Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv

c7_kuva2_logo_2012_pieni

Logo: Tanja Sanila

Sääʹmteʹǧǧ reäšš piirieeʹjji õhttsažtuâjast sääʹmvuuʹd kooʹddi da pääiklaž sääʹmorganisaatiaivuiʹm sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv (sámenuoraid dáiddadáhpáhus).

Čeäʹppvuõđpeiʹvv riâžžât vuâreeʹjji jeeʹres kooʹddin da tõõzz kååččât puk sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʹtõõzzâst åårrai päärnaid da nuõrid. Vuässõõttmõš škoouli åålǥbeäʹlnn lij še vuäittmõõžž mieʹlddsaž.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv liâ kaggâm mäŋggsid ođđ čieʹppid da vuässõõttmõš tõõzz lij leämmaž pâi mieʹrr mieʹldd šiõǥǥ. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur –poʹdde vuʹvddkooʹddi čeäʹppvuõđpeeiʹvi veʹrddeemnallšem tobddõõttmõʹššân (musiikk, teaʹtter leʹbe pleässjumuš). Sääʹmčeäʹppvuõđpeeiʹvi šlaai liâ leämmaž pâi siõmmna jeeʹresnallšem väʹlddkååddlâž šlaajin.

Riâžžji miõlâst lij leämmaž vääžnai tueʹrjjeed tõn staarjõõttâmtuåimmjumuužž, mii sääʹmnuõrid lij tobddâmnallšemda mõõnn jäänmõsân staarjõõđât. Tõʹnt juõiʹkk da laaul liâ leämmaž šlaajjân tääuʹjab ku jeeʹrab. Musiikkčuäjtõõzz liâ leämmaž še siâssum da tõõi valmštumuš lij šõddääm uʹcc, čårrsiidi škooulin veäʹlkõsnallšem staarjõõttâmtuåimmjumuužž. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva jeät leäkku haaluum čõõnnâd nuõrid tåʹlǩ äʹrbbvuõđi kâʹddmõʹšše, leša še jeeʹres čeäppõsšlaai liâ vaajtõõll’lânji mieʹldd.

Raporta jagi 2017 dáhpáhusas
Raportti 2016 – Raporta jagi 2016 dáhpáhusas Anáris

Raportti vuoden 2015 taidetapahtumasta Utsjoella
Raporta Soađegilis 2014 – Raportti Sodankylän tapahtumasta 2014
Raporta Heahtás 2013 – Raportti Hetan tapahtumasta 2013
Raporta Sajosis 2012 – Raportti Sajoksen tapahtumasta 2012
Raporta Ohcejogas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2011
Raporta Roavvenjárggas / Raportti Roin tapahtumasta 2010
Sää´mnuõri čeäppvuõđpei´vv 2010: Ǩiõčč snimldõõǥǥid tä´st.
Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2009
Raporta Heahtá dáhpáhusas / Raportti Hetan tapahtumasta 2008
Raporta Ohcejoga dáhpáhusas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2007
Raporta Anára dáhpáhusas / Raportti Inarin tapahtumasta 2006
Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2005