Saamen kielten etäopetuksen vanhempainilta

Tilaisuudessa esitellään hanketta, hankkeen työntekijöitä sekä opettajia. Lisäksi keskustellaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja muista esille nousevista asioista. Tilaisuus on tarkoitettu sekä hankkeen opetukseen osallistuville että saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneille uusille perheille.

Recurring

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella saamen kieliin liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä kunnissa.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 3/2022

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Recurring

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella saamen kieliin liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä kunnissa.

Recurring

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella saamen kieliin liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä kunnissa.

Recurring

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella saamen kieliin liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä kunnissa.

Recurring

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella saamen kieliin liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä kunnissa.

Saamelaiskäräjien kokous 2/2022

Saamelaiskäräjien kokous 1/2022 pidetään 13.4.2022 klo 9-17 Inarissa (Sajos) / Zoom etäyhteys. Yleisö voi seurata kokousta Zoom webinaarin kautta. Sajoksen parlamenttisaliin ei oteta yleisöä paikalle.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 4/2022

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Kuudes saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestetään Inarissa 19.05.2022. Konferenssi oli tarkoitus pitää vuonna 2020, mutta se lykkäytyi koronapandemian vuoksi. Yksipäiväiseen konferenssiin osallistuu saamelaisparlamentaarikkoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.