Sanastot ja kielipalvelut

Sanastot

Lakisanasto (suomi-saame). Pohjoissaamen kieli. Sámediggi Saamelaiskäräjät 2005.

Sanastossa hakusanat ovat suomen kielellä ja vastineet pohjoissaamen, ruotsin ja norjan kielillä. Huom! Tarkistamaton sanasto.

Eduskuntasanasto (suomi-pohjoissaame) 2008. Valtioneuvosto.

Valter valtioneuvoston termipankki. Valtioneuvosto.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) Uusia termejä ja normeja

Sátni – báhko – baakoe Saamenkielten sanakirja ja termipankki. Norjan saamelaiskäräjät.

ÁLGU – Saamelaiskielten etymologinen tietokanta, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus)

Maiden nimet seitsemällä kielellä mm. pohjoissaamen kielellä, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus)

Sähköinen kielitoimiston sanakirja. Oikeinkirjoituksen lisäksi sanakirja kertoo mm. suomen kielen sanojen nykymerkitykset ja käyttöyhteydet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus)

Tepa-termipankki Sanastokeskus TSK:n sanasto

Kääntäjät ja tulkit

Kartat

Maanmittaustoimiston karttapalvelu. Paikannimet myös pohjois-,inarin- ja koltansaamen kielellä.

Kielenhuolto ja saamen kieliteknologia

Divvun.no Saamen kielen oikolukutyökalut

Saamen kieliteknologian keskus – Giellatekno. Sisältää mm. pohjois-, inarin- ja koltansaamen. Kielioppi- ja analyysityökalut sekä kielioppiohjelmat, sanakirjat ja käännöstyökalut.

Mallit ja tervehdykset

Tervehdyksiä saamen kielillä. Saamelaiskäräjät

Opetus ja tutkinnot

Auktorisoidun kielenkääntäjän tutkinto. Opetushallitus

Giellagas-instituutti Oulun yliopisto. Pääaineina saamen kieli ja saamelainen kulttuuri. Sivuaineopintoja mm. saamen kieli vieraana kielenä, saamen kielen tulkkaus ja inarinsaame.

Saamentutkimus (HuK), Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, Helsingin yliopisto Saamen erikoistumislinja (FM)

Saamen kielen opinnot, Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto Saamen kieltä sivuaineopintoina perusopinnot (25 op)

DAVVI Monitieteinen yliopistollinen koulutushanke 2010-2013. Lapin yliopisto järjestää DAVVI opinnot (190 op) yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.

Saamelaisalueen koulutuskeskus. Ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Tehtävänä palvella saamelaisaluetta ja sen elinkeinoelämää.