Nuorah

”Liččiiba vaaljah te pesâččij jienâstiđ”

Säminuorâ, ucâluu Sämitige valjâluvâttâlmân, TÄÄL! Ovdil juáháš 18-ihheed tiävdám säminuorâ lii finnim uuccâmluámáttuv pááikán, mutâ IJ INNIG. Tun koolgah jieš leđe aktiivlâš. Sämmilij parlament ađai Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan. Jyehi niäljád ive väljejuvvojeh Sämitiigán 21 jesânid já nelji värijeessân. Vaaljâin jienâsteh toh sämmiliih, kiäh láá merkkejum valjâluvâttâllâm. Jienâvuoigâdvuotâ addel meid vuoigâdvuođâ leđe iävtukkâssân.

De!-projektist ovdedeh sämikielâlii nuorâitooimâ

Sämitige nuorâirääđi De!-projektist ovdedeh nuorâi astoäigitooimâ puoh Suomâst sarnum sämikielân. Proojeekt ulmen lii movtijdittiđ säminuorâid vuáváđ jieš, ete maggaar sämikielâlii astoäigitooimân sij halijdiččii uásálistiđ. Proojeekt olášuttoo 1.10.2018-30.8.2019 já tom ruttâd Leader Pohjoisin Lappi.

Dihtosis-haahâ

Dihtosis lii Sämitige Nuorâirääđi já Nuorâi akatemia ohtsâšhaahâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmug nuorâi tiäđulâšvuođâ sämmilijn já sämikulttuurist. Haavâ tárguttâssân lii rähtiđ materiaal škovlâkollimij várás sehe toohâđ sämmilij aalmugpeeivi väldikodálâš teemapeivin. ihtosis-haavâ ruttâd Máttááttâs- já kulttuurministeriö.

Kesikumikampanja kondomeh meid kuulmâ sämikielân!

Sämitige nuorâirääđi teeman lii taan ive seksuaaltiervâsvuotâääših. Teeman kulen nuorâi kooskâst tubdum Kesikumikampanja kondomeh jurgâluvvojeh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân. Meid kampanjan kullee Rähistâllâmmiäštár -seksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm puáhtá čođâldittiđ sämikielân.

Nuorâirääđi

Nuorâirääđi valmâštâl taid sämitige ciälkkámušâid, alguid já eres peleväldimijd, moh kyeskih säminuoráid tâi säminuorâi eellimtiilijd. Eres nuorâirääđi váldupargoh láá säminuorâi kielâlij já kulttuurlij vuoigâdvuođâi ovdedem pirrâ Suomâ sehe säminuorâi sämikulttuuridentiteet nanodem.

Äigikyevdil

Nuorâirääđi saavâjođetteijee kejâstâh

Ko mun algâttim nuorâirääđi saavâjođetteijen, te jiem…

Sämitige nuorâičällen Elli-Marja Hetta

Šoddâdemtiettui maister Elli-Marja Hetta nomâttui Sämitige…

Saavâjođetteijei koijâdâllâmtijme juávkkuchatist

Nuorâirääđi uárnee vuossâmuu keerdi historjást saavâjođetteijei…

Maht väldiđ huámmášumán sämmilij aalmugpeeivi?

Nuorâirääđi Dihtosis-haahâ oovtâstpargoost Nuorâi Akatemiain…

Säämi aalmugpeivi 6.2.

Sämitigge uárnee ávus uuvsâi peeivi Aanaar Sajosist säämi…

Vuáju sämikulttuurân moobiilspeelâ peht

Nuorâirääđi almostit oovtâst Nuorâi Akatemiain Sukellus…

Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân sämitige nuorâirááđán 2020-2021

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn…

Nuoráid čuosâttum seksuaalvuođâ sänikirje jurgâlum kuulmâ sämikielân

Väestöliitto nuoráid čuosâttum seksuaalvuođâ sänikirje…

Sämikielâliih nuorâi tiätu- já ravvimsiijđoh lekkâseh

Siijđoid, moh almostuveh kuulmâ sämikielân já suomâkielân,…

Sämikielâlii nuorâi astoäigitooimân lii tárbu puoh sämikuávlu kieldâin

Sämitige nuorâirääđi De! -haavâst finnejum feerimij vuáđuld…

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ luuhâmihán 2019-2020

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia)…

Dihtosis-haahâ viggá lasettiđ nuorâi tiäđuid sämmilijn

Euroop raasism já soováášmettumvuođâ vuástásâš komissio…