työryhmä; Rajat ylittävä kouluyhteistyö saamelaisalueilla/ Rájáid rastildeaddji skuvlaovttasbargu SámisEila Tapiola, Ulla Aikio-Puoskari
Oikeus oppia -varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansallinen foorumi, ehdotus1.4.2020-31.12.2022Anni Koivisto
Kolttakulttuurisäätiön hallitus2017-2020Neeta Jääskö
Kaapin Jounin tilan johtokuntaPirita Näkkäläjärvi
Lapin alueellinen liikuntaneuvosto 2020-20232020-2023Aslak PalttoSaara Ketola
Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmä2018-2020Petra Magga-VarsAslak Holmberg
Saamelaisten kansallisia tunnuksia hallinoiva lautakunta (SPN:n alainen)Pirita Näkkäläjärvi
Elokuva-alan tasa-arvofoorumiTarja Porsanger
Yhteinen lautakunta liittyen Walt Disneyn Animation Studion matkastipendiinTarja Porsanger
Juoiggastit -hankkeen ohjausryhmä2020-2021Elli-Marja Hetta
Muittut, Muittulusat-the story of the Sámi by the Sámi -hankkeen ohjausryhmä1.1.2020-30.9.2022Pirita NäkkäläjärviMaria Sofia Aikio

Muut

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Interreg Sapmi ohjelman hallintokomitea2014-2020Heikki Paltto, Nilla Tapiola, Magreta SaraAnna Näkkäläjärvi-Länsman, Ulla-Maarit Magga, Veikko Feodoroff
Interreg 2021-2027 työryhmä SPN2021-2027Veikko FeodoroffInka-Saara Arttijeff
Kirkolliskokous1.5.2020-20.4.2024Aslak Pekkala1.vara: Ulla-Maarit Magga 2.vara: Máret-Ingá Länsman
Eettisten ohjeiden toimeenpanoa valvova elin, hallituksen edustaja2020-2023Magreta Sara
Eettisten ohjeiden toimeenpanoa valvova elin, Saamelaiskäräjien edustaja2020-2023Asko Länsman
Saamelaiskäräjien viestintäryhmäAnni Koivisto, Tuomas Aslak Juuso, asiantuntijajäsen Pirita Näkkäläjärvi

Nuoriso

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu (LaNuTi) pääkäyttäjät2020 loppuuNuorisosihteeri
Saamelainen parlamentaarinen neuvosto, nuorisoneuvostoAnni-Sofia NiittyvuopioReetta Tornensis

Oikeudet

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Barents-taustaryhmä (UM)JatkuvaTuomas Aslak Juuso
Ihmisoikeusvaltuuskunta1.4.2016-31.3.2020Tiina Sanila-AikioTuomas Aslak Juuso
Lapin liiton hallitus2020-Anni KoivistoTuomas Aslak Juuso
Metsähallituksen Lapin alueellinen neuvottelukuntaNilla TapiolaHeikki Paltto
Metsäneuvosto1.7.2019-30.6.2023Tiina Sanila-AikioSarita Kämäräinen
Yhdenvertaisuus etusijalle 7-hankkeen ohjausryhmäUlla-Maarit MaggaNihkolas Valkeapää
Saamelainen parlamentaarinen neuvosto 2020-2023
Saamelainen parlamentaarinen neuvosto / käräjien poliittinen johto2020-2023
Saamelainen parlamentaarinen neuvosto / käräjien hallituksen edustaja2020-2023Anni Koivisto,lisäksi Tuomas Aslak JuusoJuha-Petteri Alakorva lisäksi Leo Aikio
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus / käräjien poliittinen johto2020-2023Anni KoivistoLeo Aikio, sekä Anni Koiviston että Tuomas Aslak Juuson varajäsen
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus / SPN:n jäseniä edustava jäsen2020-2023
Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä2016-2020Nilla TapiolaAsko Länsman
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin2020-2024hallintopäällikkölakimiessihteeri
Saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset neuvottelukunnat, Inari2016-Heikki Paltto (pj)Kirsti Kustula
Saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset neuvottelukunnat, Utsjoki2016-Anne Nuorgam (pj), Aslak HolmbergInga Länsman, Nilla Tapiola
Saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaiset neuvottelukunnat, Enontekiö2016-Ulla-Maarit Magga (pj), Tuomas PalojärviJuha Magga, Berit Siilasjoki
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sidosryhmäfoorumi2021 loppuunTuomas Aslak JuusoAnne Nuorgam
Yhdistää saamelaiskäräjävaalit -hankeAntti Aikio
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta valmistelevan hankkeen ohjausryhmä1.1.2020-30.9.2021Tiina Sanila-Aikio
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta valmistelevan hankkeen projekti 11.1.2020-30.9.2021ympäristösihteeri
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta valmistelevan hankkeen projekti 21.1.2020-30.9.2021Leo AikioAnne Nuorgam
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta valmistelevan hankkeen projekti 31.1.2020-30.9.2021Tuomas Aslak Juuso
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, esitysAnni Koivisto
Kestävän kehityksen toimikunta2020-2023Tuomas Aslak JuusoAnni Koivisto
Tenon kalastussäännön uusimista koskevat neuvottelutAnne NuorgamAsko Länsman

