Elinkeino, oikeus ja ympäristö

Ajankohtaista

Kyttyrälohi tulee määritellä haitalliseksi vieraslajiksi

Saamelaiskäräjät vaatii kyttyrälohen määrittämistä haitalliseksi…

Korkeimman oikeuden päätökset tulee huomioida jo Tenojoen tulevalla kalastuskaudella 

Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtioneuvoston yleisistuntoon…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viran

Elinkeinosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien…

Saamelaiskäräjät pettynyt esitettyihin pyyntirajoituksiin Tenolla

Suomi ja Norja esittävät lohenkalastusta Tenolla sallittavaksi…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viransijaisuuden

Tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja…

Saamelaiskäräjät vastustaa Lapin paliskunnan alueen kaivostoimintaan tähtääviä hankkeita

Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvan Lapin paliskunnan alueen…
Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä

Opas toimii oikeudellisena ohjekirjana niin Saamelaiskäräjien kuin valtion ja kuntien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden työssä ja keskinäisessä yhteistyössä. Sen tarkoituksena on tarjota ajantasaista informaatiota ja näin ollen edistää saamelaisten oikeuksien tosiasiallista toteutumista mm. lainsäädännön kehittämisessä, lakien toimeenpanossa sekä tuomioistuinten ja muiden laillisuusvalvojien työssä. Opas on julkaistu suomeksi ja se julkaistaan ainoastaan verkkoversiona.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.

Tunnetko saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen tavat kuin omat taskusi? Saamelaiskäräjät on julkaissut saamelaismatkailun kävijäohjeistuksen. Kävijäohjeistus on suunnattu matkailijoille ja uusille matkailualan työntekijöille ja -toimijoille. Materiaalia voi hyödyntää myös oppimateriaalina.