Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij aiccâd da arvvtõõllâd historiallaš da annʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suddeempolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, čiõlǥted mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mäʹhtt vuäitčes õõuʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹddjânnam riikk kõõsk di säʹmmlai kõõskâst.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla liâ veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd kõõskâst. Vuäzzla liâ čõnnsaʹttem jiâ-ka eeʹttkââʹst tõn vueʹssbeäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji jeeʹres sääʹmǩiõllʼjooukid. Komissio nõõmtummšest põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹssbeällsaž eeʹttkâsttmõõžž.

Komissiost liâ vitt komissaar, koin kueʹhtt vaʹlljeet riikksuåvtõõzz eʹtǩǩõõzzâst, kueʹhtt Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst da õhtt Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩõõzzâst. Komissiost âʹlǧǧe leeʹd vuäzzla, koin lij spesiaalsilttummuš säʹmmlai jeälain, ǩiõlâst da kulttuurâst.

Ääiʹjpoddsaž tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkk tuâjas

Riikksuåvtõs tuʹmmji 23. skamm-mannust õnnum såbbrest juäʹtǩǩed…

Sääʹmteʹǧǧ vaʹllji tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân Anni-Siiri Länsman da Heikki Paltto

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹllji 30.9.2022 saaʹmi tuõđâsvuõtt-…
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa.
Saamelaiskäräjien kokous.Snimldõk: Ville Fofonoff

Sääʹmteʹǧǧ serdd komissaari vaʹlljummuž ooudårra

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii pâʹjjelmeärrsaž tiuddsåbbrest…
Snimldõk: Ville Fofonoff

Sääʹmteʹǧǧ ärvvtââll tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da tåimmjemõudldõõzzid tärkka

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš…
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.Snimldõk: Ville Fofonoff
Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio alttad tuâjas Lääʹddjânnmest

Riikksuåvtõs lij piijjâm Säʹmmlai tuõttvuõtt- da…

Õhttvuõtt-teâđ

Saaǥǥjååʹđteei
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I väärrsaaǥǥjååʹđteei
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

II väärrsaaǥǥjååʹđteei
Leo Aikio

leo.aikio(at)samediggi.fi
040 621 6505 / 010 839 3180