Saamelaiskäräjät edistää saamen kielten, saamenkielistä sekä saamelaisen kulttuurin opetusta.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimisto toimivat yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien, pohjoismaisten sisarelinten ja valtion opetushallinnon kanssa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisten ääntä koulutuspolitiikassa. Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asema opetuksessa on yksi tärkeimmistä saamelaisten tulevaisuuden kysymyksistä.

Saamelaisopetus ja oppimateriaalityö

Saamen kieli on kuulunut koulun opetusohjelmaan peruskoulun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä lähtien. Saamenkielinen opetus lähti liikkeelle Utsjoelta ja Inarista 1970-luvun puolivälissä. Kaikki saamelaisten kotiseutualueen peruskoulut ja lukiot antavat nykyisin saamen kielen opetusta ja kaikki alueen kunnat myös saamenkielistä perusopetusta.

Saamenkieliset oppimateriaalit

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Uudet oppimateriaalisivut ovat tulossa. Kirjatilaukset: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto vastaa saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistelusta ja jakelusta, saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyistä, julkaisee saamelaisopetuksen tilastoja ja ylläpitää yhteyttä saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin ja kouluihin sekä opetuksen hallintoon.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on Saamelaiskäräjien koulutuspoliittisten sekä saamenkieliseen päivähoitoon liittyvien esitysten, aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen valmistelija. Lautakunta päättää myös oppimateriaalityön suunnitelmista ja budjetista.

Saamelaistietoa opetukseen

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Saamelaiskäräjät järjestää vuosittain yhteistyössä kuntien ja paikallisten saamelaisjärjestöjen kanssa saamelaisnuorten taidetapahtuman. Taidetapahtuma järjestetään vuorovuosin eri kunnissa ja siihen kutsutaan kaikki saamelaislapset ja -nuoret sekä saamen kielen tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret.

Saamen kielten etäopetus

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2018–31.12.2020. Hankkeessa annetaan saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) etävälitteistä opetusta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuáti -materiaalipankki

Kuáti.fi on Saamelaiskäräjien ylläpitämä saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipankki. Sivuston tarkoitus on toimia saamelaisen varhaiskasvatuksen johtamisen pedagogisena, kielen ja kulttuurinmukaisen toiminnan sekä verkostoitumisen välineenä.

Uutta materiaalia opetukseen

Inarinsaamen aakkosvideo

Videolla esiintyvät Sáárákáisá ja Siiri, he etsivät ja löytävät inarinsaamen aakkosia. Jokaisesta aakkosesta annetaan esimerkkisana.

Koltansaamen aakkosvideo

Videolla esiintyvät Tiina ja Elli-Dåʹmnn, he etsivät ja löytävät koltansaamen aakkosia. Jokaisesta aakkosesta annetaan esimerkkisana.

Pohjoissaamen aakkosvideo

Aakkosvideossa etsitään ja esitellään pohjoissaamen kielen aakkoset. Kustakin aakkosesta annetaan esimerkkisana.

Opi sisnatyön verbejä pohjoissaameksi

Tunnetko nahan muokkaukseen eli sisnan tekoon liittyviä verbejä pohjoissaameksi? Tiedätkö mitä tarkoittavat verbit vajuldit, šalmmastit ja loaskut?

Äänellinen kuvasarja tenolaisen veneen valmistamisesta

Deanu fanas – kuvasarja tenolaisen veneen valmistusvaiheista on ilmestynyt. Kuvasarjaa voi käyttää sekä saamelaisen käsityön että pohjoissaamen kielen oppimateriaalina.

Anna palautetta Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2019!

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta on kulunut nyt kuukausi. Palautetta…

Anna palautetta saamen kielten etäopetuksesta!

Saamen kielten etäopetushanke pyytää palautetta kuluneesta…

Čearpmahat lähtee edustamaan saamelaisnuoria valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan

Vuotsolaisten nuorten teatteriryhmä Čearpmahat lähtee edustamaan…

Saamelaisnuorten taidetapahtuma käynnistyy

Nyt se vihdoin alkaa -  Saamelaisnuorten taidetapahtuma käynnistyy…

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso ja Heli Huovinen taidetapahtuman tuomareiksi – tapahtuman ohjelma julkaistiin

Elokuvaohjaaja Katja Gauriloff, filmitähti/näyttelijä Anni-Kristiina…

Tusina teatteriesityksiä Saamelaisnuorten taidetapahtumaan!

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautuminen päättyi…

Saamen kielten etäopetushankkeen oppilasmäärä kasvaa – vielä ehtii ilmoittautua opetukseen

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen…

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautuminen alkoi

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan on alkanut,…

Anna Lumikivi aloitti taidetapahtumatyöntekijänä

Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyt lähtevät nyt…

Saamen kielten etäopetushanke vieraili Etäkoulu Kulkurissa

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän pilottihankkeen…

Ministeriö ja Opetushallitus suosittelevat saamelaisten kansallispäivän huomioimista opetuksessa

Saamelaisten kansallispäivä on luonteva ajankohta tutustua…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen SAAMELAISNUORTEN…