Tuâjjpääiʹǩ ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧest

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsa koontârpiisar takai konttra

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sörgg da peštt 30.12.2022 räjja. Koontârpiisar tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd tällõs- da takaivaaldâšm vieʹǩǩteei tuâj mâta vuäʹsttem- da kaaupšemlaasktummuš, diariâʹsttem, mäʹtǩǩriâššmõõžži håiddmõš. Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij […]