Skábma Elokuvakeskus

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma on alueellinen elokuva- ja audiovisuaalisen alan resurssikeskus, joka toimii Saamelaiskäräjien alaisuudessa Inarissa. Tällä hetkellä toiminnan rahoittaa Opetusministeriö ja valtion elokuvataidetoimikunta.

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus tukee saamen kieltä ja kulttuuria sekä luo edellytykset saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oman äänen ja kuvan näkyvyydelle ja kuuluvuudelle elokuva- ja mediateollisuudessa alkuperäiskansojen omilla ehdoilla ja omista lähtökohdista.

Skábma tukee elokuvien ja mediatuotteiden suunnittelua, kehittämistä ja tuotantoa etsimällä rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita sekä järjestämällä koulutusta ja elokuva-alan tapahtumia saamelaisalueella.

Lisäksi keskus levittää saamelaiselokuvia erilaisiin tapahtumiin, jakaa tietoa saamelaiselokuvasta, alueesta ja saamelaisista tekijöistä. Skábma on myös mukana järjestämässä Skábmagovat -alkuperäiskansojen elokuvafestivaalia.

Tehtävät
Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen tehtävänä on

1. tukea saamelaiselokuva- ja TV-tuotantoja
2. järjestää elokuvakoulutusta, -kasvatusta
3. järjestää esitys- ja levitystoimintaa: (mm. Skábmagovat –elokuvajuhlat)

Kansainvälinen osa saamelaiskulttuurikeskusta

Inariin perustettava Saamelaiskulttuurikeskus sisältää elokuvakeskuksen lisäksi monia toimintoja mm. saamenkäsityöhön, saamelaismusiikkiin, elinkeinoihin liittyen sekä lapsille ja nuorille oman osastonsa. Keskuksen sisällä tulee toimimaan myös saamelaiskirjasto.

Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen toiminnan lähtökohdat ovat sekä elinkeinolliset että kulttuurilliset. Keskus hyödyntää yhteispohjoismaisen saamelaisalueen tuomaa synergiaetua elokuvien käsikirjoittamisessa, kuvaamisessa ja erityisesti niiden kansainvälisessä rahoittamisessa. Lisäksi keskus hyödyntää Skabmagovat -elokuvajuhlien mukanaan tuomaa maailmanlaajuista elokuvaverkostoa.

TOIMINNOT

Elokuva- ja televisiotuotannot

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus tukee saamelaisia elokuvantekijöitä löytämään uusia yhteistyökumppaneita ja rahoitusmalleja sekä toimii yhteistyöorganisaationa alkuperäiskansojen elokuvantekijöiden välillä etsimällä elokuvaprojekteja ja työmahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Koulutus

Elokuvakeskus suunnittelee koulutusta ammattilaisille ja keskittyy elokuvakasvatuksen kehittämiseen saamelaisalueen koulujen kanssa.

Elokuvakasvatustyötä tehdään tällä hetkellä Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnan koulujen kanssa. Työpajojen tuotoksia on esitetty Suomalaisissa ja ulkomaisissa elokuvafestivaaleissa, TV:ssä ja erilaisissa nuorten tapahtumissa.

Utsjoen ja Enontekiön lukiot tarjoavat mediakursseja opiskelijoille syksystä 2009 lähtien.

Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjalla tehdään lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvia sekä TV-ohjelmia. Koulutus kestää 1-2 vuotta. Moni Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan käynyt työskentelee tällä hetkellä Saamelaisalueella media- ja elokuva-alalla. Työllistäjiä ovat mm. Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaisradio ja TV, yksittäiset elokuvatuotannot sekä elokuvatapahtumat ja koulutukset.

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus järjestää vuonna 2010 Tuotantotapahtuman Skábmagovat-elokuvafestivaalin aikaan. Tuotantotapahtumassa pohjoismaiset tuotantoyhtiöt ja rahoittajat saatetaan lähemmäs saamelaisia tekijöitä. Tapahtuman tarkoitus on edistää ammattimaista elokuvan tekemistä, tutustuttaa tuottajat ja tekijät toisiinsa sekä levittää saamelaista elokuvaa.

Skábma-tuotantotapahtuma kestää kaksi päivää. Päivien aikana pohjoismaiset elokuva-alan ammattilaiset käyvät läpi ideoita, kertovat pohjoismaisesta rahoituksesta, levittämis- ja esittämismahdollisuuksista sekä opastavat idean myymisessä. Työpajan viimeisenä päivänä elokuvantekijät esittelevät omat ideansa tuotantoyhtiöille ja rahoittajille. Tapahtumaan mahtuu mukaan 6-10 tekijää ja ideaa, sekä useita tuotantoyhtiöitä ja rahoittajia. Tapahtuma on ilmainen osallistujille.

Lisätietoja saa Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksesta
puhelin: +358 40 187 9909
sähköposti: skabma@samediggi.fi

Skábmagovat ja muu esitys- ja levitystoiminta

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus on mukana järjestämässä ja kehittämässä Skábmagovat –elokuvafestivaalia. Festivaaleilla on ollut mukana vuodesta 2005 myös lasten ja nuortenpäivät jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa tapahtumassa. Skábmagovat-festivaalit on tärkeä foorumi saamelaisille elokuvantekijöille ja yhä useammin saamelaiselokuvien ensi-iltapaikka. Saamelaiselokuvat leviävät usein Skábmagovat-festivaaleilta ympäri maailmaa.

Skábmagovat-festivaalin lisäksi Alkuperäiskansojen elokuvakeskus välittää tietoa saamelaisista ja alkuperäiskansojen elokuvista kansainvälisille elokuvafestivaaleille, -tapahtumajärjestäjille ja -levittäjille.