Saamen kieli

Saamen kielilaissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa asioidessaan. Lisäksi viranomaisilla on velvollisuuksia toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto neuvoo ja auttaa saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Lue lisää saamelaisten kielellisistä oikeuksista.

Käännöspalvelut

Saamen kielen toimiston kielenkääntäjät auttavat tarvittaessa viranomaisten kanssa asioinnissa tarvittavien saamenkielisten asiakirjojen kääntämisessä.

Etsitkö saamenkielistä kääntäjää tai tulkkia?

Viranomaisille saamelaisten kielellisistä oikeuksista

Tältä sivustolta löydät tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi sinulle, joka työskentelet saamenkielisten palveluiden parissa.

Alkuperäiskansakielten kansainvälinen vuosikymmen IDIL 2022–2032

YK on julistanut vuodet 2022–2032 kansainväliseksi alkuperäiskansojen kielten vuosikymmeneksi. Vuosikymmenen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuista huomiota monien alkuperäiskansojen kielten kriittiseen asemaan ympäri maailmaa.

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien perustama saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldu on perustettu pysyvänä itsenäisenä toimielimenä Norjan Saamelaiskäräjien yhteyteen 2022.

Kieliteko-palkinto

Saamen kieliteko-palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa.

Gollegiella

Pohjoismainen saamen kielipalkinto Gollegiella myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielen edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilyttämiseksi Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä.

Kielineuvosto

Saamelaiskäräjillä saamen kieleen liittyvistä asioista vastaa saamen kielineuvosto. Kielineuvostossa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

Saamen kielen toimisto

Saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto, joka vastaa mm. saamen kielilakiin liittyvien käännösten toimittamisesta viranomaisille, työskentelee saamen kielen aseman parantamiseksi sekä osallistuu erinäisiin terminologiaprojekteihin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjät tapasi valtioneuvoston edustajia Helsingissä 

Saamelaiskäräjien delegaatio tapasi viime viikolla 25.-27.10.…

Saamen kielitekopalkinto myönnetään Lapin hyvinvointialueelle

Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto myönsi kokouksessaan…

Saamen kielten viikko järjestetään jälleen lokakuussa viikolla 43!

Saamen kielten viikko järjestetään 23.-29.10.2023. Toivomme…

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 7.-31.7. 

Saamelaiskäräjien sihteeristön puhelinvaihde on kiinni 7.-31.7.2023…

Seuraava verkostotapaaminen Helsingissä 21.9.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä…

Saamelaiskäräjät hakee pohjoissaamen kääntäjän sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 5.6.–1.12.2023 tai sopimuksen mukaan. Sijaiseksi…

Kela ja saamelaiskäräjät kannustavat saamenkielisiä käyttämään omakielisiä palveluja

Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelevat Kelan saamenkielisten…

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset avustukset haettavana

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003)…
Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kielipesäohjaajan viran

Työ alkaa 1.7.2023 tai sopimuksen mukaan. Kielipesäohjaajan…

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 20.-21.4.2023 INARIIN

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst…
Osallistu Saamen kielten viikkoon!

Saamen kielten viikko järjestetään 23.–29.10.2023. Saamelaiskäräjät kutsuu kaikkia osallistumaan teemaviikkoon ja tuomaan saamen kieliä esille teemaviikon aikana eri tavoin esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, kampanjoita tai käyttämään saamen kieliä ilmoituksissa ja teksteissä.

Saamen kielten kielilähettiläät innostavat puhumaan saamea

Saamen kielten esilletuomiseksi Saamelaiskäräjät on nimittänyt neljä kielilähettilästä, jotka toimivat esikuvina ja haastavat käyttämään rohkeasti saamen kieliä.  Jokainen kielilähettiläistä on kuvannut pienen videon, joissa he kertovat omasta yhteydestään saamen kieleen.

Kielipesä

Mikä on kielipesä? Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Tervehdyksiä saamen kielillä

Hyvää ystävänpäivää! Buori ustibabeaivvi/ Buori ustitvuođabeaivvi! Pyeri ustevpeivi! Šiõǥǥ naʹzvaanpeiʹvv! Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille! Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid! Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Pieni sanakirja

Tällä pienellä sanakirjaisella haluamme kutsua mukaan keskustelemaan saameksi ensitapaamisella, arkipäivässä ja juhlissa. Tässä ei ole raskasta kielioppia, vain muutamia hyödyllisiä sanontoja.

Onko kieli kotona?

Tässä kirjasessa käsitellään saamen kielten ja saamelaislasten kannalta elintärkeää aihetta: saamen kielen käyttämistä perheessä.