Saamelaiskäräjien vaalit 2019

Seuraavat saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan vuonna 2019. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta toimeenpanee vaalit saamelaiskäräjistä annetun lain 4 luvun ja oikeusministeriön vaalimenettelystä antaman asetuksen (3.11.2006/965) mukaisesti. Äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaiksi.

Vaaliluettelon laatiminen ja siihen hakeutuminen

Vaalilautakunta merkitsee vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja vuoden 2015 vaaleissa.

Edellisissä vaaleissa vaaliluetteloon merkittyjen henkilöiden lapset, jotka ovat tulleet äänioikeusikään eli täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalien viimeisenä päivänä, merkitään vaaliluetteloon sen jälkeen, kun he ovat ilmoittaneet pitävänsä itseään saamelaisena. Tämä ilmoitus tulee tehdä vaalivuotta edeltävän joulukuun viimeiseen päivään mennessä.

Vaaliluetteloon merkitään myös ne henkilöt, jotka itse kirjallisesti hakeutuvat vaaliluetteloon ja jotka vaalilautakunta toteaa äänioikeutetuiksi saamelaisiksi. Vaaliluetteloon voi hakeutua saamelaiskäräjälain 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdan ja 21 §:n perusteella.

Pyyntö vaaliluetteloon ottamiseksi tai siitä poistamiseksi tulee tehdä vaalilautakunnan tätä tarkoitusta varten laatimalla hakemuslomakkeella, joka tulee palauttaa vaalilautakunnalle postitse siten, että se on perillä viimeistään 31.12.2018 klo 16.00.