Sääʹmǩiõllsaž soti-kääzzkõõzz

Kela

Videoteʹlfonsaakk-kääzzkõs / äʹššneǩ-kääzzkõs tâʹvvsäämas
http://www.kela.fi/davvisamegiella

Čiõʹlǧǧõs-seidd aanarsäämas
http://www.kela.fi/anarasgiella

Videoteʹlfonsaakk-kääzzkõs / äʹššneǩ-kääzzkõs nuõrttsäämas
http://www.kela.fi/nuorttsaamas

Ouddõsooccâmlomaakk/iʹlmmtõõzz tâʹvvsäämas

Karasjooǥǥâst taʹrjjuum kääzzkõõzz

SámiSoster

SámiPoske, Poske Sääʹmjuâǥǥtõs

Miõltiõrvâsvuõttpõrtt

Jeänõõǥǥ kåʹdd

Aanar kåʹdd

Suäʹđjel kåʹdd

Uccjooǥǥ kåʹdd

Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei

Dommkääzzkõs Veäʹǩǩteei-Aslak:
Infoseidd
Kääzzkõsvuäʹppes

Raavuum kääzzkõsjälstummuš:
Infoseidd da kääzzkõsbrosyyr
Piârtuâj infoseidd

Päärnaiaaʹššiväʹlddneǩ

Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ

Õõutverddsažvuõđâst da čårstummšest (jm. soti-kääzzkõõzzin)
https://www.syrjinta.fi/web/SE
https://www.syrjinta.fi/web/other/smn
https://www.syrjinta.fi/web/other/sms