Jieʹllemvueʹǩǩ, vuõiggâdvuõtt da pirrõs

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi mädd- da meäʹcctäälminister Essayahin sueʹvet Aanrest

Mädd- da meäʹcctäälminister Sari Essayah kuõʹssji sueʹvet…
Henkilö suomustaa kalaa puukolla.

Seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst Aanrest 28.9.2023 

Sääʹmteʹǧǧ reäšš neljdpeeiʹv 28.9.2023 Sääʹmkulttuurkõõskõs…
Tyhjä vene joen rannassa.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz mieʹrreeš ååʹn vuõssmõs vuâra

Sääʹm äimmõs-suåvtõs lij ođđ, čõnnõõttʼteʹmes…

Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmeemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz šiõtteet tuärjjeed sääʹm…
Tuomas Aslak Juuson kuva.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: “Taarr riikk âlgg ciʹsttjed alggmeervuõiggâdvuõđid”

Sääʹmnuõr liâ čuäʹjtam miõl Oslost Taarr ållj- da…

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd säʹmmlai kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed säʹmmlai kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt jiiʹjjes kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž di maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.