Elinkeino, oikeus ja ympäristö

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät tapasi maa- ja metsätalousministeri Essayahia lauantaina Inarissa

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vieraili lauantaina…
Henkilö suomustaa kalaa puukolla.

Seminaari saamelaisten kalastusperinteestä Inarissa 28.9.2023 

Saamelaiskäräjät järjestää torstaina 28.9.2023 Saamelaiskulttuurikeskus…
Tyhjä vene joen rannassa.Kuva: Hans Pieski

Saamelaiskäräjät lausui Tenon kalastussäännöstä – sääntöä ei tule allekirjoittaa, vaan neuvotella uudelleen

Ehdotettu Tenojoen kalastussääntö loukkaa saamelaisille perustuslaissa…
Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Saamelainen ilmastoneuvosto asetettiin ensimmäistä kertaa

Saamelainen ilmastoneuvosto on uusi, riippumaton asiantuntijaelin,…

Porotuholain mukaiset korvaukset poronhoitovuoden 2021–2022 tuhoista tulee maksaa poronhoitajille 

Saamelaiskäräjät on aloittanut neuvottelut maa- ja metsätalousministeriön…
Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Saamelaiskäräjät ei nimeä edustajaa Lapin tuulivoimaselvityksen 2023-2024 ohjausryhmään 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessa 16.5.2023,…

Seminaari Tenon vesistön oikeuksista ja erityispiirteistä Utsjoella 23.-24.5.2023

Paikka: Ravintola Deatnu, Ellintie 25 Seminaarin tavoitteena…
Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Saamelaiskäräjät pyytää nimeämisehdotuksia saamelaisen ilmastoneuvoston jäseniksi

Saamelainen ilmastoneuvosto asetetaan tukemaan saamelaisen perinteisen…
Tuomas Aslak Juuson kuva.
Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä

Opas toimii oikeudellisena ohjekirjana niin Saamelaiskäräjien kuin valtion ja kuntien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden työssä ja keskinäisessä yhteistyössä. Sen tarkoituksena on tarjota ajantasaista informaatiota ja näin ollen edistää saamelaisten oikeuksien tosiasiallista toteutumista mm. lainsäädännön kehittämisessä, lakien toimeenpanossa sekä tuomioistuinten ja muiden laillisuusvalvojien työssä. Opas on julkaistu suomeksi ja se julkaistaan ainoastaan verkkoversiona.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.

Tunnetko saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen tavat kuin omat taskusi? Saamelaiskäräjät on julkaissut saamelaismatkailun kävijäohjeistuksen. Kävijäohjeistus on suunnattu matkailijoille ja uusille matkailualan työntekijöille ja -toimijoille. Materiaalia voi hyödyntää myös oppimateriaalina.