Sämikielâliih soti-palvâlusah

AIL

Videopuhelinpalvâlem / äššigâspalvâlem tavesämikielân http://www.kela.fi/davvisamegiella

Oovdânpyehtimsijđo anarâškielân http://www.kela.fi/anarasgiella

Videopuhelinpalvâlem / äššigâspalvâlem nuorttâlâškielân http://www.kela.fi/nuorttsaamas

Hiäđuiuuccâmluámáttuvah/almottâsah tavesämikielân

Palvâlusah, moh láá Kárášjuuvâst

Spesiaaltuáhtáreh (liške, sistaavdâ, kulo), tavesämikielâ 

Peerâpargo, tavesämikielâ

Paarnij já nuorâi psykiatrâlâš polikliiniik, tavesämikielâ

Psyykkisâš tiervâsvuotâ, tavesämikielâ

Uáiváditteepargo, tavesämikielâ

SámiSoster

http://www.samisoster.fi/algosiidu

Elilâmulmui juávkkutoimâ, Luovatupatoimâ já omâdâhtipšoi toorjâtoimâ tavesämikielân 

Uáiváditteepargo tavesämikielân

Čuáhist – Sämikielâlâš pyereestvaijeem- já tiervâsvuotâmateriaalpaŋkki

Poske sämiohtâdâh

http://www.sosiaalikollega.fi/poske/esittely/saame/main_page

Mielâtiervâsvuotâtáálu

Šlundevuođâ jieštipšomohjelm tavesämikielân

Aanaar kieldâ

Sämikielâliih soti-palvâlusah Aanaar kieldâst

Sijdâpargeeh, aldatipšooh (tk, Männikkö uásáduvah já Tave-Aanaar-kuávlu):
Aanaar kieldâ vuávám elilâmulmui toorjân ivvijd 2016-2019

Sijdâpargeeh, aldatipšooh (tk, Männikkö uásáduvah já Tave-Aanaar-kuávlu):
Ohtâvuotâtiätusijđo kieldâ sämikielâlijn soti-pargein

Almostekstâ sämikielâlijn soti-palvâlusâin, moh láá tuárjum staatâtorjuin

Iänudâh kieldâ

Sosiaalkocceem tavesämikielân

Päikkipalvâlem Veahkki já sämikielâlâš tiervâsvuođâtipšoo: palvâlemravvuuh

Suáđigil kieldâ

Päikkipalvâlem Vuáču kuávlust

Ucjuv kieldâ

Tiervâsvuođâtipšoo

Päikkipalvâlem Auttaja-Aslak:
Infosijđo
Palvâlemravvuuh

Pehtilittum palvâlemaassâm:
infosijđo já palvâlemtieđettemčáálus

Peerâpargo infosijđo

Pärniäššiváldálâš

Päärni vuoigâdvuođâin tavesämikielân

Oovtviärdásâšvuođâváldálâš

Oovtviärdásâšvuođâst já olgooštmist (ei. soti-palvâlusâin)
https://www.syrjinta.fi/web/SE
https://www.syrjinta.fi/web/other/smn
https://www.syrjinta.fi/web/other/sms