Saamen kieli

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Gollegiella arviointikomitea2016-2020Neeta Jääskö
Poliisin ja etnisten yhteisöjen yhteistyöfoorumiPirita NäkkäläjärviAnne Kirste Aikio
Giellagáldu, pohjoissaamen kielijaosto2020-2023Sierge Rasmus, Marjaana AikioEllen Pautamo, Raila Pirinen
Giellagáldu, inarinsaamen kielijaosto2020-2023Petra Kuuva, Petter Morottaja, Marja-Liisa OlthuisNeeta Jääskö, Martta Alajärvi, Tanja Kyrö
Giellagáldu, koltansaamen kielijaosto2020-2023Tiina Sanila-Aikio, Erkki Lumisalmi, Anna-Katariina FeodoroffTauno Ljetoff, Raija Lehtola, Hilkka Fofonoff, Natalia Vaskova (varajäsen Zoja Nosova)
Saamen kielen tulkkaus -hankkeen ohjausryhmä1.1.2020-31.6.2021Anne Kirste Aikio

Sosiaali ja terveys

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Lapin maakunnallinen hyvinvoinnin seurantaryhmä2017-2021Niila RahkoAnne Länsman-Magga
Sairaanhoitajaksi Kampusalueella-hankkeen ohjausryhmäPia Ruotsala
Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin2020-2023Karen-Anni Hetta (pj), Aslak Pekkala (vpj), Anne Mäkinen
Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus -hankePia Ruotsala-Kangasniemisote-lautakunnan puheenjohtaja
Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon neuvottelukuntaUlla-Maarit MaggaAnne Länsman-Magga
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta1.9.2019-30.8.2023Janne HirvasvuopioJoanna Tervonen
Perusterveydenhuollon ohjausryhmä PTH/LSHPAnne Länsman-MaggaLydia Heikkilä
Sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen -laadun tae koulutus ja työelämässä hankkeen ohjausryhmä1.9.2019-31.3.2022Lydia HeikkiläPia Ruotsala-Kangasniemi
Vammaisten henkilöiden osallisuuden tuvaaminen vammaispalveluissa -työryhmä
Kansallisen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkostoHeidi Eriksen
Saamelaisen terveystutkimuksen asiantuntijakomitea, Norjan saamelaiskäräjätHeidi EriksenLydia Heikkilä
Monialaista- ja tieteistä osaamista sote-alan ammattilaisille (MoniSoTe)-hankkeen ohjausryhmä1.1.2020-31.12.2021Karen-Anni HettaUlla-Maarit Magga
Rasismin ja syrjinnän torjunnan sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjalman valmistelu- ja koordinointi -työryhmä15.2.2020-31.12.2023Anni KoivistoVeikko Feodoroff
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen pandemiaan varautumisen työryhmäAnne Länsman-MaggaInka-Saara Arttijeff

