Elinkeino, oikeus ja ympäristö

Ajankohtaista

Koulutustilaisuus saamelaisten oikeuksien huomioimisesta keräsi runsaasti osallistujia

Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä oikeusministeriön…

Esitetty kaivosmineraalivero on liian matalalla tasolla

Saamelaiskäräjät on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi…
Tyhjä vene joen rannassa.Kuva: Hans Pieski
Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.Kuva: Ville Fofonoff

Energiakriisillä ja tuotantokustannusten nousulla on suuret vaikutukset saamelaiselle poronhoidolle

Saamelaiskäräjät tapasi maa- ja metsätalousministeriön…
Juutuajoki Inarista kuvattuna.

Saamelaisten oikeudet tulee turvata kalastusta koskevassa sääntelyssä 

Lapin käräjäoikeus hylkäsi 12.8.2022 kahden saamelaisen…

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonsuojeluasioissa kokoonnuttiin Nellimissä 

Ympäristöministeriö, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus ja…

Kyttyrälohi tulee määritellä haitalliseksi vieraslajiksi

Saamelaiskäräjät vaatii kyttyrälohen määrittämistä haitalliseksi…

Korkeimman oikeuden päätökset tulee huomioida jo Tenojoen tulevalla kalastuskaudella 

Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtioneuvoston yleisistuntoon…
Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä

Opas toimii oikeudellisena ohjekirjana niin Saamelaiskäräjien kuin valtion ja kuntien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden työssä ja keskinäisessä yhteistyössä. Sen tarkoituksena on tarjota ajantasaista informaatiota ja näin ollen edistää saamelaisten oikeuksien tosiasiallista toteutumista mm. lainsäädännön kehittämisessä, lakien toimeenpanossa sekä tuomioistuinten ja muiden laillisuusvalvojien työssä. Opas on julkaistu suomeksi ja se julkaistaan ainoastaan verkkoversiona.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.

Tunnetko saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen tavat kuin omat taskusi? Saamelaiskäräjät on julkaissut saamelaismatkailun kävijäohjeistuksen. Kävijäohjeistus on suunnattu matkailijoille ja uusille matkailualan työntekijöille ja -toimijoille. Materiaalia voi hyödyntää myös oppimateriaalina.