Saamen kieli

Saamen kielilaissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa asioidessaan. Lisäksi viranomaisilla on velvollisuuksia toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto neuvoo ja auttaa saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Käännöspalvelut

Saamen kielen toimiston kielenkääntäjät auttavat tarvittaessa viranomaisten kanssa asioinnissa tarvittavien saamenkielisten asiakirjojen kääntämisessä.

Viranomaisille saamelaisten kielellisistä oikeuksista

Tältä sivustolta löydät tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi sinulle, joka työskentelet saamenkielisten palveluiden parissa.

Mii ovttas -verkosto

Verkoston tarkoituksena on koota yhteen viranomaisia keskustelemaan saamenkielisistä palveluista ja tarjota tukea ja innostusta niiden järjestämiseen. Viranomaisverkosto on suunnattu valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldun toiminnassa on tällä hetkellä omat kielityöntekijät ja kielijaostot etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä.

Kieliteko-palkinto

Saamen kieliteko-palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa.

Gollegiella

Pohjoismainen saamen kielipalkinto Gollegiella myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielen edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilyttämiseksi Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä.

Kielineuvosto

Saamelaiskäräjillä saamen kieleen liittyvistä asioista vastaa saamen kielineuvosto. Kielineuvostossa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

Saamen kielen toimisto

Saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto, joka vastaa mm. saamen kielilakiin liittyvien käännösten toimittamisesta viranomaisille, työskentelee saamen kielen aseman parantamiseksi sekä osallistuu erinäisiin terminologiaprojekteihin.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista…
Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Mijá tekno -kieliteknologiaseminaari Luulajassa

Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät kutsuvat kieliteknologiaseminaariin…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliasiainsihteerin viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliasiainsihteerin…
Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös-…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista…

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja…
Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto ja Kelan pääjohtaja Outi Antila kirjoittavat yhteistyösopimuksen.

Tervetuloa koltansaamen anatomiasanaston julkaisutilaisuuteen!

  Koltansaamen anatomia-sanalista on poistettu internetistä…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista…
Viranomaisille saamelaisten kielellisistä oikeuksista

Tältä sivustolta löydät tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi sinulle, joka työskentelet saamenkielisten palveluiden parissa.

Saamen kielten kielilähettiläät innostavat puhumaan saamea

Saamen kielten esilletuomiseksi Saamelaiskäräjät on nimittänyt neljä kielilähettilästä, jotka toimivat esikuvina ja haastavat käyttämään rohkeasti saamen kieliä.  Jokainen kielilähettiläistä on kuvannut pienen videon, joissa he kertovat omasta yhteydestään saamen kieleen.

Kielipesä

Mikä on kielipesä? Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Tervehdyksiä saamen kielillä

Hyvää ystävänpäivää! Buori ustibabeaivvi/ Buori ustitvuođabeaivvi! Pyeri ustevpeivi! Šiõǥǥ naʹzvaanpeiʹvv! Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille! Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid! Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Pieni sanakirja

Tällä pienellä sanakirjaisella haluamme kutsua mukaan keskustelemaan saameksi ensitapaamisella, arkipäivässä ja juhlissa. Tässä ei ole raskasta kielioppia, vain muutamia hyödyllisiä sanontoja.

Onko kieli kotona?

Tässä kirjasessa käsitellään saamen kielten ja saamelaislasten kannalta elintärkeää aihetta: saamen kielen käyttämistä perheessä.