Kulttuur

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi Venetsia arkkitehtuurbiennaal ääʹveempeeiʹvid

Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi Venetsia arkkitehtuurbiennaal…

Kulttuurciisti jueʹǩǩempoodd 25.3. Hettast da 31.3. Aanrest

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji eeʹjj 2023…

Kulttuurluʹvddkåʹdd juõʹjji eeʹjj 2023 kulttuurveäʹǩǩtieʹǧǧid

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd…

Sääʹmteʹǧǧ lij vuäǯǯam pââjõõzz eeʹjj 2023 kulttuurmieʹrrteägga 

Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm sääʹmǩiõllsaž…

Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi tåimm’mõš feʹrttai tuõrvvâd 

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje…
Syksymaisema, etualalla vesistö.Snimldõk: Ville Fofonoff

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2023

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše…

Kulttuurluʹvddkåʹdd juõʹjji eeʹjj 2022 kulttuurveäʹǩǩtieʹǧǧid

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd…

Kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ

Sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummuš.

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd juâkk juõʹǩǩ eeʹjj riikk tällõsarvvlõõzzâst (väʹlddklass 29, mättʼtõsministeria) sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ di tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ.

Säʹmmlaž mieʹrrtieʹǧǧest jueʹjjet juõʹǩǩ eeʹjj ooccmõõžžâst veäʹǩǩvuõđid sääʹmčeäppõõzz da -kulttuur jeeʹres sueʹrjid di sääʹmorganisaatioid. Mieʹrrtieʹǧǧ jueʹǩǩemvuâđ liâ meäʹrtõllum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž mieʹldd veäʹǩǩvuõđid miõđât väʹlddveärlaž kultturveäʹǩǩvuõttân mâʹte projeʹkttveäʹǩǩvuõtt, reâuggam- leʹbe jeeʹres veäʹǩǩvuõtt da õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõtt di sääʹmorganisaatioi tuåimmjem- da projeʹkttveäʹǩǩvuõttân. Täi lââʹssen kulttuurluʹvddkåʹdd vuäitt miõttâd takai jeäʹrab määiʹnest, ooccmõõžžtaa, kulttuurciist.