Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõš Sääʹmteeʹǧǧ kääzzkõõzzin

Sääʹmteeʹǧǧ äʹššniiʹǩǩid, riikkveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯjid, oskkum oummid, tuâjjlažkåʹdd- da päʹlǩǩvaaldâšm kuõskki rekisteeʹr. 

Jååđvuåppâm- da tuâjjääiʹjseuʹrrjemriâšldõk

Rekisterõsttum oummust lij vuõiggâdvuõtt tääʹrǩsted jiiʹjjes kuõskki persoonrekisteera ruõkkum teâđaid di vuõiggâdvuõtt õõlǥted teâđai vuõiǥõõzz da jaukkummuž. Ääʹšš kuõskki raukkmõõžžid âlgg tuåimted persoonlânji leʹbe ǩeerjlânji õhttvuõttooumže.

Rekisterõsttum oummust lij teâttsuõjjasetõõzz meâldlânji vuõiggâdvuõtt vuâsttlâʹstted leʹbe raukkâd teâđees ǩiõttʼtõõllmõõžž raajtummuž di piijjâd vaiddlõõzz persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmest vuåppâmveʹrǧǧnekka.

NõmmSääʹmteʹǧǧ
AddrõsMenesjärventie 2, 99870
P-tiõtt1052535-3
ÕhttvuõttooumažVaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi
Neʹttpååʹštpia.ruotsala(at)samediggi.fi
Teʹlfon040 726 2688
TeâttsuõjjvaʹstteeiLääʹǩǩpiisar Kalle Varis
Neʹttpååʹštkalle.varis(at)samediggi.fi
Teʹlfon050 384 7040