Saamen kieli

Saamelaiskäräjillä saamen kieleen liittyvistä asioista vastaa saamen kielineuvosto. Saamen kielineuvoston keskuudesta saamelaiskäräjät valitsee edustajansa myös saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alaisuudessa toimivaan saamen kielilautakuntaan. Yhteispohjoismaista kieliyhteistyötä uudistetaan Interreg-rahoitteisella Sámi Giellagáldu-hankkeella 1.8.2015 – 31.5.2018. Saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto, joka vastaa mm. saamen kielilakiin liittyvien käännösten toimittamisesta viranomaisille, työskentelee saamen kielen aseman parantamiseksi sekä osallistuu erinäisiin terminologiaprojekteihin.

Kieli- ja käännöspalvelut

Saamen kielen toimiston kielenkääntäjät auttavat tarvittaessa viranomaisten kanssa asioinnissa tarvittavien saamenkielisten asiakirjojen kääntämisessä.

Saamen kielen toimisto ei järjestä tulkkauspalveluita, mutta henkilökunta voi auttaa tulkkien löytämisessä. Saamen kielen tulkkeja voi etsiä Saamelaiskäräjien ylläpitämästä freelancer kääntäjien ja tulkkien listasta.

Saamen kielen toimiston henkilökunta neuvoo ja auttaa mielellään saamen kieleen ja saamen kielilakiin liittyvissä asioissa.

Saamen kielen toimisto

Kieliturvasihteeri
Anne Kirste Aikio

 • toimiston esimies
 • saamen kielilain toteutumisen valvonta ja seuranta
 • kielilaista ja muista saamelaisten kielellisistä oikeuksista tiedottaminen
 • saamelaisväestön ja viranomaisten neuvonta ja opastaminen saamen kielilain käyttämisestä ja soveltamisesta
 • toimialaan liittyvien saamelaisia koskevien asioiden käsittelyn seuranta eri  viranomaisissa
 • saamen kielineuvoston esittelijä ja sihteeri sekä päätösten toimeenpanijana tehtäviinsä kuuluvissa  asioissa

Kielipesäohjaaja
Annika Pasanen

 • Tukea työntekijöitä ja toimijoita erityisesti saamen kielen ja kulttuurin opettamisen pedagogisten menetelmien ja laadun kehittämisessä.
 • Vanhempien ohjaus ja neuvonta kielen elvyttämiseen liittyvissä asioissa.
 • Hallinnolliset tehtävät kielipesärahoitukseen liittyen.
 • Kielipesätyöntekijöiden koulutustarpeiden kartoittaminen

Kielenkääntäjät

 • Kielenkääntäjä – Irma Laiti, toimipaikka Inari
 • Kielenkääntäjä – Anja Vest, toimipaikka Inari
 • Ma. kielenkääntäjä – Oula Guttorm, toimipaikka Inari
 • Ma.Kielenkääntäjä– Kirsti Guttorm, toimipaikka Utsjoki
 • Ma.kielenkääntäjä – Seija Aikio-Järviluoma
 • Inarinsaamen kielenkääntäjä – Tanja Kyrö
 • Koltansaamen kääntäjä – Merja Fofonoff