Kove: Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2018 Anarist.

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh valmâštâl já olášut lävdikode kieđâvuššâm aašijd. Tot västid sämikielâlâš oppâmateriaal vuáváámist, valmâštâlmist já jyehimist, säminuorâi taaidâtábáhtus orniimijn, almostit sämimáttááttâs lovottuvâid já tuálá ohtâvuođâ sämimáttááttâs uárnejeijee kieldáid já škovláid sehe máttááttâs haaldâšmân. Toimâttâh valmâštâl já olášut meiddei säämi škovlimašij ohtsâšpargo-orgaan čuákkimij aašijd já uáslist säämi máttááttâshaldâšem tave-eennâmlâš ohtsâšpaargon.

Škovlimčällee

Ulla Aikio-Puoskari

 • toimâttuv hovdâ,
 • škovlim lahâasâttâs, haldâšem, ruttâdemovdánem, árvuštâllâm, máttááttâsvuávámnoormâi já sämimáttááttâs ovdánem čuávvum,
 • škovlim- já oppâmateriaallävdikode čällee já oovdânpyehtee (škovlimpoolitlâš já almos škovlimääših),
 • säämi škovlimašij otsâšpargo-orgaan čällee já oovdânpyehtee,
 • ohtâvuođâtoollâm sämimáttááttâs uárnejeijee kieldáid, staatâ máttááttâshaaldâšmân já tave-eennâmlâš uábbiorgaanáid,
 • aalmugijkoskâsâš ovdánem čuávvum.
Oppâmateriaalčällee

Petra Kuuva

 • škovlim- já oppâmateriaallävdikode čällee já oovdânpyehtee (oppâmateriaalääših),
 • oppâmateriaalpargo vuávám, stivrim, kocceem já toimâttempargo,
 • oppâmateriaal rähtimân lohtâseijee ohtâvuođâtoollâm škovláid já máttááttâs haaldâšmân ,
 • tave-eennâmlâš ohtsâšpargo.
Oppâmateriaalvuávájeijeeh:
Toimâttâhčällee, almos toimâttâh

Laila Aikio

 • oppâmateriaalvuárhá paijeentoollâm já ruttâtuálu,
 • oppâmateriaaltiilámij toimâttem.
Oppâmateriaalpargeeh:
 • Oona Länsman, orjâlâškielâ vieres kiellân
 • Heini Wesslin, nuorttâlâškielâlâš kietâtyeji
 • Esther Berelowitsch, nuorttâlâškielâlâš oppâmateriaalpargo
 • Karlong Chan, nuorttâlâškielâlâš oppâmateriaalpargo
 • Laura Ylinampa, anarâškielâlâš oppâmateriaalpargo
 • Minna Lampinen, anarâškielâlâš oppâmateriaalpargo
Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaahâ
Säminuorâi taaiđâtábáhtus