Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Sämikielâi káidusmáttááttâs vaanhimijeehid

Tilálâšvuotâ uárnejuvvoo káidusohtâvuođâ peht Microsoft Teams-čuákkimin. Tilálâšvuođâst oovdânpyehtip haavâ, haavâ pargeid sehe máttáátteijeid. Toos lasseen savâstâllâp haavâ äigikyevdilijn aašijn já eres oovdân puáttee aašijn.

Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Recurring

Savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođah sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist já máttááttâsâst

Sämitigge uárnee njuhčâmáánu ääigi savâstâllâm- já tieđettemtilálâšvuođâid sämipárnái já –nuorâi kielâlijn vuoigâdvuođâin arâšoddâdmist, máttááttâsâst sehe palvâlusâin, moh uárnejuvvojeh páárnášperruid. Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh jieškote-uv kieldâin já kielâjuávhoid. Savâstâllâmtilálâšvuođâi ulmen lii jyehiđ tiäđu já savâstâllâđ sämikielân lohtâseijee palvâlusâin já toi orniimist kieldâin.

Sämiparlamiänttárij konferens

Sämikulttuurkuávdáš Sajos Sajos, Aanaar | Inari

Kuuđâd sämiparlamiänttárij konferens uárnejuvvoo Anarist 19.05.2022. Konferens lâi tárguttâs toollâđ ive 2020, mutâ tot sirdui koronapandemia tiet. Oovtâ peeivi pištee konferensân uásálisteh sämiparlamiänttáreh Suomâst, Ruotâst já Taažâst.

Sämitigge
Menesjärventie 2 A, FI-99870 AANAAR | INARI
Puhelinkuávdáš: +358 (0) 10 839 3100
Virgálâš šleđgâpostâ Sämitiigán: info(at)samediggi.fi

Pargovievâ ohtâvuotâtiäđuh
Rekigistem

Čuávu mii sosiaallii mediast