Iäláttâs já vuoigâdvuotâ

Äigikyevdil

Alemuu rievti miitaal luovâttui Sämitiigán

Alemuu rievti president Tatu Leppänen luovâttij Sämitiigán…

Sämitigge almoot uuccâmnáál lahâčällee virge

Lahâčällee váldupargon lii toimâđ sämmilij vuoigâdvuođáid…
Ilmakuva, jossa näkyy vesistöä ja metsää kesällä.

Luosâpivdemraijiittâsâid liččii kolgâm ráđádâllâđ ollásávt vuoigâlâžžân

Suomâ já Taažâ soppii cuáŋuimáánust Tiänu luosâ pivdemkiäldust…
Kuvassa porot kulkevat tunturissa.

Spiekâstâhive tovâttem vahâgijd puásuituálun kalga sajanmäksiđ

Sämitigge kiäsá staatârääđi jesânáid, vâi čujottiččii…

Peividum PEFC-standard ij turvii tuárvi meccituálu killeelvuođâ sämmilij päikkikuávlust

Sämitige stivrâ meridij 10.5.2021, ete Sämitigge ij vuáláčääli…

Spiekâstâhlii täälvi puásuituálun tovâttem vahâgijd kalga sajanmäksiđ vuoigâlávt

Sämitigge kiäsá ovdâskoddepiäláduvváid čoovčâ 2019…

Sämmilij vuoigâdvuođah OA olmoošvuoigâdvuotâkomitea huáputtum čuávumân

Ovtâstum aalmugij olmoošvuoigâdvuotâkomitea lii adelâm…

Raavâkirje tuáimá riävtálii raavâkirjen nuuvt Sämitige ko meid staatâ já kieldâi virgeomâháid já eres kuávdášlij tuáimei pargoost já oovtâstpargoost sii kooskâ. Ton ulmen lii faallâđ ääigitásásii informaatio já návt ovdediđ sämmilij vuoigâdvuođâi tuođâlii olášume ei. lahâasâttem oovdedmist, laavâi olášutmist sehe tuámustoovlij já eres lavâlâšvuotâkoccei pargoost.

Luuvâ tâi luođii raavâkirje tääbbin. Raavâkirje lii almostittum suomâkielân já tot almostittoo tuš viermiversion.

Ovdâsvástádâslii já eettisávt kilelis sämimađhâšem toimâprinsiipeh láá tuhhiittum Sämitige čuákkimist 24.9.2018. Eettisij ravvui váldu-ulmen lii meddâlistiđ sämmilâšvuođáin ávhástellee mađhâšem sehe sämmiláid kyeskee puástutiäđu, mii leevvân mađhâšem peht. Nubben tiäddučuogâstâhhân lii turviđ mađhâšem ulguupiäláá aalmug kulttuurtaavijd já ärbivuovijd.

Luuvâ lase