Saamen kieli

Saamen kielilaissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa asioidessaan. Lisäksi viranomaisilla on velvollisuuksia toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto neuvoo ja auttaa saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Lue lisää saamelaisten kielellisistä oikeuksista.

Käännöspalvelut

Saamen kielen toimiston kielenkääntäjät auttavat tarvittaessa viranomaisten kanssa asioinnissa tarvittavien saamenkielisten asiakirjojen kääntämisessä.

Etsitkö saamenkielistä kääntäjää tai tulkkia?

Viranomaisille saamelaisten kielellisistä oikeuksista

Tältä sivustolta löydät tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi sinulle, joka työskentelet saamenkielisten palveluiden parissa.

Kansainvälinen alkuperäiskansojen kielten vuosikymmen IDIL 2022–2032

YK on julistanut vuodet 2022–2032 kansainväliseksi alkuperäiskansojen kielten vuosikymmeneksi. Vuosikymmenen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuista huomiota monien alkuperäiskansojen kielten kriittiseen asemaan ympäri maailmaa.

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldun toiminnassa on tällä hetkellä omat kielityöntekijät ja kielijaostot etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä.

Kieliteko-palkinto

Saamen kieliteko-palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa.

Gollegiella

Pohjoismainen saamen kielipalkinto Gollegiella myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielen edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilyttämiseksi Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä.

Kielineuvosto

Saamelaiskäräjillä saamen kieleen liittyvistä asioista vastaa saamen kielineuvosto. Kielineuvostossa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

Saamen kielen toimisto

Saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto, joka vastaa mm. saamen kielilakiin liittyvien käännösten toimittamisesta viranomaisille, työskentelee saamen kielen aseman parantamiseksi sekä osallistuu erinäisiin terminologiaprojekteihin.

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 14.2.2023 KLO 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst…

Gollegiella-kielipalkinto Ole Henrik Maggalle

Pohjoismainen saamen kielipalkinto Gollegiella on myönnetty…
Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.

Inarin ja Sør-Varangin kunnat saivat rahoituksen esihankkeelle koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi

Inarin ja Sør-Varangin kunnat aloittavat esihankkeen koltansaamen…
Kuvassa pöydällä sanakirjoja.Ville Fofonoff

Kielineuvonta päättyy nykymuodossa Suomen Saamelaiskäräjillä

Suomen saamelaiskäräjät on tarjonnut kuluneena vuonna pohjois-,…

Mii ovttas -verkosto jatkaa työtään marraskuussa

Saamelaiskäräjien ja Kelan yhteistyössä käynnistämä viranomaisverkosto…

Saamenkielisten lasten vanhemmat Helsingissä – vastaa kyselyyn!

Tapaamisemme tiistaina 15.11.2022 Helsingissä joudutaan perumaan…

Saamelaiskäräjät kehittää saamenkielisiä käännös- ja tulkkauspalveluita – uusi sivusto avattu

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on uudistanut sivuston,…

Kansainvälinen Saamen kielten viikko 24.-30.10.2022

Saamen kielten viikko kiinnittää huomiota saamen kieliin nyt…
Kaksi lasta pelaa muistipeliä pöydällä.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipulaan saadaan pientä helpotusta syksyn aikana 

Saamelaiskäräjien Saamen kielen toimistossa työskentelee…
Yhteiskuva Mii ovttas viranomaisverkostosta. Kuvassa osallistuja paikan päällä sekä etänä.

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen 30.11.2022 klo 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst…

GOLLEGIELLA – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan syksyllä 2022

GOLLEGIELLA - pohjoismainen saamen kielipalkinto jaetaan 10.…
Osallistu Saamen kielten viikkoon!

Saamen kielten viikko järjestetään 24.-30.10.2022. Saamelaiskäräjät kutsuu kaikkia osallistumaan teemaviikkoon ja tuomaan saamen kieliä esille teemaviikon aikana eri tavoin esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, kampanjoita tai käyttämään saamen kieliä ilmoituksissa ja teksteissä.

Saamen kielten kielilähettiläät innostavat puhumaan saamea

Saamen kielten esilletuomiseksi Saamelaiskäräjät on nimittänyt neljä kielilähettilästä, jotka toimivat esikuvina ja haastavat käyttämään rohkeasti saamen kieliä.  Jokainen kielilähettiläistä on kuvannut pienen videon, joissa he kertovat omasta yhteydestään saamen kieleen.

Kielipesä

Mikä on kielipesä? Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Tervehdyksiä saamen kielillä

Hyvää ystävänpäivää! Buori ustibabeaivvi/ Buori ustitvuođabeaivvi! Pyeri ustevpeivi! Šiõǥǥ naʹzvaanpeiʹvv! Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille! Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid! Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Pieni sanakirja

Tällä pienellä sanakirjaisella haluamme kutsua mukaan keskustelemaan saameksi ensitapaamisella, arkipäivässä ja juhlissa. Tässä ei ole raskasta kielioppia, vain muutamia hyödyllisiä sanontoja.

Onko kieli kotona?

Tässä kirjasessa käsitellään saamen kielten ja saamelaislasten kannalta elintärkeää aihetta: saamen kielen käyttämistä perheessä.