Oppimateriaalit

Saamelaiskäräjät edistää saamen kielten, saamenkielistä sekä saamelaisen kulttuurin opetusta.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimisto toimivat yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien, pohjoismaisten sisarelinten ja valtion opetushallinnon kanssa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisten ääntä koulutuspolitiikassa. Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asema opetuksessa on yksi tärkeimmistä saamelaisten tulevaisuuden kysymyksistä.

Saamelaisopetus ja oppimateriaalityö

Saamen kieli on kuulunut koulun opetusohjelmaan peruskoulun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä lähtien. Saamenkielinen opetus lähti liikkeelle Utsjoelta ja Inarista 1970-luvun puolivälissä. Kaikki saamelaisten kotiseutualueen peruskoulut ja lukiot antavat nykyisin saamen kielen opetusta ja kaikki alueen kunnat myös saamenkielistä perusopetusta.

Saamenkieliset oppimateriaalit

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto vastaa saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistelusta ja jakelusta, saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyistä, julkaisee saamelaisopetuksen tilastoja ja ylläpitää yhteyttä saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin ja kouluihin sekä opetuksen hallintoon.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on Saamelaiskäräjien koulutuspoliittisten sekä saamenkieliseen päivähoitoon liittyvien esitysten, aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen valmistelija. Lautakunta päättää myös oppimateriaalityön suunnitelmista ja budjetista.

Saamelaistietoa opetukseen

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Saamelaiskäräjät järjestää vuosittain yhteistyössä kuntien ja paikallisten saamelaisjärjestöjen kanssa saamelaisnuorten taidetapahtuman. Taidetapahtuma järjestetään vuorovuosin eri kunnissa ja siihen kutsutaan kaikki saamelaislapset ja -nuoret sekä saamen kielen tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret.

Saamen kielten etäopetus

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2018–31.12.2020. Hankkeessa annetaan saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) etävälitteistä opetusta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuáti -materiaalipankki

Kuáti.fi on Saamelaiskäräjien ylläpitämä saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipankki. Sivuston tarkoitus on toimia saamelaisen varhaiskasvatuksen johtamisen pedagogisena, kielen ja kulttuurinmukaisen toiminnan sekä verkostoitumisen välineenä.

Uutta materiaalia opetukseen

Poron valjastusta Sevettijärvellä

Koltansaamenkielinen opetusvideo poron valjastamisesta. Olga Semenoff opastaa Juha Feodoroffin kanssa miten poro valjastetaan.

Poron valjastus -sanastoa

Sevettijärveläinen Olga Semenoff opastaa koltansaamenkieliseen poronvaljastussanastoon yhdessä Anna-Katariina Feodoroffin ja Juha Feodoroffin kanssa. Koltansaamenkielinen opetusvideo.

Inarinsaamen aakkosvideo

Videolla esiintyvät Sáárákáisá ja Siiri, he etsivät ja löytävät inarinsaamen aakkosia. Jokaisesta aakkosesta annetaan esimerkkisana.

Koltansaamen aakkosvideo

Videolla esiintyvät Tiina ja Elli-Dåʹmnn, he etsivät ja löytävät koltansaamen aakkosia. Jokaisesta aakkosesta annetaan esimerkkisana.

Pohjoissaamen aakkosvideo

Aakkosvideossa etsitään ja esitellään pohjoissaamen kielen aakkoset. Kustakin aakkosesta annetaan esimerkkisana.

Inarin- ja pohjoissaamen aakkoskuvataulut

Opettajien pitkään toivomat inarin- ja pohjoissaamen kielten aakkoskuvataulut ovat ilmestyneet. Inarinsaamen aakkostaulut on julkaistu verkossa, pohjoissaamen aakkostaulut sekä verkossa että painettuina.

Opi sisnatyön verbejä pohjoissaameksi

Tunnetko nahan muokkaukseen eli sisnan tekoon liittyviä verbejä pohjoissaameksi? Tiedätkö mitä tarkoittavat verbit vajuldit, šalmmastit ja loaskut?

Äänellinen kuvasarja tenolaisen veneen valmistamisesta

Deanu fanas – kuvasarja tenolaisen veneen valmistusvaiheista on ilmestynyt. Kuvasarjaa voi käyttää sekä saamelaisen käsityön että pohjoissaamen kielen oppimateriaalina.

Tunti saamea kaikille! – Avoimet oppitunnit saamelaisten kansallispäiväviikolla

Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit tulevat…

Raportti rajat ylittävästä kouluyhteistyöstä julkistettiin

Esihankkeen raportti ”Rajaton saamelaisopetus” julkistettiin…

Saamelaiskäräjät antaa stipendin kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Sáárá Seipiharju, Janne Hirvasvuopio, Tytti Kyrö, Suvi-Tuuli…

Tunti saamea kaikille – Osallistu avoimille saamen kielten etätunneille!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke,…

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi (6) stipendiä

ILMOITUS Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä…

Tunti saamea kaikille - Osallistu avoimille saamen kielten etätunneille!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke,…

Saamelaisalueen yläkoulut saavat lukulahjana saamen- ja suomenkielisiä kirjoja

Saamelaisalueen yläkoulut saavat lukulahjana 10 saamenkielistä…

Uudet oppimateriaalisivut ja verkkokauppa avautuivat

Saamelaiskäräjien oppimateriaalit ovat saaneet uudet sivut…

Inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasarja valmistui

  Inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasarja Hitruu…

Uusi koltansaamenkielinen satukirja ilmestyi

Uusi koltansaamenkielinen satukirja Silbbseiʹbb rieʹmjj -satukirja…

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestyi

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja GEA-oppikirjasarjaan on ilmestynyt.…