Kuva: Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2018 Inarissa.

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tehtävänä on hoitaa saamelaisten koulutusta ja opetusta sekä saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevat asiat. Toimisto vastaa saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistelusta ja jakelusta, saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyistä, julkaisee saamelaisopetuksen tilastoja ja ylläpitää yhteyttä saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin ja kouluihin sekä opetuksen hallintoon. Toimisto valmistelee ja toimeenpanee myös saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokousten asiat ja osallistuu saamelaisen opetushallinnon pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Koulutussihteeri

Ulla Aikio-Puoskari

 • toimiston esimies,
 • koulutuksen lainsäädännön, hallinnon, rahoituskehityksen, arvioinnin, opetussuunnitelmanormien ja saamelaisopetuksen kehityksen seuranta,
 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (koulutuspoliittiset, päivähoito- ja yleiset koulutusasiat),
 • saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen sihteeri ja esittelijä,
 • yhteydenpito saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin, valtion opetushallintoon ja pohjoismaisiin sisarelimiin,
 • kansainvälisen kehityksen seuranta.
Oppimateriaalisihteeri

Petra Kuuva

 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (oppimateriaaliasiat),
 • oppimateriaalityön suunnittelu, ohjaus, valvonta ja toimitustyö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja opetuksen hallintoon,
 • oppimateriaaliasioiden ja opetussuunnitelmanormien seuranta,
 • pohjoismainen yhteistyö,
 • toimii koulutussihteerin viransijaisena tämän ollessa estyneenä.
Oppimateriaalisuunnittelijat:
 • Katja Lettinen, oppimateriaalin graafinen suunnittelu
 • Marita Aikio, pohjoissaamenkielinen oppimateriaalin suunnittelija
 • Heli Aikio, vs. inarinsaamenkielinen oppimateriaalin suunnittelija
 • Miina Seurujärvi, inarinsaamenkielinen oppimateriaalin suunnittelija, 20 % 31.12.2023
 • Raija Lehtola, koltansaamenkielinen oppimateriaalin suunnittelija
 • Unni Länsman, digitaalinen ja hallinnollinen suunnittelu
Toimistosihteeri, yleinen toimisto

Laila Aikio

 • oppimateriaalivaraston ylläpito ja kirjanpito,
 • oppimateriaalitilausten toimittaminen.
Oppimateriaalityöntekijät:
 • Oona Länsman, pohjoissaame vieraana kielenä
 • Heini Wesslin, kolttasaamelainen käsityö
 • Esther Berelowitsch, koltankielinen oppimateriaalityö
 • Karlong Chan, koltankielinen oppimateriaalityö
 • Laura Ylinampa, inarinsaamenkielinen oppimateriaalityö
 • Minna Lampinen, inarinsaamenkielinen oppimateriaalityö
Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke:

Saamelaisnuorten taidetapahtuma: