Sosiaaliturva

Saamelaisten oikeudet ja asema alkuperäiskansana tulisi ottaa huomioon sosiaaliturvalainsäädännössä. Saamelaisilla perinteisillä elinkeinoilla on erityinen kulttuurinen merkitys koko saamelaisyhteisölle. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen työllistävyyden ja tulojen määrittelyn osalta tarvittaisiin kulttuurinmukaisia soveltamisohjeita.

Sosiaaliturva tarjoaa perustoimeentulon niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty siitä itse vastaamaan. Suomessa sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtivat Kela, kunnat, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset.

Saamelaisten sosiaaliturvan ja elinolojen kehittäminen edellyttää saamelaisten elämäntapojen ja erityistarpeiden ymmärtämistä ja huomioimista. Kulttuurinmukaisten koulutus- ja tukitoimien kehittäminen edistää saamelaisten asua omalla kotiseudullaan. Kotiseudulle työllistyminen luo saamelaisille edellytyksiä kehittää kulttuuriaan, elinolojaan ja aluettaan kulttuurisen itsehallinnon perustalta ja vahvistaa saamelaisyhteisöä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Myös saamelaisten perinteisistä elinkeinoista ja yhdistelmäelinkeinoista toimeentulonsa saavien ammatinharjoittajien toimeentuloa ja sosiaaliturvaa tulee kehittää. Lisäksi lainsäädäntöä tulisi arvioida uudelleen. Sääntelyssä tulisi ottaa huomioon saamelaiselinkeinojen erityispiirteet ja kulttuurinen merkitys ja tukea saamelaisten mahdollisuutta ansaita toimeentulonsa perinteisillä elinkeinoillaan.

Saamelaiskäräjien sotealan kehittämisohjelmassa (2016-2019) on ehdotettu toimenpiteitä sosiaaliturvan kehittämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorille suunnattujen koulutus- ja tukitoimien kehittäminen työllistymismahdollisuuksien ja osallisuuden parantamiseksi; saamelaisten perinteisistä elinkeinoista ja yhdistelmäelinkeinoista toimeentulonsa saavien toimeentulon, sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja sijaisavun kehittäminen, sekä sosiaaliturvalainsäädännön kehittäminen vastaamaan paremmin saamelaisten erityistarpeita.

Kansaneläkelaitoksen tarjoamasta sosiaaliturvasta löytyy tietoa Kelan omilta kotisivuilta inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi. Saamenkieliset hakemuslomakkeet löytyvät täältä.