Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Logo: Tanja Sanila

Saamelaiskäräjät järjestää vuosittain yhteistyössä kuntien ja paikallisten saamelaisjärjestöjen kanssa saamelaisnuorten taidetapahtuman (Sámenuoraid dáiddadáhpáhus).

Taidetapahtuma järjestetään vuorovuosin eri kunnissa ja siihen kutsutaan kaikki saamelaislapset ja -nuoret sekä saamen kielen tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret.

Tapahtuma on nostanut esille monia uusia taitajia ja osallistuminen siihen on aina ollut runsasta. Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri-tapahtumaan seutukuntien tapahtumiin verrattavana katselmuksena. Valtakunnallisen teeman (musiikki, teatteri tai tanssi) lisäksi saamelaistapahtumassa on aina ollut jokin erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyvä teema.

Järjestäjien mielestä on ollut tärkeää tukea sitä harrastustoimintaa, mikä saamelaisnuorille on tyypillistä ja mitä eniten harrastetaan. Siksi joiku ja laulu ovat olleet lajeinaan useammin kuin muut. Musiikkikuvaelmat ovat olleet myös suosittuja ja niiden valmistaminen on virittänyt pienissä, syrjäseutujen kouluissa vilkasta harrastustoimintaa. Saamelaisnuorten taidetapahtuman ei ole haluttu sitovan nuoria vain perinteiden vaalimiseen, vaan myös muut taidelajit ovat vaihtelevasti mukana.

Raportti vuoden 2017 taidetapahtumasta
Raportti saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2016

Raportti vuoden 2015 taidetapahtumasta Utsjoella
Raporta Soađegilis 2014 – Raportti Sodankylän tapahtumasta 2014
Raporta Heahtás 2013 – Raportti Hetan tapahtumasta 2013
Raporta Sajosis 2012 – Raportti Sajoksen tapahtumasta 2012
Raporta Ohcejogas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2011
Raporta Roavvenjárggas / Raportti Roin tapahtumasta 2010
Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2010: Katso kuvia tästä.
Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2009
Raporta Heahtá dáhpáhusas / Raportti Hetan tapahtumasta 2008
Raporta Ohcejoga dáhpáhusas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2007
Raporta Anára dáhpáhusas / Raportti Inarin tapahtumasta 2006 
Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2005