Kulttuur

Ääiʹjpoddsaž

Kulttuurluʹvddkåʹdd juõʹjji eeʹjj 2022 kulttuurveäʹǩǩtieʹǧǧid

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd…

Ooʒʒ harjjtõõllʼjen Walt Disney Animation Studioid 2022

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmštõõvvâm čeäppõõzz,…
Yleisöä Ijahis Idja musiikkifestivaalin eturivissä.

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2022

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše…

Saaǥǥjååʹđteei Juuso rämmaš sääʹmnorldõõǥǥ mäʹccmest

Snimldõk: Ville Fofonoff Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei…

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2021

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše…

Kulttuur

Sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummuš

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd juâkk juõʹǩǩ eeʹjj riikk tällõsarvvlõõzzâst (väʹlddklass 29, mättʼtõsministeria) sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ di tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ.

Säʹmmlaž mieʹrrtieʹǧǧest jueʹjjet juõʹǩǩ eeʹjj ooccmõõžžâst veäʹǩǩvuõđid sääʹmčeäppõõzz da -kulttuur jeeʹres sueʹrjid di sääʹmorganisaatioid. Mieʹrrtieʹǧǧ jueʹǩǩemvuâđ liâ meäʹrtõllum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž mieʹldd veäʹǩǩvuõđid miõđât väʹlddveärlaž kultturveäʹǩǩvuõttân mâʹte projeʹkttveäʹǩǩvuõtt, reâuggam- leʹbe jeeʹres veäʹǩǩvuõtt da õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõtt di sääʹmorganisaatioi tuåimmjem- da projeʹkttveäʹǩǩvuõttân. Täi lââʹssen kulttuurluʹvddkåʹdd vuäitt miõttâd takai jeäʹrab määiʹnest, ooccmõõžžtaa, kulttuurciist.