Säminuorâi taaiđâtábáhtus

Äigikyevdil

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa.

Sämitigge uárnee koijâdâllâm Säminuorâi taaiđâtábáhtus oovdedmist

Sämitigge uárnee webropol-koijâdâllâm Säminuorâi taaiđâtábáhtus…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuorâstuv äigitavlu nubbáásm

Stuorrâ uásálisteemere keežild Säminuorâi taaiđâtábáhtus…

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân almottâttii 320 uásálisted – táttup meid keččeid almottâttâđ

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân almottâttâm lii nuuhâm.…

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân aalgij

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân puáhtá almottâttâđ 24.–31.3.2023…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus njuolgâdusah 2023

Ive 2023 säminuorâi taaiđâtábáhtus njuolgâdusah láá…
Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst meid taan ive aheräjittem – Sämitige stivrâ mieđettij laseruttâdem

Sämitige stivrâ meridij čuákkimstis 10.2.2023, ete tot väärrid…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus Anarist 26.-27.4.2023

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo Anarist, Sajosist 26.-27.4.2023. Teeman lii taan ive oovdânpyehtee taiđuuh já eromâšteeman sämityeji.

Sämitigge uárnee säminuorâi taaiđâtábáhtus Anarist, Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist 26.-27.4.2023.  Väldikodálâš Nuorâ Kulttuur (Nuori kulttuuri)-tábáhtus lii uđâsmum já tot uárnejuvvoo taan ive maaŋgâtaaiđâfestivaalin Kuopiost 25.-27.5.2023. Väldikodálii tábáhtus mield säminuorâi taaiđâtábáhtus teema lii taan ive oovdânpyehtee taiđuuh já taggaar puáhtá leđe ovdâmerkkân muusik, teatter, tanssâ, stand up já läävdi alne tivtâstem. Nubben teeman säminuorâi taaiđâtábáhtusâst lii taan ive sämityeji – säminuorâi tyejeh láá uáinimnáál tábáhtus ääigi.

Lasetiäđuh:

sntaidetapahtuma@samediggi.fi

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com   

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma    

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus   

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lii ivnáás tábáhtus

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lii lamaš kulttuur já taiđuu hárjutteijee nuorâi vuossâmuš aareen jo viiđâ ihelove ääigi. Maaŋgah tääl tobdos sierâ suorgij taaiđârijn láá finnim tábáhtusâin sii vuossâmuu oovdânpyehtimsaje já eenikielâlijd keččeid já kuldâleijeid. Taaiđâtábáhtus naanood sämipárnái já -nuorâi oohtânkulluuvâšvuođâ já identiteet, puđâldâsâid sehe sämikielâ kevttim já oppâm.

Taaiđâtábáhtusân puávdejuvvojeh puoh sämipárnááh já -nuorah sehe sämikielâi tâi sämikielâlii máttááttâsâst orroo párnááh já nuorah. Taaiđâtábáhtusâst sij peesih ovdediđ jieijâs kielâtááiđu sehe finniđ eellimave pištee feerimijd já ohtâvuođâid eres sämipárnáid já -nuoráid pirrâ eennâm.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lii ilolâš já ivnáás tábáhtus, mađe várás ráhtádâteh oles ive eromâšávt škoovlâin. Máttáátteijeeh láá čonâdâttâm tábáhtusân uásálistmân já nuorâi stivriimân. Tábáhtusâst nuorah pasteh ovdediđ táiđuidis, čäittiđ taid iärásáid já finnejeh movtijdittee macâttâs rääđist sehe stuorrâ juávhust páihálijn já eres soojijn puáttám kuosijn.

Taaiđâtábáhtus teeman väljejui väldikodálii teema lasseen meid sämmilâškulttuurân lohtâseijee taiđuu šlaajâ. Taaiđâtábáhtus movtijdit párnáid já nuorâid kreatiivlâšvuotân já keččâliđ uđđâ šlaajâid. Maaŋgâtaiđâlii tábáhtus teemah láá mulsâšum ei. kovetaiđuu, tihtâkišto, muusikjuávhust čuojâttem, ráiđukove, uánihisfiilmâ, roolipihtâsij, sämimááccuh- já tyejičáittusij sehe juáigus- já muusikpargopáájá kooskâ.

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst väljejuvvojeh säminuorâi ovdâsteijeeh väldikodálii Nuorâ Kulttuur -festivaalân. Uđâsmittum väldikodálâš tábáhtus uárnejuvvoo jyehi nubbe ive viermitábáhtussân. Väldikodálâš tábáhtus fáálá säminuoráid máhđulâšvuođâ oovdânpyehtiđ jieijâs mättim vala stuárráb aalmugân já tienuuvt ovdediđ sii tááiđuid.

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst láá kuhes ärbivyevih tastko tot lii uárnejum 1970-lovo algâiivij rääjist. Sämitigge lii ornim tábáhtus ive 1998 rääjist. Kuhes ärbivuovijd kunnijâteh ain ko tábáhtus uárnejuvvoo. Taaiđâtábáhtus nettisiijđoid láá nurrum koveh já tiäđuh taaiđâtábáhtusâin ive 1994 rääjist.

Taaiđâtábáhtus orniimist västideh škovlim- já oppâmateriaallävdikodde sehe škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh. Toos lasseen orniimân uásálisteh sämikuávlu kieldah, Sämitige nuorâirääđi já jieškote-uv kuávdááh sehe sämmilâšseervih. Škoovlâi rooli tábáhtusâst lii styeres já oovtâstpargo taaiđâtábáhtuspargee já škoovlâi kooskâ lii stuorrâ áárvust. Máttááttâs- já kulttuurministeriö ruttâd tábáhtus.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus raporteh:

Sämitigge
Menesjärventie 2 A, FI-99870 AANAAR | INARI
Puhelinkuávdáš: +358 (0) 10 839 3100
Virgálâš šleđgâpostâ Sämitiigán: info(at)samediggi.fi

Pargovievâ ohtâvuotâtiäđuh
Rekigistem

Čuávu mii sosiaallii mediast