Iäláttâs já vuoigâdvuotâ

Äigikyevdil

Sämitigge táttu nomâttemiävtuttâsâid säämi šoŋŋâdâhrääđi jesânin

Säämi šoŋŋâdâhrääđi asâttuvvoo tuárjuđ sämmilij…
Tuomas Aslak Juuson kuva.
Saamelaiskäräjien edustajat perustuslakivaliokunnan kuulemisessa 25.1.2023.
Tyhjä vene joen rannassa.

Iävtuttum kuáivuttâhmineraalviäru lii liijkás vyeligis tääsist

Sämitigge lii celkkim hammiittâsâst haldâttâs iävtuttâssân…
Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.Kove: Ville Fofonoff

Energiakriisâ já puovtâdâskoloi lasanem vaigutteh čuuvtij sämmilii puásuituálun

Sämitigge teeivâi eennâm- já meccituáluministeriö kansliahoovdâ…
Raavâkirje sämmiláid kyeskee riehtinoormâi tulkkuumân já heiviitmân pirrâsân já eennâmkevttimân lohtâseijee koččâmušâin

Raavâkirje tuáimá riävtálii raavâkirjen nuuvt Sämitige ko meid staatâ já kieldâi virgeomâháid já eres kuávdášlij tuáimei pargoost já oovtâstpargoost sii kooskâ. Ton ulmen lii faallâđ ääigitásásii informaatio já návt ovdediđ sämmilij vuoigâdvuođâi tuođâlii olášume ei. lahâasâttem oovdedmist, laavâi olášutmist sehe tuámustoovlij já eres lavâlâšvuotâkoccei pargoost.

Luuvâ tâi luođii raavâkirje tääbbin. Raavâkirje lii almostittum suomâkielân já tot almostittoo tuš viermiversion.

Ovdâsvástádâslii já eettisávt kilelis sämimađhâšem toimâprinsiipeh láá tuhhiittum Sämitige čuákkimist 24.9.2018. Eettisij ravvui váldu-ulmen lii meddâlistiđ sämmilâšvuođáin ávhástellee mađhâšem sehe sämmiláid kyeskee puástutiäđu, mii leevvân mađhâšem peht. Nubben tiäddučuogâstâhhân lii turviđ mađhâšem ulguupiäláá aalmug kulttuurtaavijd já ärbivuovijd.

Luuvâ lase