Nuorah

”Liččiiba vaaljah te pesâččij jienâstiđ”

Säminuorâ, ucâluu Sämitige valjâluvâttâlmân, TÄÄL! Ovdil juáháš 18-ihheed tiävdám säminuorâ lii finnim uuccâmluámáttuv pááikán, mutâ IJ INNIG. Tun koolgah jieš leđe aktiivlâš. Sämmilij parlament ađai Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan. Jyehi niäljád ive väljejuvvojeh Sämitiigán 21 jesânid já nelji värijeessân. Vaaljâin jienâsteh toh sämmiliih, kiäh láá merkkejum valjâluvâttâllâm. Jienâvuoigâdvuotâ addel meid vuoigâdvuođâ leđe iävtukkâssân.

De!-projektist ovdedeh sämikielâlii nuorâitooimâ

Sämitige nuorâirääđi De!-projektist ovdedeh nuorâi astoäigitooimâ puoh Suomâst sarnum sämikielân. Proojeekt ulmen lii movtijdittiđ säminuorâid vuáváđ jieš, ete maggaar sämikielâlii astoäigitooimân sij halijdiččii uásálistiđ. Proojeekt olášuttoo 1.10.2018-30.8.2019 já tom ruttâd Leader Pohjoisin Lappi.

Dihtosis-haahâ

Dihtosis lii Sämitige Nuorâirääđi já Nuorâi akatemia ohtsâšhaahâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmug nuorâi tiäđulâšvuođâ sämmilijn já sämikulttuurist. Haavâ tárguttâssân lii rähtiđ materiaal škovlâkollimij várás sehe toohâđ sämmilij aalmugpeeivi väldikodálâš teemapeivin. ihtosis-haavâ ruttâd Máttááttâs- já kulttuurministeriö.

Kesikumikampanja kondomeh meid kuulmâ sämikielân!

Sämitige nuorâirääđi teeman lii taan ive seksuaaltiervâsvuotâääših. Teeman kulen nuorâi kooskâst tubdum Kesikumikampanja kondomeh jurgâluvvojeh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân. Meid kampanjan kullee Rähistâllâmmiäštár -seksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm puáhtá čođâldittiđ sämikielân.

Nuorâirääđi

Nuorâirääđi valmâštâl taid sämitige ciälkkámušâid, alguid já eres peleväldimijd, moh kyeskih säminuoráid tâi säminuorâi eellimtiilijd. Eres nuorâirääđi váldupargoh láá säminuorâi kielâlij já kulttuurlij vuoigâdvuođâi ovdedem pirrâ Suomâ sehe säminuorâi sämikulttuuridentiteet nanodem.

Äigikyevdil

Sämikielâlii nuorâi astoäigitooimân lii tárbu puoh sämikuávlu kieldâin

Sämitige nuorâirääđi De! -haavâst finnejum feerimij vuáđuld…

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ luuhâmihán 2019-2020

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia)…

Dihtosis-haahâ viggá lasettiđ nuorâi tiäđuid sämmilijn

Euroop raasism já soováášmettumvuođâ vuástásâš komissio…

Nuorâirääđi Kuplat rikki-leeirâst uáivikaavpugkuávlust 28.8-1.9.2019

Kuplat rikki 2 -leirâ uárnejuvvoo Helsigist Östersundom leirâkuávdáást…

Vyelgi tun-uv mieldi škovlâkyessin

Luuhâmpaje 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá vyelgimin…

Sämitigge nomâttâm neelji “Sámásteaddji - Säämsteei - Sámásteijee”

Ijâttes ijjâ -festivaal teeman láá OA algâaalmugkielâive…

Škovlâkolliistâlmeh finnejeh joođhâ čohčuv 2019

Sämitige nuorâirääđi já Nuorten Akatemia Dihtosis-ohtsâšhaahâ…

Adde macâttâs Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 2019!

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst lii tääl moonnâm mánuppaje.…

Sämitigge uásálist OA algâaalmugij pisováá foorumân (UNPFII) New Yorkist

Sämitige II värisaavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso já nuorâirääđi…

Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân

Vuáččulij nuorâi teatterjuávkku Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ…

Säminuorâi taaiđâtábáhtus álgá

Tääl tot viijmâg álgá -  Säminuorâi taaiđâtábáhtus…