Saamenkieliset sote-palvelut

Kela

Karasjoella tarjottavat palvelut

SámiSoster

http://www.samisoster.fi/algosiidu

Ikäihmisten ryhmätoiminta, Luovatupatoiminta ja omaishoitajien tukitoiminta pohjoissaameksi
http://www.samisoster.fi/doaibma/birgen-ruovttus-doaibma

Päihdetyö pohjoissaameksi
http://www.samisoster.fi/doaibma/goaikkanas-proseakta

Poske saamelaisyksikkö

Mielenterveystalo

Enontekiön kunta

Sosiaalipäivystys pohjoissaameksi
http://enontekio.fi/sosiaali-ja-terveys/paivystys/

Kotipalvelu Veahkki ja saamenkielinen terveydenhoitaja:
http://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2017/03/maaliskuu-2017.pdf palveluopas

Inarin kunta

Saamenkiliset sote-palvelut Inarin kunnassa
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/saamenkieliset-sosiaali-ja-terveyspalvelut.html

Kylätyöntekijät, lähihoitajat (tk, Männikön osastot ja Pohjois-Inari-alue):
http://www.inari.fi/media/tiedostot-2015/sote//ikaantyneen_vaeston_suunnitelma_2016-2019.pdf Inarin kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemuseksi vuosille 2016-2019

Kylätyöntekijät, lähihoitajat (tk, Männikön osastot ja Pohjois-Inari-alue):
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/saamenkieliset-sosiaali-ja-terveyspalvelut.html yhteystietosivu kunnan saamenkielisistä sote-työntekijöistä

Yleisteksti saamenkielisistä valtionavustuksella tuetuista sote-palveluluista:
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hankkeet/saamenkielisten-sosiaali-ja-terveyspalvelujen-turvaamiseksi-osoitettu-valtionavustus.html

Sodankylän kunta

Utsjoen kunta

Lapsiasiainvaltuutettu

Lasten oikeuksista pohjoissaameksi
http://www.lapsiasia.fi/se/

Yhdenvertaisuusvaltuutettu