Nuorah

www.nuor.fi

Siijđoh láá čuosâttum Tunjin, säminuorâ, mon peri kuávlust maailm tun aasah-uv! Mij halijdep, ete tun kaavnah tääbbin TIÄĐU koččâmušâin, moh smietâttiteh tuu, eromâšávt tagarijn, moh lohtâseh sämmilâšvuotân. Mij halijdep RAVVIĐ, jis tun halijdah huolâidâd tâi koččâmušâidâd miiguin jyehiđ. Toos lasseen mij halijdep eidu Tuu fáárun ovdediđ siijđoid, jyehiđ jieijâd aargâ tâi mudoi peri savâstâllâđ chatist oovtâst eres nuorâiguin.

Nuorâirääđi

Nuorâirääđi valmâštâl taid sämitige ciälkkámušâid, alguid já eres peleväldimijd, moh kyeskih säminuoráid tâi säminuorâi eellimtiilijd. Eres nuorâirääđi váldupargoh láá säminuorâi kielâlij já kulttuurlij vuoigâdvuođâi ovdedem pirrâ Suomâ sehe säminuorâi sämikulttuuridentiteet nanodem.

Äigikyevdil

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2022 uárnejuvvoo čohčâmáánust Anarist – šlaaijân muusik já tiivtah

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo čohčuv 14.-15.9.2022…

Anni-Sofia Niittyvuopio juátká nuorâirääđi saavâjođetteijen

Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijen väljejui Anni-Sofia…

Oppâp sämmilijn já sämikulttuurist Dihtosis-haavâ video-oppâtiijmij peht  

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haahâ…

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst palhâšum video mieldi Oskari-kištoost

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst palhâšum video Muäna…

Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân Sämitige nuorâirááđán toimâpajan 2022-2023

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn…

Säminuorah väätih tooimâid šoŋŋâdâhnubástus raijim tiet

Mij tubdâstep šoŋŋâdâhkriisâ já vaattâp tállán tooimâid…

Säminuorah čuákkejeh vuoimijdis šoŋŋâdâhnubástus vuástá konferensist 26.8.

Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens uárnejuvvoo…

Tiervâpuáttim ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferensân!

Äigi: 26.8.2021 Suomâ ääigi tijme 9.00-15.00 Saje: Zoom Konferens…

Nuorâirääđi jurgâl Seta arvetävgisánáduv sämikieláid

Arvetävgisämmilij čuávvoo suhâpuolvâ uážžu šoddâđ…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuolgâttâs lii keččâmnáál

Säminuorâi taaiđâtábáhtus puáhtá tääl keččâđ vyelni…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2021 lappâd – keejâ puátusijd

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui 18.5. viermitábáhtussân.…