Kuva: Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2018 Inarissa.

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tehtävänä on hoitaa saamelaisten koulutusta ja opetusta sekä saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevat asiat. Toimisto vastaa saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistelusta ja jakelusta, saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyistä, julkaisee saamelaisopetuksen tilastoja ja ylläpitää yhteyttä saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin ja kouluihin sekä opetuksen hallintoon. Toimisto valmistelee ja toimeenpanee myös saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokousten asiat ja osallistuu saamelaisen opetushallinnon pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Koulutussihteeri

Ulla Aikio-Puoskari

 • toimiston esimies,
 • koulutuksen lainsäädännön, hallinnon, rahoituskehityksen, arvioinnin, opetussuunnitelmanormien ja saamelaisopetuksen kehityksen seuranta,
 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (koulutuspoliittiset, päivähoito- ja yleiset koulutusasiat),
 • saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen sihteeri ja esittelijä,
 • yhteydenpito saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin, valtion opetushallintoon ja pohjoismaisiin sisarelimiin,
 • kansainvälisen kehityksen seuranta.
Oppimateriaalisihteeri

Hannu Kangasniemi

 • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (oppimateriaaliasiat),
 • oppimateriaalityön suunnittelu, ohjaus, valvonta ja toimitustyö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja opetuksen hallintoon,
 • pohjoismainen yhteistyö.
Oppimateriaalisuunnittelija

Näkkäläjärvi Anni

 • oppimateriaalin suunnittelu-, toimitus- ja tiedotustyö,
 • Saamelaisnuorten taidetapahtuman valmistelu, tiedotus, raportointi ja varainkäyttö,
 • oppimateriaalin valmistukseen liittyvä yhteydenpito kouluihin ja pohjoismainen yhteistyö,
 • oppimateriaalinäyttelyn ja –varaston ylläpito.
Toimistosihteeri

Teija Tolonen

 • arkiston ja kirjaston ylläpito,
 • oppimateriaalivarojen käytön seuranta,
 • oppimateriaalin tiedotustyö, varastointi ja jakelu,
 • kokousten käytännön järjestelyt.
Oppimateriaalityöntekijät:

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke:
Rajat ylittävä kouluyhteistyö saamelaisalueilla – pohjoismainen työryhmä: