Posken saamelaisyksikkö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) valtakunnallisena erityistehtävänä on saamenkielisten palveluiden kehittäminen. Saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palvelujen kehittämisestä vastaa saamelaisyksikkö, joka toimii hallinnollisesti Saamelaiskäräjien yhteydessä.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuksellinen organisaatio. Posken valtakunnallisena erityistehtävänä on saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen. josta vastaa Posken saamelaisyksikkö yhteistyössä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikköjen kanssa. Saamelaisyksikön toimintaa suunnittelee ja kehittää Saamelaiskäräjien alaisuudessa työskentelevä suunnittelija. Työnsä puitteissa suunnittelija mm. sovittaa saamelaisyksikön toimintaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen muuhun toimintaan sekä edistää saamelaisten hyvinvointia koskevaa tutkimustoimintaa.

Lisätietoja toiminnasta voi lukea Posken kotisivuilta.