Oppâmateriaaleh

Škovlim já oppâmateriaal

Sämitigge oovded sämmilij jieijâs kielâ, kulttuur já jieijâskielâlâš máttááttâs. 

Sämitige škovlim- já oppâmâteriaallävdikodde sehe škovlim- já oppâmâteriaaltoimâttâh tuáimih ohtsâšpargoin sämikuávlu kieldâiguin, eres škovliittâs uárnejeijeiguin, tave-eennâmlâš uábbiorgaanijguin já staatâ máttááttâshaldâttâssáin. Sämitigge oovdâst sämmilij jienâ škovlimpolitiikâst. Sämikielâ já kulttuur sajattâh máttááttâsâst lii ohtâ tehálumosijn sämmilij puátteevuođâ koččâmâšâin.

Sämimáttááttâs já oppâmateriaalpargo

Sämikielâ lii kuullâm škoovlâ máttááttâsohjelmân vuáđuškoovlâ vuossâmuu ihelovo rääjist. Sämikielâlâš máttááttâs vuolgij joton Ucjuuvâst já Anarist 1970-lovo pelimuddoost. Puoh sämmilij päikkikuávlu vuáđuškoovlah já luvâttuvah adeleh tááláá ääigi sämikielâ máttááttâs. Puoh sämmilij päikkikuávlu kieldah uárnejeh sämikielâlii máttááttâs vuáđuškoovlâst.

Sämikielâliih oppâmateriaaleh

Sämitigge pyevtit já ruttâd sämikielâlijd oppâmateriaalijd ovdâ- já vuáđumáttááttâs, luvâttuvâi, áámmátlâš já rävisulmui škovlim tárboid. Täst peesah keččâđ já tiiláđ sämikielâlii oppâmateriaal.

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh västid sämikielâlâš oppâmateriaal vuáváámist, valmâštâlmist já jyehimist, säminuorâi taaidâtábáhtus orniimijn, almostit sämimáttááttâs lovottuvâid já tuálá ohtâvuođâ sämimáttááttâs uárnejeijee kieldáid já škovláid sehe máttááttâs haaldâšmân.

Škovlim já oppâmateriaallävdikodde

Škovlim já oppâmateriaallävdikodde lii Sämitige škovlimpoolitlâš sehe sämikielâlii peivikiäčun lohtâseijei iävtuttâsâi, algui, ciälkkámušâi já peleväldimij valmâštellee orgaan. Lävdikodde västid meiddei sämikielâlii oppâamnâstuv vuáváámist, rähtimist já jyehimist.

Sämitiätu máttááttâsân

Oktavuohta.com -siijđoh fäälih sämitiäđu máttááttâsân já iärásáid, kiäh láá perustum já tot lii toimâttum Sämitige já Máttááttâshaldâttuv oovtâstpargon. Siijđoh aneh sistees tiäđuid sämmilij aalmuglijn symbolijn, sämikulttuur uásisuorgijn, sämisiärváduvâst já tábáhtusâin teevstâi, kuuvij já videoi peht. Siijđoh láá tuáistáážân suomâkielân.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus

Sämitigge uárnee ihásávt oovtâstpargoost kieldâiguin já páihálij sämiservijguin säminuorâi taaiđâtábáhtus. Taaiđâtábáhtus uárnejeh vuáruiivij jieškote-uv kieldâin já toos kočoh puoh sämipárnáid já – nuorâid sehe sämikielâ teikâ sämikielâlii máttááttâsâst leijee párnáid já nuorâid.

Sämikielâi káidusmáttááttâs

Sämikielâi káidusohtâvuođâid kevttee máttááttâs piiloothaahâ lii Ucjuv kieldâ jođettem já Sämitige koordinistem haahâ, mon olášuttemäigi lii 1.8.2018–31.12.2020. Haavâst adeluvvoo sämikielâi (anarâš-, nuorttâlâš- já tavesämikielâ) máttááttâs káidusohtâvuođâi peht. Haavâ ruttâd máttááttâs- já kulttuurministeriö.

Kuáti -materiaalipankki

Kuáti.fi lii sämitige paijeetoollâm sämikielâlâš arâšoddâdemmateriaalpaŋkki. Sijđoi ulmen lii toimâđ arâšoddâdem jođettem pedagooglâš, kielâ já kulttuurmiäldásâš tooimâ sehe viärmádâttâm niävvun

Uđđâ materiaal máttááttâsân

Orjâlâškielâ puustavvideo

Puustavvideost oceh já oovdânpyehtih tavesämikielâ puustavijd. Jyehi pustavist adeluvvoo ovdâmerkkâsääni.

Anarâškielâ  puustavvideo

Videost Sáárákáisá já Siiri uuccâv anarâškielâ pustavijd. Jyehi pustavân suoi adelává ovdâmeerhâ.

Nuorttâlâškielâ puustavvideo

Videost Tiina já Elli-Dåʹmnn uuccâv já kavnâv nuorttâlâškielâ pustavijd. Jyehi pustavist suoi adelává ovdâmerkkâsääni.

Anarâš- já orjâlâškielâ puustavtaavluh

Máttáátteijei kuhháá tuáivum anarâš- já orjâlâškielâ puustavkovetaavluh láá almostum. Anarâškielâ puustavtaavluh láá almostum neetist, orjâlâškielâ puustavtaavluh láá sehe neetist já teddilum häämist.

Kove-jienâ-ráiđu Tiänu kárbá rähtimist orjâlâškielân

Deanu fanas -koveráiđu Tiänu kárbá rähtimist lii almostum. Koverááiđu puáhtá kevttiđ sehe tyeji ete orjâlâškielâ oppâmateriaalin.

Oopâ šišnetyeji veerbâid orjâlâškielân

Tuubdah-uv šišnetyeji veerbâid orjâlâškielân? Tiäđáh-uv maid uáivildeh veerbah vajuldit, šalmmastit já loaskut?

Uđđâ oppâmaterial anarâškielân

Anarâškielâ vuáđuškovlâmáttááttâsân láá almostum…

Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ juátkoo ivvijn – Sämitigge já Ucjuuhâ ilodeh!

Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ finnij jotkâruttâdem…

Neropatin päiväkirja - Čuovâuáivi peivikirje lii tääl almostittum sämikielân

Pegâlmâs kirječällee Jeff Kinney vuosmuš ráiđukoveroomaan…

Puáđi fáárun Säminuorâi taaiđâtábáhtus viermijuuhlán!

Säminuorâi taaiđâtábáhtus ávuduvvoo vástuppeeivi 17.4.…

Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ fáálá sämikielâi oppâtiijmijd päikkiškovlâláid

Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ uárnee puohháid ávus…

Sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ luuhâmive 2020-2021 almottâttâmäigi juátkoo

Almottâttâmäigi sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ máttááttâsân…

Sämitigge avžuut kevttiđ sämikielâlijd digimateriaalijd päikkimáttááttâsâst

Sämikielân láá almostittum jo ennuv digikirjeh, mobilspeelah…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus ij olášuu

Sämitige škovlim- já oppâmaterialtoimâttâh almoot, et sij…

Almottâttâmäigi Säminuorâi taaiđâtábáhtus pargopáájáid lii lekkum

Almottâttâmäigi Säminuorâi taaiđâtábáhtus pargopáájáid…

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân aalgij!

Almottâttâmäigi lii ávus 25.2.-25.3.2020 já almottâttâm…

Unna-Maari Pulska algâttij taaiđâtábáhtus pargen

Säminuorâi taaiđâtábáhtus jyehi-ivvááš orniistâlmeh…