Ympäristö

ToimikausiEdustaja/ edustajatVarajäsen/ varajäsenet
Biodiversiteettisopimuksen artikla 8j:n kansallinen asiantuntijaryhmäPirita Näkkäläjärvi, Anne Nuorgam, Tuomas Aslak JuusoKaren-Anni Hetta, Leo Aikio, Veikko Feodoroff. Asiantuntijajäsenet: Nilla Tapiola, Jouni I Jaakkola, Klemetti Näkkäläjärvi, Juha Feodoroff
Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallinen työryhmä6.2.2014-31.12.2020 Ympäristösihteeri
Nascon tarkkailijajäsenAnne NuorgamAnni Koivisto
Vätsärin erämaa-alueen hoito-ja käyttösuunnitelman AkWé:kon ryhmäTiina Sanila-Aikio ja Osmo Seurujärvi, Veikko Feodoroff (pj), Jarmo Pyykkö (siht)
Saamelaisten ekologinen perinnetieto saamelaisten kotiseutualueella-hankkeen ohjausryhmäAnni-Helena Ruotsala
Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta1.9.2019-1.9.2022Jouko HettaPetra Magga-Vars
Akwe:Kon ryhmä Muddusjärven paliskunnan alueelleLeo Aikio, Jouni Aikio, Oula Angeli, Pauliina Feodoroff, Janne Saijets, Armi Seurujärvi, Saara Tervaniemi. Sihteeriksi esitetty Esko Aikio
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallinen strategia- ja toimintaohjelman toteutusta ja seurantavaa edistävä työryhmä2017-2021Pirita NäkkäläjärviKaren-Anni Hetta
Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmäLeo AikioVeikko Feodoroff
Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä Heikki PalttoPetra Magga-Vars
Mallan luontoarvotyöryhmäTuomas Aslak Juuso
Inarijärven seurantaryhmä2018-2022Leo AikioKirsti Kustula
Tutkimuseettisten ohjeiden laadinta -työryhmäAnni-Helena Ruotsala
Helsingin yliopiston ja Enontekiön yhteistyöryhmä-31.12.2020Tuomas Aslak Juuso
Utsjoen maisemat näkyväksi -hankkeen ohjausryhmäYmpäristösihteeri
Lapin metsäneuvosto15.5.2019-14.5.2023elinkeinosihteeripuheenjohtaja
PEFC-standardityöryhmäelinkeinosihteeripuheenjohtaja
Inarijärven aarteet -hankkeen ohjausryhmä1.11.2019-31.12.2020Kirsi SuomiSarita Kämäräinen
Arktinen neuvottelukunta3.2.2020-31.10.2023Tuomas Aslak JuusoPirita Näkkäläjärvi
Metsäohjelmatyön työryhmä WoodTiina Sanila-Aikio
Metsäohjelmatyön työryhmä Non-WoodSarita Kämäräinen
Metsäohjelmatyön työryhmä EnvironmentTiina Lovisa Solbär
Porojen talviruokintatapojen vaikutus suoliston mikrobiomiin sekä vaadinten ja vasojen terveyteen -hankkeen ohjausryhmä1.10.2019-30.10.2022Kirsti Kustula
Helmi-elinympäristöohjelman ohjausryhmä14.1.2020-31.3.2021Pirita NäkkäläjärviKaren-Anni Hetta
Helmi-elinympäristöohjelman työryhmä14.1.2020-31.3.2021ympäristösihteeriLeo Aikio
Arktista yhteistyötä uusia ilmastokestäviä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja ruokaturvan vahvistamiseksi -hankkeen ohjausryhmä14.11.2019-31.12.2020ympäristösihteerielinkeinosihteeri
Suomen kestävän kehityksen toimikunta2020-2023Saamelaiskäräjien puheenjohtajaSaamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän jäsen2020-2023Tuomas Aslak Juuso
Metsäkeskuksen suunnitelmien ja ohjelmien vaikutustenarviointityöryhmä SOVASarita KämäräinenLeo Aikio
IPBES-työryhmä2020-2023Jan SaijetsAnne Nuorgam
Malminetsintäopasta valmisteleva työryhmäAnne Nuorgam, ehdoin
FSC kontrolloidun puun hankintaa koskeva asiantuntijaryhmä2020-2023Leo AikioJan Saijets