Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan palvelut kehittyvät jatkuvasti aivan kuten muutkin sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtakunnalliset isot muutokset, kuten palveluiden siirtyminen verkkoon ja sote-uudistus, koskevat myös saamelaisten palveluja. Viranomaisilla on vastuu kehittää saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita aivan kuten he kehittävät palveluita myös muilla kielillä. Saamelaisten itsemääräämisoikeuden takia on tärkeää, että kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja muun saamelaisyhteiskunnan, kuten järjestöjen, kanssa. Yhteistyö viranomaisten ja Saamelaiskäräjien kesken kannattaa, koska Saamelaiskäräjillä on ensikäden tietoa tulevista, saamelaisyhteiskunnan muutoksista kumpuavista palvelutarpeista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lapsiperheiden saamenkielisten palvelutarpeiden kasvu tietyssä kunnassa hyvin alkaneen kielenelvytyksen seurauksena tai saamenkielisten psykososiaalisen tuen palveluiden kasvu totuus- ja sovintokomission työn aloittamisen seurauksena.

Saamelaiskäräjät on linjannut Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmaan Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmaan neljä päätavoitetta.

  1. Saamelaisväestön terveys ja hyvinvointi lisääntyy.
  2. Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto kehittyy sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  3. Saamelaisten perusoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat palveluntuotannossa.
  4. Saamelaisten omakielisten ja kulttuuriin perustuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat.

Tehtävä työpaikalle

Tarkista, millaisia kehittämistoimenpiteitä ja muutoksia omalla työpaikallasi on viime aikoina tehty ja mitä on suunnitteilla. Miten saamelaisten asiakkaiden tarpeet on otettu niissä huomioon? Keskustele asiasta työkavereidesi tai esimiehesi kanssa.