Positiivisella erityiskohtelulla yhdenvertaiset sote-palvelut saamelaisille

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää sote-uudistusta yhteistyössä niin, että myös saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan uudistuksessa huomioon. Alkuperäiskansa saamelaisten terveys ja hyvinvointi on koko Suomen asia. 

Sote-uudistuksen tavoitteena on, että palvelut toteutetaan yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaisten palveluiden tarjoamista kaikille, vaan asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimista. Saamelaisten osalta yhdenvertaisuus toteutuu, kun saamelaisten saavat palveluita omalla kielellään ja niin, että saamelainen kulttuuritausta huomioidaan.