Iäláttâs já vuoigâdvuotâ

Äigikyevdil

Saamelaiskäräjien edustajat perustuslakivaliokunnan kuulemisessa 25.1.2023.
Tyhjä vene joen rannassa.

Iävtuttum kuáivuttâhmineraalviäru lii liijkás vyeligis tääsist

Sämitigge lii celkkim hammiittâsâst haldâttâs iävtuttâssân…
Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.Kove: Ville Fofonoff

Energiakriisâ já puovtâdâskoloi lasanem vaigutteh čuuvtij sämmilii puásuituálun

Sämitigge teeivâi eennâm- já meccituáluministeriö kansliahoovdâ…
Juutuajoki Inarista kuvattuna.

Sämmilij vuoigâdvuođâid kalga turviđ kuálástusân kyeskee njuolgâdusâin

Laapi keerrivriehti hilgoi 12.8.2022 kyevti sämmilii ášáškutmijd…

Njellimist čokkânii sämmilij päikkikuávlu luándusuojâlemaašijn

Pirâsministeriö, Laapi IJP-kuávdáš, Meccihaldâttâs já…
Raavâkirje sämmiláid kyeskee riehtinoormâi tulkkuumân já heiviitmân pirrâsân já eennâmkevttimân lohtâseijee koččâmušâin

Raavâkirje tuáimá riävtálii raavâkirjen nuuvt Sämitige ko meid staatâ já kieldâi virgeomâháid já eres kuávdášlij tuáimei pargoost já oovtâstpargoost sii kooskâ. Ton ulmen lii faallâđ ääigitásásii informaatio já návt ovdediđ sämmilij vuoigâdvuođâi tuođâlii olášume ei. lahâasâttem oovdedmist, laavâi olášutmist sehe tuámustoovlij já eres lavâlâšvuotâkoccei pargoost.

Luuvâ tâi luođii raavâkirje tääbbin. Raavâkirje lii almostittum suomâkielân já tot almostittoo tuš viermiversion.

Ovdâsvástádâslii já eettisávt kilelis sämimađhâšem toimâprinsiipeh láá tuhhiittum Sämitige čuákkimist 24.9.2018. Eettisij ravvui váldu-ulmen lii meddâlistiđ sämmilâšvuođáin ávhástellee mađhâšem sehe sämmiláid kyeskee puástutiäđu, mii leevvân mađhâšem peht. Nubben tiäddučuogâstâhhân lii turviđ mađhâšem ulguupiäláá aalmug kulttuurtaavijd já ärbivuovijd.

Luuvâ lase