Vuonna 2017 Saamelaiskäräjät tuotti yli kolmekymmentä oppimateriaalia kolmella eri saamen kielellä koulujen ja opiskelijoiden tarpeisiin.

Saamenkielinen oppimateriaalityö

Oppimateriaalityö luo edellytyksiä saamen kielen, saamelaisen kulttuurin ja saamenkieliselle opetukselle eri kouluasteilla.

Saamenkielisten oppimateriaalien valmistaminen aloitettiin saamenkielisen alkuopetuksen käynnistyessä 1970 –luvun puolivälissä. Aluksi materiaalityöstä vastasi Lapin lääninhallitus, jossa työskenteli vuodesta 1976 alkaen erityinen saamelaiskoulutuksen suunnittelija.

Nykyisin oppimateriaalityö kuuluu Saamelaiskäräjille, joka saa vuosittain valtionavustusta oppimateriaalin valmistamista varten. Oppimateriaalimääräraha sisältyy valtion talousarviossa opetusministeriön pääluokkaan ja siellä opetushallituksen toimintamenoihin. Saamelaiskäräjät tekee vuosittain opetushallituksen kanssa oppimateriaalityötä koskevan tulossopimuksen ja raportoi sille materiaalityön tuloksista.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta hyväksyy oppimateriaalityötä koskevat tuotantosuunnitelmat ja periaatteet. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto vastaa oppimateriaalityön suunnittelusta, hankkeiden käytännön toteuttamisesta, jakelusta, tiedottamisesta, varojen käyttöön liittyvästä hallinnosta ja materiaalityöhön liittyvästä pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Oppimateriaaleja valmistetaan inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielillä. Saamelaiskäräjät tukee myös yksityistä oppimateriaalin valmistusta. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnalta voi hakea avustusta saamenkielisiä oppimateriaaliprojekteja varten. Varsinaista hakuaikaa ei ole, mutta avustusta haetaan yleensä marras-tammikuussa, jolloin seuraavan vuoden tuotantosuunnitelmaa valmistellaan. Saamelaiskäräjät voi palkata määräaikaisia kokopäiväisiä työntekijöitä oppimateriaalin käsikirjoitus- ja muihin tehtäviin. Merkittävin oppimateriaalityötä tekevä ryhmä ovat saamenkieliset opettajat.

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Koulutussihteeri
Ulla Aikio-Puoskari

 • toimiston esimies,
 • koulutuksen lainsäädännön, hallinnon, rahoituskehityksen, arvioinnin, opetussuunnitelmanormien ja saamelaisopetuksen kehityksen seuranta,
 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (koulutuspoliittiset, päivähoito- ja yleiset koulutusasiat),
 • saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen sihteeri ja esittelijä,
 • yhteydenpito saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin, valtion opetushallintoon ja pohjoismaisiin sisarelimiin,
 • kansainvälisen kehityksen seuranta.

Oppimateriaalisihteeri
Hannu Kangasniemi

 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (oppimateriaaliasiat),
 • oppimateriaalityön suunnittelu, ohjaus, valvonta ja toimitustyö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja opetuksen hallintoon,
 • pohjoismainen yhteistyö.

Oppimateriaalisuunnittelija
Näkkäläjärvi Anni

 • oppimateriaalin suunnittelu-, toimitus- ja tiedotustyö,
 • Saamelaisnuorten taidetapahtuman valmistelu, tiedotus, raportointi ja varainkäyttö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja pohjoismainen yhteistyö,
 • oppimateriaalinäyttelyn ja –varaston ylläpito.

Toimistosihteeri
Ritva Tammela

 • arkiston ja kirjaston ylläpito,
 • oppimateriaalivarojen käytön seuranta,
 • oppimateriaalin tiedotustyö, varastointi ja jakelu,
 • kokousten käytännön järjestelyt.

Oppimateriaalityöntekijät:

 • Marita Aikio, oppimateriaalisuunnittelija
 • Oona Länsman, pohjoissaame vieraana kielenä
 • Miina Seurujärvi, inarinsaamenkielinen materiaalityö
 • Raija Lehtola, koltansaamenkielinen materiaalityö
 • Heini Wesslin, kolttasaamelainen käsityö